Неділя, 24.09.2023, 20:36 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2020 » Грудень » 23 » Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2021 рік
11:29
Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2021 рік
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. На навчання в Шепетівський професійний ліцей приймаються громадяни України.

1.2. До Шепетівського професійного ліцею приймаються громадяни України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України». Прийом на навчання іноземних громадян не здійснюється у зв’язку з відсутністю ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Шепетівського професійного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Шепетівського професійного ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
2.1. Прийом на навчання до Шепетівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Шепетівського професійного ліцею на 2021 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:
- доводить до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, друковані видання, правила прийому до ліцею;
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;»
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору у формі тестування в обсягах освітнього рівня вступників;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання в ліцеї, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Шепетівський професійний ліцей у 2021 році здійснює прийом на навчання за професіями, рівнем кваліфікації та в обсязі згідно додатку 1 до цих Правил.
Правила прийому доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, які обумовлюють:
- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок проведення співбесід та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
- порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

2.6. Прийом документів для навчання в Шепетівському професійному ліцеї проводиться з 1 березня по 15 серпня 2021 року.

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Шепетівського професійного ліцею із зазначенням обраної професії, форми здобуття освіти, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту;
- медичну довідку (форма 086-О (оригінал));
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
- довідку з місця проживання та про склад сім’ї на ім’я вступника;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- папка для паперів;
- копію паспорта /свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта/;
- копію документа про відношення до військової служби.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ
4.1. Прийом до Шепетівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, вступних випробувань у формі тестування та співбесіди.
4.2. Вступні випробування і бесіди з вступниками проводяться у термін з 16 серпня по 20 серпня 2021 р.
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

V. ЗАРАХУВАННЯ
5.1. Поза конкурсом на навчання в Шепетівський професійний ліцей зараховуються при позитивних результатах вступних випробувань:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- вступники, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- вступники, які будуть навчатись за цільовими направленнями підприємств.

5.3. Протягом 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія оформляє протокол та оголошує список осіб, які рекомендовані до зарахування на навчання в Шепетівському професійному ліцеї.

5.4. У разі оскарження результатів вступник має право подати відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після їх оголошення.

5.5. У п’ятиденний термін після оголошення списків, особи, які рекомендовані до зарахування на денну форму навчання у межах державного/регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, подають в приймальну комісію оригінали документів зазначених у п.3.1. Правил прийому.

5.6. Зарахування до професійного ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до Шепетівського професійного ліцею супроводжуються укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів і зарахованим на навчання, /для неповнолітніх - його батьками/, про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України, здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Шепетівського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Шепетівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Шепетівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Шепетівського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
Розглянуто на засіданні педагогічної
ради Шепетівського професійного
ліцею 13. 11. 2020 р. /протокол № 7/


Додаток 1

Обсяги прийому за професіями загальнодержавного значення та регіональним замовленням на підготовку робітничих кадрів в Шепетівському професійному ліцеї на 2021 рік
На навчання з професій:
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» з терміном навчання 1 рік 6 місяців приймаються особи віком від 16 років 7 місяців.
- « Електрогазозварник» з терміном навчання 1 рік приймаються особи віком від 17 років 3 місяці.
- «Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник» з терміном навчання 3 роки приймаються особи віком від 15 років.
- «Слюсар-ремонтник. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» особи віком від 15 років.

ОРИГІНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
Категорія: Абітурієнту | Переглядів: 289 | Додав: proflicey020