Неділя, 24.09.2023, 02:34 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2020 » Грудень » 30 » Звіт директора про роботу по організації навчально-виробничого процесу за 2020 рік
13:33
Звіт директора про роботу по організації навчально-виробничого процесу за 2020 рік
Звіт директора
Шепетівського професійного ліцею Окунєвського О.А. про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників
за 2020 рік.


У 2020 році педагогічний колектив Шепетівського професійного ліцею працював над створенням сприятливих умов становлення особистості кожного здобувача освіти як громадянина України. Головним завданням працівників ліцею була турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу в цілому, активне впровадження інноваційних технологій.

Шепетівський професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також Статутом.

Шепетівський професійний ліцей заснований 1 липня 2003 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003 року № 377 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області», шляхом реорганізації професійно - технічного училища №20 м. Шепетівка Хмельницької області. Ліцей включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України (витяг № 20729616 від 16.06.2015 р.).

Професійний ліцей є закладом професійної (професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення з професій електротехнічного виробництва, загальних професій для всіх галузей економіки, деревообробного та швейного виробництва.

Атестація навчального закладу проводилась у 2011 році на підставі наказів управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації «Про проведення атестаційної експертизи Шепетівського професійного ліцею»: від 07.12.2010 р. №772-но, 12.01.2011 р. № 20-но, 05.04.2011 р. № 236–но та 10.05.2011 р. № 321-но. Право на надання освітніх послуг підтверджено свідоцтвом про атестацію виданим 14.12.2011р. серія РД-П № 016082, яке видане на підставі рішення ДАК від 30.06.2011 року, протокол № 88.

Відповідно до Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 №200 та наказу заступника директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 27.11.2020 №266-од «Про проведення атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області» з 21.12.2020р. по 22.12.2020р. проведено перший етап атестаційної експертизи Шепетівського професійного ліцею.

Основними пріоритетними напрямками діяльності Шепетівського професійного ліцею у 2020 році були:
- організація освітнього процесу, обрання форм та методів навчання в умовах карантинних обмежень;
- забезпечення виконання планів державного/регіонального замовлення, з урахуванням потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіти;
- забезпечення належної якості навчання та виховання здобувачів освіти;
- впровадження нових Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;
- широке використання та застосування в навчальному процесі сучасної техніки, інструментів, матеріалів, технологій, кращого педагогічного досвіду;
- створення безпечних умов з охорони праці і БЖД здобувачів освіти та працівників, здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки;

Значна увага приділялась роботі з кадрами: організації підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою забезпечення виконання навчальних планів і програм та запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), освітній процес в ліцеї було організовано з використанням елементів дистанційної і змішаної форм навчання та дотриманням протиепідемічних вимог, зокрема:
- внесено зміни в навчальні плани і програми та графік навчального процесу на ІІ семестр 2019-2020 н.р.;
- затверджено заходи щодо забезпечення організації і проведення освітнього процесу працівниками ліцею в умовах карантину;
- визначено режим роботи і проведення освітнього процесу в навчальному закладі під час запровадження карантинних обмежень;
- встановлено режим роботи працівників (як педагогічних, так і непедагогічних) із запровадженням можливості дистанційної роботи і гнучкого графіку.

Учасники освітнього процесу були забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих та мийних засобів, засобів індивідуального захисту. Обладнано спеціальне приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури. Організовано регулярне прибирання, дезінфекція і провітрювання приміщень, дотримання правил гігієни, щоденний температурний безконтактний скринінг працівників ліцею та опитування здобувачів освіти про самопочуття,

За звітний період прийнято на навчання 97 учнів та слухачів, з них: 30 за державним замовленням, 46 за регіональним замовленням і 21 за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Протягом 2020р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконувалась програма розвитку закладу освіти, а саме:
 продовжувалась модернізація та комп’ютеризація закладу освіти;
 поширений вільний доступ до мережі Internet;
 широко застосовувались електронні засоби навчання;
 продовжено оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень сучасним обладнанням;
 впроваджувались інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 систематично підвищується якість підготовки здобувачів освіти ліцею.

Станом на 30.12.2020р. на першому курсі навчається 3 навчальні груп, на другому - 3 навчальні групи, на третьому – 2 навчальні групи. Всього 8 навчальних груп.

Протягом 2020 року в ліцеї завершено підготовку та випущено 4 групи – 67 здобувачів освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника державного зразка з професій:
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Електрогазозварник;
- Слюсар- ремонтник. Електрогазозварник;
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.

Одночасно з первинним професійним навчанням учнів в ліцеї здійснюється професійне навчання і перепідготовка дорослого населення. З числа дорослого населення у 2020р. було підготовлено 11 осіб з професії «Слюсар-ремонтник», 1 особа з професії «Верстатник деревообробних верстатів», 2 особи з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 1 особа з професії «Електрогазозварник», 2 особи з професії «Лицювальник-плиточник».

У 2020 році випущений 1 здобувач освіти з числа дітей-сиріт, він працевлаштований та отримав матеріальну допомогу.

Відповідно до проекту державного/регіонального замовлення у 2021 році планується провести прийом на навчання 126 здобувачів освіти, які будуть сформовані у 5 навчальних груп, тобто станом на 1 вересня 2021 року в ліцеї має бути сформовано 10 навчальних груп.

Виробнича діяльність

Професійно-практична підготовка у Шепетівському професійному ліцеї складається з виробничого навчання та виробничої практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві. Виробнича практика здобувачів освіти проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві.

Прийом і навчання здобувачів освіти у 2020 навчальному році здійснювався відповідно до укладених договорів про підготовку кваліфікованих робітників для підприємств: ДП «Шепетівський ремонтний завод», ТОВ «Шпон Шепетівка», ТОВ ППУК «Житлофонд», Шепетівське ПП «УК Управдом», ТзОВ «Т-стиль», ПП «Вогнетрив-комплект» та інших підприємств та організацій, ФОП міста, району та області. Ці ж підприємства забезпечували і проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики на підприємствах. У 2020 році забезпеченість місцями для проходження виробничої практики відповідно до укладених договорів становила 98%.

Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється за графіком, у якому визначаються терміни проведення контрольних, перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з окремих тем робочої навчальної програми.

З метою забезпечення виконання основних повноважень, поліпшення умов навчання та роботи в ліцеї організована робота по наданню платних послуг і отриманню додаткових коштів.

Зокрема за 2020 н.р. на розрахункові рахунки спеціального фонду ліцею поступило 1845635 грн.

Основним джерелом надходжень цих коштів за даний період було надання освітніх послуг – 1277220грн., (з них навчання учнів та слухачів за рахунок фізичних осіб – 26347 грн.). Від додаткової діяльності ліцей отримав – 566206грн. (виробнича діяльність учнів – 350877 грн.). Отримані додаткові кошти направлялись на зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази ліцею.

У 2020р. в Шепетівському професійному ліцеї було розроблена навчально-плануюча документації на модульно-компетентнісній основі та робочі навчальні плани з професій: «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Відповідно до Типового Положення «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в Шепетівському професійному ліцеї розроблене положення про впровадження дуальної форми навчання з професій: «Слюсар-ремонтник», «Електрогазозварник», «Швачка».

В 2020 році було працевлаштовано 62 випускника (92,5 %), не працевлаштовано – 5 випускників (7,5%) , з них: 2 випускника (3%) - продовжують навчання, 1 випускник (1,5%) – служба в ЗСУ, 2 випускника (3%) – відмова від працевлаштування, у зв’язку з тим, що умови і розмір оплати праці не відповідають очікуванням випускників.

Працевлаштування за професіями:
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 100 %;
Електрогазозварник – 84%;
Слюсар-ремонтник, електрогазозварник – 90,5 %;
Штукатур, лицювальник -плиточник – 100 %

Згідно робочих навчальних планів і програм у 2020 році були організовані та успішно проведені засідання комісій з кваліфікаційної поетапної атестації та Державні кваліфікаційні атестації .

У 2020 році педагогічне навантаження викладачів встановлено згідно з нормативними вимогами, відповідно до освітніх планів і програм, розглянуте на засіданні тарифікаційної комісії, погоджене профспілковим комітетом ліцею і своєчасно доведене до відома педагогічних працівників згідно вимог чинного законодавства.

У звітному періоді освітній процес в навчальному закладі забезпечували 54 працівника, з них 28 педагогічних:

 директор – 1;
 заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 заступник директора з виховної роботи – 1;
 методист – 1;
 старший майстер – 1;
 інженер з охорони праці – 1;
 практичний психолог – 1;
 соціальний педагог – 1;
 бібліотекар – 1;
 вихователь – 1;
 інженер-електронник -1;
 секретар-друкарка – 1;
 секретар навчальної частини – 1;
 головний бухгалтер – 1;
 бухгалтери – 2;
 сестра медична – 1;
 викладачі – 11 (сумісники – 2);
 майстри виробничого навчання – 9;
 працівники адміністративно-господарської частини – 17;

5 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач педагогічне звання «Викладач методист», 1 викладач педагогічне звання «Старший викладач», 7 майстрів в/н – 13 тарифний розряд,

Педагогічний стаж працівників: до 5 років - 3 особи, до 10 років - 2 особи, до 20 років 8 осіб, від 20 років- 15 осіб , що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

У 2020 році атестаційною комісією Шепетівського професійного ліцею було атестовано 6 педагогічних працівників, з них:
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 чол.;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 чол.;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 2 чол.

Педагогічний колектив ліцею знаходиться у постійному пошуку нових форм та методів роботи з впровадження у навчальний процес нових педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної підготовки.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області пройшли 10 чоловік:
 старший майстер -1 особа;
 керівник гуртка -1 особа;
 методист – 1 особа;
 викладачі – 4 особи;
 майстри виробничого навчання – 3 особи.

З метою саморозвитку та самоосвіти та в зв’язку з введенням дистанційної форми навчання на період пандемії COVID-19 в 2020 році педагоги ліцею брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали сертифікати та успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

З метою підвищення рівня інформаційно-цифрової компетентності, опанування дистанційних технологій 17 педагогічних працівників почали навчання за програмою педагогічної майстерні «Використання сервісів Веб 2.0 у освітньому процесі» на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Єдина навчально-методична тема, над якою працював педагогічний колектив ліцею у 2020 році: «Формування ключових компетентностей учнів засобами інноваційних технологій». З метою підвищення ефективності навчання та виховання сучасного кваліфікованого робітника ліцей створює сучасну навчально-виховну систему, що забезпечує реалізацію потреб здобувачів освіти у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікаціями, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, позаурочну зайнятість здобувачів освіти, різноманітну діяльність та спілкування за межами навчального закладу.

В умовах карантину викладачі працювали зі здобувачами освіти, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти та здобувачів освіти. Фіксація освітнього процесу відбувалася шляхом використання електронного журналу обліку навчальних досягнень здобувачів освіти під час карантину.

Для здійснення обміну навчальними матеріалами застосовуеться веб-сайт начального закладу, де розміщується теоретичний матеріал до уроків, відеоматеріал, тести, завдання та вправи з використанням платформ для дистанційного навчання («Всеосвіта», «На Урок», «LearningApps», Google Форми, «Освіта.ua», «iznotest.inf» тощо) гіперпосилання, соціальні мережї, мобільні додатки, електронна пошта.

Питання якості знань та навчальних досягнень здобувачів освіти, засвоєння змісту навчального матеріалу розглядалися на педагогічних нарадах при директорові, методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, з’ясовувалися причини слабкої успішності здобувачів освіти.

Середній бал із предметів професійно-теоретичної підготовки становить 6,6 балів. Якість знань учнів із професійно-теоретичної підготовки становить 49,8%. Середній бал з професійно-практичної підготовки становить 8,0 балів. Якість знань учнів із професійно-практичної підготовки становить 89,9% . Високі знання показали учні під час випускних кваліфікаційних екзаменів. Учнів, які б мали початковий рівень навчальних досягнень із професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок в ліцеї немає. Середній бал із предметів загальноосвітньої підготовки становить 4,9 бала. Якість знань учнів із загальноосвітньої підготовки становить 21,8 %.

Учні та педагоги ліцею брали активну участь в загально-методичних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, таких як:
- Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика;
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;
- Хмельницький обласний конкурс проєктів з предмета «Охорона праці» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Охорона праці на захисті життя»;
- обласна спартакіада – І місце у змаганні з баскетболу 3Х3, команда дівчат з професії «Швачка. Кравець», викладач Мельник С.Б.

Учні ліцею брали участь в обласних олімпіадах:
- історії України, Новіцький Ярослав, учень групи 204, посів 3 місце;
- природничі науки – Борей Сергій, учень 204 групи - 14 місце;
- англійської мови - Руссов Дмитро , учень 203 групи - 14 місце.

Такі результати дозволили закладу зайняти 10 місце у рейтингу ЗП (ПТ)О Хмельницької області.

Також учні ліцею приймали участь у Всеукраїнських олімпіадах на платформі «На Урок» з предметів «Громадянська освіта» - викладач Рижко Л.С., та «Математика та Фізика» - викладач Міщук О.Ю., на платформі «Всеосвіта» з предмета «Українська мова» - викладач Камфорович О.І.

Активно працювали педагогічні працівники Шепетівського професійного ліцею у семінарах, вебінарах, засіданнях обласних секцій НМЦ ПТО у Хмельницькій області, де викладачі, майстри в/н, члени адміністрації ліцею ділилися власним досвідом роботи:
- виступ на онлайн нараді для заступників директора з НВР та онлайн засіданні фахової секції «Формування ключових компетентностей на уроках загальноосвітніх дисциплін» - викладач Рижко Л.С.;
- виступ на онлайн засіданні фахової секції «Хмарні технології у роботі викладача» - викладач Буркацькій О.А.;
- виступ на обласному онлайн вебінарі на тему «Особливості соціально-психологічного супроводу здобувачів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні» - соціальний педагог Ляска О.О.;
- виступ на онлайн проблемному вебінарі на тему «Проблеми впровадження дистанційного навчання в ЗПО» - в.о. заступника директора з НВР Ляска О.О.
- участь у семінарах на тему «Проєктний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком ЗП(ПТ)О» та «Розроблення проєктів та управління проєктним циклом» проектний менеджер Рижко Л.С.;
- виступи на онлайн-вебінар для педагогічних працівників електрорадіотехнічних професій ЗП(ПТ)О Хмельницької області на теми: «Використання електронного журналу для дистанційного навчання» - в.о. заступника директора з НВР Ляска О.О., «Система роботи у дистанційному навчанні з професійно-теоретичної підготовки» - викладач Коврига О.М.

Протягом року в ліцеї працювали чотири методичних комісії:
-Викладачів та майстрів професій: «Слюсар-ремонтник», «Електрогазозварник»;
- Викладачів гуманітарних та суспільно-економічних дисциплін;
- Викладачів предметів природничо-математичного циклу;
- Класних керівників, вихователя.

Впродовж 2020року педагогічні працівники ліцею та учні наполегливо створювали власний професійно-теоретичний, загальноосвітній, навчально-виробничий та навчально-виховний продукт. З метою підвищення професійної компетентності викладачів, майстрів виробничого навчання, поглиблення та розширення знань з предметів, професій та розвитку творчості учнів, в ліцеї підготовлені та проведені 2 творчих тижнів методичних комісій та предметів.

Головна мета виховної роботи Шепетівського професійного ліцею – забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моралі, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

У 2020році проводилася робота по залученню здобувачів освіти до занять в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. В ліцеї працює 3 гуртки: гурток художньої самодіяльності, «Влучний стілець», «Історичне краєзнавство»

Постійно в полі зору колективу знаходяться питання правового виховання учнів. Працює Рада профілактики та психологічна служба. Здійснюється співпраця з поліцією м. Шепетівки. Налагоджена тісна співпраця з молодіжними, громадськими організаціями міста з метою формування в учнів здорового способу життя, профілактиці правопорушень.

Активну участь у житті ліцею приймає учнівське самоврядування, яке є активним учасником всіх загальноліцейних заходів, акцій.

Впродовж 2020 року педагогічний колектив та здобувачі освіти ліцею приймали участь у конкурсах:
- Обласний конкурс української патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Учень Морозюк Павло посів ІІ місце.
- Обласний конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, нагороджений дипломом ІІ-го ступеня Буркацький Олег Анатолійович;
- Обласний заочний конкурс «Омріяна юність», номінація краща фоторобота «Захоплення і мрії» дипломом ІІІ ступеня нагороджена Денисенко Катерина.
- Обласна спартакіада. Змагання з баскетболу 3х3. Команда дівчат посіли І місце;
- участь у програмі «HealthyChallenge2020». В рамках прогами проведено: тиждень психічного здоров’я, тиждень профілактики інфекційних хвороб, тиждень фізичного здоров’я;
- участь у обласному конкурсі «Поетичий зорепад».

В рамках патріотичного виховання молоді та вшанування подвигу загиблих в АТО в навчальному закладі проводились спортивні змагання та змагання з кульової стрільби пам’яті загиблих в АТО випускників ліцею Давидова Ярослава Олеговича та Числюка Валерія Анатолійовича.

Важливою ланкою роботи, яка забезпечує соціальний і психологічний комфорт здобувачів освіти є діяльність соціально-психологічної служби.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які здобувають освіту в закладі, проводиться згідно з чинним законодавством.

У 2020 році в Шепетівському професійному ліцеї навчалось:
Діти-сироти – 8;
Діти із багатодітних сімей – 48;
Діти із малозабезпечених сімей – 11;
Діти особливими освітніми потребами – 3;
Діти учасників АТО – 7;
Діти, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1.

У всіх учнів пільгової категорії було обстежено житлово-побутові умови та складено відповідні акти. Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують всі виплати згідно чинного законодавства, забезпечені єдиними квитками, двічі на рік проходять медичне обстеження. Дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні в вересні 2020 року надана допомога: - на придбання навчальної літератури; - на первинне придбання одягу та м`якого інвентарю; - на щорічне поповнення одягу та м`якого інвентарю. Під час виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виплачується 100 % заробітної плати (згідно ст.8 Закону України від 13.01.2005 № 2342 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). Харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється безкоштовно. За вихідні, святкові дні та за канікулярний період учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують фінансову компенсацію, згідно чинного законодавства.

За 2020 рік індивідуальним консультуванням було охоплено 180 учнів, 25 педпрацівників, 20 батьків. Щоденно потребуючі учні консультувалися згідно питань та проблем, які їх цікавили як в кабінеті психолога ліцею так і в гуртожитку, також учні в телефонному режимі в будь-який момент мали можливість зв’язатися із психологом ліцею.

Проведено заходи:
- лекцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
- захід «Ми проти – торгівлі людьми»;
- Тиждень боротьби проти булінгу;
- участь у акції «16 днів без насильства»
- Тиждень профілактики правопорушень та злочинності
- лекція «Відповідальність неповнолітніх перед законом за скоєння злочинів і правопорушень»

Протягом року було проведено ряд тестувань для визначення учнів, які належать до «групи ризику» серед учнів І-ІІІ курсів. В індивідуальному порядку, з кожним із учнів цієї групи, було проведено профілактичні бесіди.

Профорієнтаційна робота в ліцеї планується окремим розділом річного плану.

В рамках профорієнтаційної роботи в Шепетівському професійному ліцеї проводяться дні відкритих дверей. Учнями та майстрами в/н проводились майстер-класи, які сприяли професійному самовизначенню, формуванню готовності та відповідального ставлення школярів до вибору професії. Усі бажаючи мали змогу виявити свої таланти у ході майстер-класів з професій:
- Верстатник деревообробних верстатів;
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Слюсар-ремонтник,електрогазозварник;
- Штукатур, лицювальник-плиточник.

Розповсюдження профорієнтаційної інформації на сайті ліцею та соціальній мережі Фейсбук, розповсюдження рекламних брошурок , плакатів по районних центрах Хмельницької області.

Доступне попереднє анкетування для абітурієнтів онлайн.

Профорієнтаційні відеоролики на каналі YOUTUBE

Ведеться робота із учнями та батьками, які навчаються у Шепетівському професійному ліцеї по залученні молоді до навчання у нашому закладі освіти.
Категорія: Робота адміністрації | Переглядів: 164 | Додав: proflicey020