Середа, 28.02.2024, 13:31 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Березень » 29 » Застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці як шлях підвищення якості підготовки робітничих кадрів
13:11
Застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці як шлях підвищення якості підготовки робітничих кадрів
ВИСТУП
на обласному проблемному семінарі
«Застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці як шлях підвищення якості підготовки робітничих кадрів»

26.03.2013 року


В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток у нього вміння: самостійно виконувати і оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально-активною особистістю тощо. Тому головним завданням професійно-технічної освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних технологій навчання, та застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці робітничих кадрів.

Сучасна економіка вимагає від професійної освіти підготовки конкурентоспроможного фахівця, самостійного, ініціативного захищеного та мобільного на ринку праці.

Сучасне життя диктує нові підходи до формування освітнього процесу. В той же час виробництво вимагає від закладів освіти формування у випускників ПТНЗ не тільки практичних умінь і навичок, а й розвитку найбільш значущих загальнолюдських якостей, які в процесі трудової діяльності при освоєнні нових виробничих технологій дають змогу динамічно змінювати свою професію.

Професійно-технічна освіта в усі часи була і залишається основою науково-технічного простору, запорукою ефективного економічного розвитку держави.

Економічні реформи, що нині відбуваються в нашій державі, внесли значні зміни у підготовку висококваліфікованих робітників для різних галузей промисловості.

Сьогодні ПТНЗ мають адаптуватися до нових соціально-економічних умов і враховувати потреби ринку праці, бо сьогодення ринок праці потребує ініціативних, творчих, компетентних і висококваліфікованих робітників, підготовлених до виконання фахової роботи в умовах жорсткої конкуренції.

Щоб підготувати такого робітника, педпрацівники нашого ліцею:

по-перше, впроваджувають в навчальний процес сучасні новітні виробничі технології;
по-друге, вивчають ринок праці та співпрацюють з соціальними партнерами області.

Головними напрямками в роботі є:

- розвиток особистості учня через нетрадиційні форми і методи навчання;

- оволодіння інноваційними технологіями виробництва та упровадження їх у навчальний процес;

- удосконалення методики використання комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної освіти, робить очевидним те, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає в необхідності урахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми.

Для здійснення головних напрямів професійної підготовки від майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки залежить значне підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, а також постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін.

Пріоритетним напрямом у системі професійної освіти стає всебічне вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників ПТНЗ,
пошук та впровадження нових форм і методів навчання, поліпшення якості всіх його елементів та максимальне розкриття потенціалу кожного учня.

Важливу роль у підготовці та вихованні кваліфікованого працівника відіграє рівень кваліфікації і майстерності самого педагога, його вміння довести свої знання до кожного учня, володіти різноманітністю та гнучкістю методів навчання.

Зважаючи на те, що на даному етапі розвитку економіки, одним із споживачів системи освіти є бізнес, необхідною умовою змін на краще стає тісна взаємодія бізнесу і освіти на взаємовигідній основі , яка реалізується суб’єктами соціального партнерства: ПТНЗ і підприємствами - лідерами виробництва вітчизняної продукції.

Сучасний розвиток виробництва характеризується інтенсивними змінами старих технологій на нові. Величезний асортимент нових матеріалів та технологій, їх використання, що прийшли на зміну традиційним, потребують від кваліфікованих робітників зовсім іншого рівня знань, професійних навичок, обґрунтованого підходу до вирішення різноманітних виробничих завдань.

Впровадження інноваційних технологій, поява нових матеріалів і технологій, їх використання в системі професійної підготовки робітничих кадрів зумовили створення та запровадження в нашому ліцеї інтегрованих професій:

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА;

- штукатур, лицювальник-плиточник;

- столяр, верстатник деревообробних верстатів;

- слюсар - ремонтник, електрогазозварник.

Сучасний робітник – повинен вміти застосовувати на практиці нові сучасні матеріали, знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими інструментами та обладнанням, мати практичний довід виконання робіт за інноваційними виробничими технологіями.

На регіональному ринку праці соціальні партнери-роботодавці надають перевагу тим випускникам, які володіють інноваційними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт, а також мають досвід практичного використання цих знань. Випускник з таким рівнем професійної компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займати активну соціальну позицію.

Однією з найбільш поширених та продуктивних форм роботи, що об’єднують напрямки соціального партнерства, є впровадження інноваційних виробничих технологій у навчально-виробничий процес через створення регіональних навчально-практичних центрів та навчально - виробничих дільниць. Так на базовому підприємстві ПрАТ об’єднання «Прогрес» створені і успішно функціонує :

- столярна навчально-виробнича дільниця,

- механічна навчально-виробнича дільниця,

- штукатурна навчально-виробнича дільниця.

Тривалий час соціальним партнером ліцею є ДП «Шепетівський ремонтний завод». Протягом 2013 року планується створення навчально - виробничих дільниць для підготовки робітничих кадрів з професії «Кравець», «Електрогазозварник» та «Електромонтер».

Проводячи навчально-виховний процес безпосередньо на сучасному підприємстві із застосуванням високотехнологічного обладнання ми сприяємо підвищенню якості підготовки робітничих кадрів.

Виробництву потрібні конкурентноспроможні фахівці, здатні адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін, а це потребує істотного підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. Якісна підготовка майбутнього конкурентноспроможного робітника вимагає творчого підходу педагогічних працівників до вибору форм і методів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, передового новаторського і педагогічного досвіду.

За сучасних умов від творчого підходу до вирішення складних багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед педпрацівниками ПТНЗ, чималою мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість навчального процесу, пошук нових форм і методів навчання та виховання учнів.Заступник директора з НВР С.Є.Кучер
Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 4580 | Додав: proflicey020