П`ятниця, 12.04.2024, 16:10 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Січень » 28 » Запитання на поетапну атестацію для присвоєння ІІІ-го кваліфікаційного розряду групи № 311, професія "Електрогазозварник"
11:30
Запитання на поетапну атестацію для присвоєння ІІІ-го кваліфікаційного розряду групи № 311, професія "Електрогазозварник"
Запитання на поетапну атестацію для присвоєння ІІІ-го кваліфікаційного розряду групи № 311, професія "Електрогазозварник"

Предмет: Обладнання та технології зварювальних робіт


Білет №1
1. Значення зварювального виробництва для суспільного господарства держави, перспективи його розвитку.
2. Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення.
3. Ацетиленові генератори. Типи генераторів.

Білет №2
1. Класифікація дефектів зварних швів
2. Види зварювальних дуг.
3. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу.

Білет №3
1. Значення професії електрогазозварника.
2. Умови горіння зварювальної дуги.
3. Водяні затвори.

Білет №4
1. Точність і якість різання. Особливості технології різання профілів металу.
2. Будова зварювальної дуги.
3. Будова і робота переносних ацетиленових генераторів.

Білет №5
1. Основні види візуального контролю заготовок.
2. Особливості горіння зварювальної дуги.
3. Будова і обслуговування ацетиленових генераторів.

Білет №6
1. Визначення зварювання як технологічного процесу.
2. Теплова дія дуги.
3. Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання.

Білет №7
1. Засоби запобігання дефектів зварних швів.
2. Способи запалювання зварювальної дуги.
3. Призначення і класифікація водяних затворів.

Білет №8
1. Сутність зварювання і його класифікація.
2. Пряма і зворотна полярності
3. Водяні запобіжні затвори.

Білет №9
1. Способи усунення дефектів зварних швів.
2. Способи запалювання зварювальної дуги.
3. Призначення і класифікація сухих запобіжних затворів.

Білет №10
1. Сутність зварювання під тиском.
2. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови дуги.
3. Особливе значення водяного запобіжного затвора

Білет №11
1. Основні види зварювання плавленням, їхня коротка характеристика.
2. Стабілізація горіння дуги.
3. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики

Білет №12
1. Кисневе, киснево-флюсове різання, інші види різання.
2. Поняття про металургійні процеси зварювання.
3. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів.

Білет №13
1. Основні види зварювання тиском без зовнішнього нагрівання, їхня коротка характеристика
2. Характерні риси металургійних процесів при зварюванні сталі у.
3. Призначення і будова вогнеперегороджувачів.

Білет №14
1. Визначення зварного з'єднання.
2. Забруднення металу шва, шкідливі домішки, причини забруднення металу шва.
3. Хімічні очисники ацетилену і їхнє призначення.

Білет №15
1. Класифікація типів зварних з'єднань.
2. Способи боротьби із забрудненням.
3. Балони для скраплених і розчинених газів.

Білет №16
1. Класифікація зварних швів.
2. Види і причини виникнення тріщин.
3. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів.

Білет №17
1. Конструктивні елементи зварних швів.
2. Основні заходи щодо запобігання утворення тріщин.
3. Особливості конструкції ацетиленових балонів.

Білет №18
1. Умовні позначки швів зварних з'єднань.
2. Будова зварного з'єднання.
3. Збереження і транспортування балонів.

Білет №19
1. Поняття про розрахунок зварних швів на міцність.
2. Зона зварного з'єднання.
3. Редуктори для стиснутих газів.

Білет №20
1. Основні види і послідовність виконання робіт при підготовці металу до зварювання
2. Основні поняття: сила, напруга, деформація.
3. Принцип дії і будова редуктора для стиснутих газів, правила роботи з ним.

Білет №21
1. Способи виправлення, розмітки та різання металу.
2. Сили, що діють на зварне з'єднання: зовнішні і внутрішні.
3. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання. Підігрівачі для балонів їхнє застосування.

Білет №22
1. Різання металу. Роздільне та поверхневе різання.
2. Пружна і пластична деформація. Види напруги в матеріалі.
3. Пропускні рампи для кисню, ацетилену і інших газів.

Білет №23
1. Механічне різання та інші способи різання металу з урахуванням припусків на обробку.
2. Види деформацій при зварюванні.
3. Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження.

Білет №24
1. Форми і способи обробки країв металу для зварювання.
2. Види деформацій у площині і поза площиною зварних з'єднань.
3. Рукава для кисню, горючих газів, гасу. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи.

Білет №25
1. Зачищення підготовлених країв металу і прилеглих поверхонь.
2. Основні засоби зменшення деформацій і напруги при зварюванні.
3. Зварювальні пальники, їхня класифікація.

Білет №26
1. Вимоги до якості підготовки країв і зачищення поверхонь металу, які підлягають зварюванню.
2. Конструктивні і технологічні засоби боротьби з деформаціями і напругами.
3. Схема і принцип роботи інжекторного пальника.

Білет №27
1. Зачищення підготовлених країв металу і прилеглих поверхонь.
2. Основні засоби зменшення деформацій і напруги при зварюванні.
3. Зварювальні пальники, їхня класифікація.

Білет №28
1. Будова типового зварювального трансформатора. Технічна характеристика трансформатора.
2. Техніка наплавлення швів.
3. Безінжекторні пальники.

Білет №29
1. Будова типового зварювального випрямляча. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.
2. Запалювання зварювальної дуги. Положення електрода.
3. Класифікація різаків.

Білет №30
1. Будова типового зварювального перетворювача. Технічна характеристика перетворювача.
2. Довжина дуги. Положення електрода.
3. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

Білет №31
1. Обслуговування джерел живлення дуги. Обов'язки зварника.
2. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка
3. Поводження з пальниками, усунення несправності.

Білет №32
1. Приладдя та інструмент зварника.
2. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.
3. Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила нагляду за апаратурою.

Білет №33
1. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі.
2. Основні і додаткові показники режиму зварювання.
3. Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури. Безпечні прийоми робіт.

Білет №34
1. Основні вимоги до джерел живлення дуги.
2. Технологія зварювання, вибір його режиму.
3. Основні дефекти, що виявляються в процесі контролю на непроникність.

Білет №35
1. Типові вузли зварювальних автоматів.
2. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва.
3. Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси для газового зварювання.

Білет №36
1. Осцилятори, їх призначення і принцип роботи.
2. Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні
3. Кисень, горючі гази


Білет №37
1. Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики.
2. Зварювання стикових швів.
3. Ацетилен. Гази-замінники ацетилену. Природний газ. Інші гази і горючі рідини

Білет №38
1. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах.
2. Зварювання кутових швів.
3. Карбід кальцію.

Білет №39
1. Шлангові напівавтомати для зварювання під флюсом.
2. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення.
3. Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Білет №40
1. Сутність процесу наплавлення.
2. Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів.
3. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності.
Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 3758 | Додав: proflicey020