Четвер, 29.02.2024, 18:11 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Блог

Категорія: Загальна інформація | Переглядів: 1140 | Додав: proflicey020 | Дата: 10.02.2017 | Коментарі (0)

Вивчаючи негативні чинники впливу на фізичний стан і здоров'я дітей, з'ясувалося, що одним із них, як це не прикро, виявився комп'ютер. Ми проаналізуємо фізичний стан і здоров'я дітей у безпосередній взаємодії з ІКТ. Зазначу при цьому, що поняттям ІКТ британські педагоги позначають усі сучасні засоби комунікації (комп'ютери, телебачення, мобільні телефони тощо).

У сьогоденні комп'ютери та інформаційні технології так глибоко проникли в усі сфери нашого життя, що складно собі уявити сучасну людину, яка б обходилася без них. Використання учнями у своїй діяльності комп'ютера всебічно впливає, на психічний розвиток дитини. Задіяні у всій повноті такі процеси, як мислення, уява, сприйняття, пам'ять. Наприклад, психологи відзначають, що робота з комп'ютером розвиває увагу, логічне та абстрактне мислення, а також сприяє формуванню творчих здібностей, а вміння користуватися Інтернетом може стати хорошою школою спілкування та навичок із пошуку та відбору інформації.

ІКТ ... Читати далі »
Категорія: Буркацький О.А. | Переглядів: 3376 | Додав: proflicey020 | Дата: 11.03.2014 | Коментарі (0)

Підготовка робітників нової формації потребує оновлення не лише змісту освіти, а й форм і методів навчання.

У сьогоденній освітній практиці є багато різноманітних педагогічних технологій. Проте ми організували роботу педагогічного колективу на засадах педагогіки співробітництва, що найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечує особистісно - орієнтований підхід до навчально-виховного процесу та партнерську співпрацю педагога й учнів. Досягненню цієї мети допомагає застосування на уроках теоретичного та виробничого навчання інноваційних методів, що в свою чергу сприяє якісному навчанню.

Педагогічний колектив є рушійною силою формування професійного та конкурентоспроможного робітника.

Успішний розвиток ліцею напряму залежить від працездатності й креативності педагогічного колективу, спроможного працювати в сучасній парадигмі освіти. Наші зусилля спрямовані на формування якісн ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 889 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (1)

Фрагмент ділової гри на тему:
«Мотивація навчальної діяльності учнів»,
проведеної 20.03.2012 р. в рамках обласного семінару практикуму викладачів іноземної мови на тему: «Мотивація навчальної діяльності – запорука успіху навчально-виховного процесу»


Мета гри: визначити основні причини низької мотивації у вивченні іноземної мови та критерії формування позитивної учнівської навчальної мотивації.

Привила гри: поважати думку іншого;
час для роздумів - 5-7 хв.;
поставитись до завдання серйозно та відповідально.

Форма проведення ділової гри: це розгортання особливої діяльності учасників на імітаційній моделі.

Привила гри: всі присутні діляться на три групи. Нетрадиційність роботи полягає у тому, що у нас працює три незалежні групи:
• управлінці - молоді директори і завучі ПТНЗ;
• викладачі ПТНЗ;
• учні звичайних ПТНЗ.

Мотивація гри: Чому одні учні ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 1476 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (2)

Виступ методиста ліцею Васик М. В. на засіданні педагогічної ради 26 жовтня 2012 року на тему: «Використання ІКТ навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів під час викладання предметів професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовок»

Нині володіння інформаційними технологіями — це така сама необхідність, як уміння читати і писати, а знання інформаційно-комунікаційних технологій — це невід'ємна складова інформаційної культури сучасного керівника закладу освіти та сучасного педагога.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. ІКТ – це сукупність графічної, текстової, цифрової, мовної, музичної, відео-, фото- та іншої інформації в електронному вигляді на будь-якому електронному носії або в електронній комп’ютерній мережі. ІКТ навчання – це електронні посібники, навчаль ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 5035 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (3)

Використання електронних засобів навчання, а саме електронних дидактичних ресурсів, починає помітно впливати на сучасну освіту і культуру, створює умови для розвитку інноваційних методів навчання. І тому сьогодні перед керівниками навчальних закладів та викладачами ПТНЗ стоїть завдання не просто навчити учнів певного обсягу знань, а виробити в них уміння вчитися застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Нині володіння інформаційними технологіями — це така сама необхідність, як уміння читати і писати, а знання інформаційно-комунікаційних технологій — це невід'ємна складова інформаційної культури сучасного керівника закладу освіти та сучасного педагога.

Використання ІКТ у навчальному процесі позитивно впливає на способи подання змісту навчання, управління навчально-пізнавальною діяльністю, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу, а також відкриваються широкі перспективи під час вивчення спецдисциплін.

Відповідно до Де ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 1252 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (0)

Виступ методиста Шепетівського професійного ліцею
Васик М. В. на засіданні педагогічної ради 09.04.2012 року


Протягом усього періоду дії даного наказу розгорнулась широка робота викладачів загальноосвітніх, професійно-теоретичних та загально професійних дисциплін з бібліотекарем ліцею Захарченко Л. М. по виробленню в учнів навичок із навчальною і технічною літературою.

Даний наказ було обговорено на засіданнях методичних комісій ліцею у травні 2011 року, на яких, у свою чергу, розроблено та розглянуто методи та форми роботи з учнями на уроках, які б сприяли розвитку в них елементарних навичок роботи із літературою.

Так, більшість викладачів ліцею, зокрема, Гуменюк Л. Р., Гуменюк І. Г., Ваколюк Т. С., Васик М. В., Демченко О. Ю., Коврига О. М., Сурду О. О., Кучер С. Є., Щербан Н. Т., надають учням списки рекомендованої літератури до відповідної теми, списки літератури для написання рефератів, підсумкових робі ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 855 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (0)

Дана стаття розкриває специфіку викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ. Через призму дослідження простежується взаємозв’язок загальної і професійної освіти, їх співвідношення. Стаття допоможе молодому викладачеві-загальноосвітнику зорієнтуватися у руслі навчального процесу.

Загальноосвітня підготовка є вагомою складовою у навчанні професійно-технічного закладу. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері праці, де діють постійно змінні економічні умови, оновлюються напрями господарської діяльності, з’являються нові технології.

То ж яка специфіка викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ? На що потрібно тут звернути увагу? Саме ця стаття допоможе у вирішенні даної проблеми, яка існує у кожному професійному навчальному закладі.

Звичайно, загальноосвітня підготовка у професійному навчальному закладі має свої особливості, тому достатній рівень середньої освіти тут не може бути забезпечений тільки за допомогою принципів, методі ... Читати далі »
Категорія: Васик М.В. | Переглядів: 2958 | Додав: orhidea6 | Дата: 30.01.2013 | Коментарі (0)