Неділя, 24.09.2023, 01:51 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2017 » Червень » 22 » Звіт директора про виконання умов контракту за період з липня 2012 року по червень 2017 року
08:25
Звіт директора про виконання умов контракту за період з липня 2012 року по червень 2017 року
Звіт
директора ліцею Окунєвського О.А.
про роботу по організації навчально-виробничого процесу і створенню
умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та виконання умов контракту за період з липня 2012 року по червень 2017 року


Державна політика у сфері економіки, яка реалізується в Україні протягом останніх років, зумовила необхідність реформування системи професійної освіти та її інноваційного розвитку. Метою реформування є забезпечення підготовки компетентного, конкурентоспроможного, на регіональному ринку праці, робітника, рівень підготовки якого забезпечить його подальшу ефективну роботу у реальному секторі економіки, можливість самореалізуватися у сфері малого і середнього бізнесу. В зв’язку з цим протягом останніх п’яти років в ліцеї вирішувались завдання:
- вивчення і врахування при формуванні регіонального замовлення реальних потреб і тенденцій регіонального ринку праці;
- вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій, його наближення до умов і потреб виробництва і сфери послуг;
- розвиток і поглиблення співпраці з роботодавцями з метою їх залучення до розробки навчальних програм і врахування змін на підприємствах виробництва і сфери послуг;
- підготовка навчального закладу до забезпечення надання багатопрофільної ступеневої професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників;
- формування у учнів навичок самоорганізації і підготовки до свідомої трудової діяльності;
- виховання фізично здорової, активної, творчої, патріотичної і національно свідомої молоді.

У звітному періоді я, як директор ліцею, намагався організувати і забезпечити реалізацію визначених завдань. Пріоритетними напрямками своєї роботи я визначив:
- формування кількісного і якісного контингенту учнів і слухачів ліцею відповідно до реальних потреб регіонального ринку праці на підставі укладених з замовниками робітничих кадрів двосторонніх договорів про підготовку робітничих кадрів;
- інноваційний розвиток форм і змісту навчального процесу відповідно до сучасних вимог, що зумовлені реформуванням системи освіти і вимогами замовників робітничих кадрів;
- організація і забезпечення умов для навчання, розвитку та відпочинку учнів та роботи працівників ліцею;
- підготовка і випуск компетентних, конкурентоспроможних, на регіональному ринку праці, робітників.

За звітний період прийнято на навчання 924 учня та слухача, з них: 556 за державним замовленням і 368 за рахунок юридичних та фізичних осіб.

За цей же період навчальним закладом випущено 998 учнів та слухачів, з них: 666 отримали дипломи (377 з двох професій і 7 «з відзнакою») та 332 свідоцтва кваліфікованого робітника.

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями з року в рік збільшується відсоток працевлаштування випускників ліцею. Відсоток працевлаштування за 5 років зріс з 86,7% у 2012 році до 96,6% у 2017 році.

Цілеспрямована робота проводиться колективом по виконанню планів державного замовлення і збереженню контингенту. Завдяки різноманітній, ефективній профорієнтаційній роботі, гарантіям працевлаштування випускників ліцею, сприятливим умовам навчання і проходження учнями виробничої практики нам вдається з року в рік виконувати плани державного і регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, хоча нажаль, з об’єктивних причин протягом останніх трьох років відзначається зменшення контингенту в ліцеї.

З метою забезпечення потреб регіонального ринку праці переглянуто перелік професій, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. Розпочато і запроваджено підготовку кваліфікованих робітників з інтегрованих професій «Слюсар-ремонтник, електрогазозварник,» «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури,» «Швачка, кравець». Проведено атестацію професій «Столяр, верстатник деревообробних верстатів». Всього на даний час проліцензовано 12 професій, 10 з яких атестовані, що становить 83%. В даний час підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 10 професіями.

Основними замовниками робітничих кадрів для регіону є ДП «Шепетівський ремонтний завод», Шепетівські ПП УК «Житлофонд», і «Управдом», ПП «Вогнетрив-Комплект», КП по пошиттю одягу «Аліса», ТОВ «Шпон Шепетівка».

Для забезпечення якісної підготовки конкурентноспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників щорічно запроваджуються сучасні педагогічні підходи і виробничі технології, оновлюються методичне забезпечення, навчально-плануюча і програмна документація, засоби навчання і проводиться добір кваліфікованих педагогічних кадрів, покращується навчально-матеріальна база.

Протягом звітного періоду запроваджено інноваційні технології з таких напрямків:
- "Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес";
- «Впровадження медіації у роботу соціально-психологічної служби ПТНЗ»;
- «Використання інтелект-карт в управлінській, методичній, соціально-психологічній роботі для підвищення якості освіти та ефективності управління».

Для інформаційного забезпечення діяльності закладу є наявний кабінет інформатики, в якому є 13 комп’ютерів, 1 мультимедійний проектор.

За останні роки ліцеєм придбано: 4 зварювальних апарати, 3 комп’ютери, 2 телевізори, паяльну станцію, 1 свердлильний і 1 заточний верстати.

Протягом п’яти років проведено суттєву роботу з підготовки і перехід на навчання всіх груп та професій за Державними стандартами, а з 2016 року навчання професіям «Слюсар-ремонтник,» «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,» здійснюється відповідно ДСПТО на модульно - компетентнісній основі. Це вимагало перебудови усього навчально-виробничого процесу у світлі вимог нових стандартів. Сьогодні проводиться робота по запровадженню підготовки кваліфікованих робітників за ДСПТО на модульно - компетентнісній основі професії «Електрогазозварник».

Суттєва увага приділялася роботі з інженерно-педагогічними кадрами. Протягом останніх років в колективі є всього 3 вакансії .

Усі педагоги не рідше разу на 5 років проходять курси підвищення кваліфікації, графіки курсової перепідготовки виконуються систематично та в повному обсязі. Зросла також якість підготовки докурсових завдань, створено комп’ютерний банк курсових робіт, які використовуються в роботі усіма членами колективу.

В ліцеї також створені умови для заочного навчання педагогів у вищих навчальних закладах. За звітний період 5 працівників отримали повну вищу освіту, в тому числі троє здобули вже другу вищу освіту.

Помітно зросла фахова майстерність та ділова кваліфікація членів педколективу. Щорічно під час позачергової атестації 2-3 чоловіки підвищують свою кваліфікаційну категорію або тарифний розряд.

Підтвердження фахової майстерності педагогів ліцею:

2012 рік:
ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2012» - диплом учасника.
Обласний заочний конкурс молодіжних газет «Нова преса» - I місце у номінації «Краща друкована газета».
Всеукраїнський огляд-конкурс за темою: "Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України" - диплом ІІ ступеню.

2013 рік:
Всеукраїнський конкурс у сфері ПТО "Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес" - диплом учасника.
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Лицювальник-плиточник» - ІІІ місце.
Обласний заочний конкурс молодіжних газет «Нова преса», номінація «Краща друкована газета» - диплом I ступеня.
Підготовлено і ухвалено до друку науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області посібник «Словник соціально-правових термінів і понять».
Підготовлено та проведено вебінар з історії України на тему: « Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільних дисциплін». Розробка уроку передана до друку в методичному посібнику «Кращі уроки 2013-2014 н.р. в ПТНЗ області»
Підготовка та проведення обласного вебінару на тему: «Шляхи демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу ПТНЗ».
Обласний заочний конкурс історико-пошукових робіт « Історична пам’ятка – спогад, дослідження, пізнання» - диплом ІІ ступеню.

2014 рік:
Шостий Міжнародний форум - презентація «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Інноваційні технології професійної діяльності працівників психологічної служби» - диплом Лауреата ІІ ступеня.
Міжнародний конкурс шкільних проектів з енергоефективності "Енергія і середовище 2014"- сертифікат учасника.
XVI Міжнародний конкурс шкільних медіа, газета «Робітнича гвардія», Лауреат Міжнародного конкурсу.
Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед учнів до 200-річчя Т. Шевченка в номінації «Історія України та державотворення» на тему « В.М. Чорновіл, як і великий наш Кобзар, оборонець національного духу» - відзначено в номінації «Історія України і державотворення» та в номінації «Література» на тему «Україна, як і великий наш Кобзар, - вічні» - диплом І ступеня.
Обласна виставка матеріалів КМЗ загально - освітніх предметів «Педагогічні ідеї та знахідки», бінарний відеоурок на тему «Екологічне право» - відзначено в номінації «Екологія і правознавство».
Обласний конкурс "Модернізація методичної роботи в умовах інформатизації ПТНЗ", диплом за кращу організацію методичної роботи серед професійно-технічних навчальних закладів області.

2015 рік:
Шоста Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2015» - дипломом учасника.
8 Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».
Презентація досвіду роботи на обласному семінарі-практикумі на тему: «Реалізація шляхів формування самоосвітньої діяльності учнів шляхом використання інформаційних технологій».
Обласна виставка матеріалів КМЗ загально - освітніх предметів «Педагогічні ідеї та знахідки». За розробку уроку на тему: «Різальний інструмент для круглопилкових верстатів» - диплом третього ступеня.
Обласний заочний конкурс молодіжних газет «Нова преса» у номінації «Висвітлення теми законності та правопорядку» - диплом III ступеня.
Обласна виставка матеріалів КМЗ загально - освітніх предметів «Педагогічні ідеї та знахідки» найкращі блоги з загальноосвітніх предметів: призери в номінації – суспільні дисципліни, географія, іноземна мова.
Обласний конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти. Робота «Впровадження ко-медіації у Шепетівському професійному ліцеї з залученням органів учнівського самоврядування» - призер Конкурсу за впровадження інноваційних методик психологічного супроводу у навчально–виховний процес.
Виступ на засіданні науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області «З досвіду роботи соціально-психологічної служби Шепетівського професійного ліцею щодо здійснення психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу».
Організація і проведення обласного навчального семінару для практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ на тему «Впровадження медіації у роботу соціально-психологічної служби ПТНЗ».

2016 рік:
7 Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2016», представлено інноваційний проект на тему «Використання інтелект-карт в управлінській, методичній, соціально-психологічній роботі для підвищення якості освіти та ефективності управління» - Диплом за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір
Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області ухвалено до використання у ПТНЗ «Збірник контрольних робіт з математики (алгебра, рівень стандарту)».

2017 рік.
За результатами обласного конкурсу «Кращий блогер - 2017» серед педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів дипломом ІІІ ступеня нагороджено викладача ліцею Рижко Л. С.
В рамках восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та п’ятої Міжнародної виставка освіти за кордоном «World Edu» відбувся виступ (співдоповідь) викладача Здрачук А.С. на тему «Іноземна мова в закладах професійно-технічної освіти як необхідна умова підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця».
Відзначалась робота працівників ліцею і по створенню комплексно-методичного забезпечення предметів і професій в обласних оглядах-конкурсах на кращі кабінети та майстерні.
Члени колективу були активними учасниками обласних масових методичних заходів, що відзначалося у відповідних наказах обласного управління. Це виставки КМЗ загальноосвітніх предметів та професій, естафети передового досвіду, виставка інноваційних виробничих та педагогічних технологій, розробки проблемних тем, підготовка методичних рекомендацій, посібників тощо, конференції, педагогічні читання, конкурси-огляди на найкращі кабінети, майстерні, гуртожиток, організацію самоврядування, краєзнавчу, методичну роботу тощо.
Групі викладачів і майстрів було доручено взяти участь у розробці Державних стандартів професійно-технічної освіти, а таку роботу можна довірити лише досвідченим та висококваліфікованим працівникам. З цією роботою вони успішно впорались.
Досягненнями наших учнів на обласних предметних олімпіадах та конкурсах профмайстерності, а відповідно і досягненнями їхніх педагогів за звітний період були:
2012 р.
– обласна олімпіада з правознавства, ІІІ місце.
2013 р.
– ХV Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика – ІІІ місце.

2014 р.
- обласна олімпіада з фізики ІІ місце;
- обласна олімпіада з історії України ІІІ місце;
- обласна олімпіада з хімії ІІІ місце;
- обласна олімпіада з охорони праці ІІІ місце.
2015 р.
- обласний конкурс творчих робіт з предмета «Історія України» - диплом
ІІ ступеня.
2016 р.
– відзначення роботи учня ліцею професії «Електрогазозварник» на обласній виставці-конкурсі кращих творчих робіт учнів ПТНЗ».
2017 р.
- перемога у Подільському відкритому конкурсі науково-технічних робіт учнів та студентів: «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах», у секції «Професійна освіта» ;
- диплом І ступеня обласного конкурсу знавців іноземної мови «Моя професія – моє майбутнє» серед учнів професійно – технічних навчальних закладів області;
- 2 місце в ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;
- 4 місце в обласній олімпіаді учні професійно – технічних навчальних закладів області з історії України;

Поряд з основною роботою в ліцеї ведеться робота по наданню додаткових освітніх послуг. З року в рік в ліцеї здійснюється перепідготовка і професійне навчання громадян з числа незайнятого населення. Всього за 5 років пройшли навчання близько 300 громадян з числа безробітних.

Належна увага в ліцеї приділяється позаурочній і виховній роботі з учнями. Щорічно працює більше десяти предметних гуртків та гуртків художньої і технічної творчості, спортивних секцій, літературна студія.

Систематично проводиться фізкультурно - оздоровча, спортивно - масова і просвітницька робота. Ця робота висвітлюється на сайті ліцею, зокрема про проведення спортивних змагань, турнірів і спартакіад, зустрічей і лекцій про здоровий спосіб життя, участь представників і команд ліцею у міських, районних і обласних спортивно-масових заходах.

В ліцеї вже традиційно проводяться: у вересні - футбольний турнір на кубок Володі Ковальчука-юного підпільника з Шепетівки, в червні-змагання з стрільби на кубок Ярослава Давидова - нашого випускника, який загинув в зоні проведення АТО. За останні роки активізували свою роботу органи учнівського самоврядування: учнівський комітет, Рада гуртожитку, Рада профілактики правопорушень. Наслідком роботи педагогічного колективу по вихованню учнівської молоді є зменшення кількості злочинів і правопорушень учнями ліцею і відзначення цієї роботи місцевими органами влади та громадськими організаціями.

Протягом останніх років спостерігається зменшення числа учнів, які перебувають на обліку:

Ведеться систематична робота по контролю, аналізу і корекції відвідування учнями занять. Пропуски уроків без поважних причин допускаються рідко і не мають систематичного характеру.

Контроль, аналіз і реагування на пропуски учнями уроків без поважних причин забезпечують:
- Рада профілактики правопорушень;
- учнівський комітет;
- збори учнів групи;
- працівники соціально-психологічної служби;
- батьківські збори групи;
- педагогічна ради

З метою досягнення позитивних результатів по зменшенню кількості учнів схильних до правопорушень та пропусків занять без поважних причин, профілактики бездоглядності ведеться індивідуальна робота з учнями і їх батьками за місцем проживання.

Однією з передумов успішного здійснення навчально-виробничого процесу та виховної роботи в навчальному закладі є належна матеріальна база. Хоча за звітний період державне та регіональне фінансування на ці цілі було майже відсутнє за рахунок власних надходжень було здійснено низку вагомих заходів. А саме:
- створено новий кабінет «Основ галузевої економіки»;
- замінено на металопластикові, вікна в 11 навчальних кабінетах і майстернях;
- проведено ремонт, дообладнання і заміна меблів в 5 навчальних кабінетах;
- замінено підлогове покриття в радіомеханічній майстерні;
- замінені 2 електроплити і додатково встановлено холодильник на кухнях гуртожитку;
- закуплено і встановлено 16 комп’ютерів в майстернях, навчальних і службових кабінетах, бібліотеці ліцею;
- всі навчальні приміщення, бібліотека і гуртожиток підключенні до мережі Internet;
- відремонтовано дах на обох корпусах ліцею;
- проведена заміна вхідних дверей навчального корпусу;
- проведено заміну на енергозберігаючі більше 50 світильників в приміщеннях ліцею;
- замінено 120 метрів труб теплових мереж;
- проведена заміна приладів обліку на теплових, водопровідних та електромережах;
- придбано 52 одиниці обладнання і 9 одиниць устаткування для забезпечення навчально-виробничого процесу;
- ведеться реконструкція кабінету «Захист Вітчизни».

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях ліцею розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові, педраді.

Важливим показником результативності роботи професійного навчального закладу є фінансово-господарська діяльність. За п’ять років обсяги власних надходжень в ліцеї від освітньої, виробничої і господарської діяльності склали 2 млн. 255тис. гривень.

Всі кошти які отримує ліцей на провадження статутної діяльності використовуються відповідно до затверджених кошторисів.

Зауваження щодо нецільового використання бюджетних та позабюджетних коштів відсутні.

Прострочена заборгованість по заробітній платі і стипендії, за розрахунками з постачальниками товарів, робіт і послуг, а також по платежам до бюджетних та позабюджетних фондів відсутня.

Кропітка і наполеглива праця усього колективу дала позитивні результати.
За результатами Державних кваліфікаційних атестацій якість знань випускників ліцею за останні роки становить 80 – 85%.
Категорія: Робота адміністрації | Переглядів: 895 | Додав: proflicey020