П`ятниця, 12.04.2024, 15:46 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Січень » 31 » Створення електронних посібників новітнього покоління
14:55
Створення електронних посібників новітнього покоління
У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному супроводу професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються навчальні і тестуючі програми з різних дисциплін.

Застосування мультимедійних засобів на уроках дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному учневі незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль.

Вінічук С. М., майстер виробничого навчання та викладач професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар-ремонтник, електрогазозварник» є співавтором по створенню сучасного електронного підручника нового покоління, що є сновою комп’ютерного орієнтованого дидактичного проектування для професії «Електрогазозварник».

Створення електронного підручника є одним із напрямів та результативністю взаємодії науковців лабораторії підручникотворення ІПП ПТНЗ області та викладачів НМЦ ПТО НАПН України.

Так , що ж таке електронний підручник ?
Мабуть, неправильним буде, якщо ми покладемо в основу пошуку відповіді на це запитання рекомендації історично вивіреної теорії традиційного підручника, розглядаючи електронний підручник як похідну традиційного.

Для обґрунтування поняття «електронний підручник» розглянемо його в контексті критеріїв організаційно-педагогічної та дидактико-психологічної складової навчального процесу з урахуванням комп’ютерного програмного механізму його використання:
-за функціональними ознаками;
- за формою викладення навчальної інформації;
- за цільовим призначенням;
- за наявністю друкованого еквіваленту;
- за структурою.

Отже, під електронним підручником, у контексті зазначених критеріїв, можна вважати комп’ютерний педагогічний засіб, призначений для пред’явлення нової інформації, що доповнює друковане видання, використовується для індивідуального й індивідуалізованого навчання та дозволяє тестувати отримані знання суб’єкта навчання.

Розглянемо прикладні аспекти електронного підручникотворення.
1. Дидактичний сценарій - це спільно розроблена педагогами і психологами, як правило, практиками, методично обґрунтована і детально пророблена за змістом, формою і методами, послідовність дидактичних кадрів, змістом яких є інформаційно-освітні, навчально-тренувальні та ситуативно-процедурні дидактичні одиниці або укрупнені дидактичні одиниці, характер функціонування яких знаходиться в прямій залежності від структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв'язків, що проявляються в інформаційному навчальному середовищі під впливом мотивованої на пізнання суб'єкт-суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників навчального процесу.

Головними елементами дидактичного сценарію є дидактичні кадри, дидактико-психологічне призначення яких визначається змістом дидактичних одиниць або укрупнених дидактичних одиниць. У відповідності з цільовим призначенням дидактичних одиниць, дидактичні кадри діляться на освітні, контролюючі і коригувальні.
2. Дидактична одиниця - це методично обґрунтований, логічно самостійний і автентичний елемент дидактичного кадру, в межах якого моделюється керована, особистісно-орієнтована взаємодія учня з навчальним об'єктом з метою його пізнання.

Поняття «дидактичний кадр» і «дидактична одиниця» є категорією педагогічної науки і чіткого нормативного визначення не мають.

Існують такі типи електронних підручників:
Перший тип електронного підручника - не що інше як комп’ютерна верства традиційного підручника.

Для другого типу електронного підручника характерним є розподіл браузера на дві області, ліва використовується для навігації, а в правій завантажується навчальна інформація. Навігація виконана у вигляді деревовидної структури, що спрощує роботу з доступними ресурсами і пошук необхідної сторінки. Навчальна інформація надається в текстовому, графічному і анімаційному форматах, з використанням аудіо- і відео-фрагментів.

Третій тип електронного підручника - є набір лекційних матеріалів, тестових і практичних завдань, зведених у навчальні модулі на основі структурно-логічних зв’язків.

Підбиваючи підсумки, можна відповісти на важливе питання: кому і навіщо потрібний електронний підручник?
Для самостійної роботи учнів:
• полегшує розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять;
• допускає адаптацію відповідно до потреб учня, рівня його підготовки, інтелектуальних можливостей;
• надає можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи;
• виконує роль викладача, надаючи необмежену кількість роз'яснень, повторень, підказок та інше.

Для роботи на практичних заняттях:
• дозволяє викладачу проводити заняття у формі самостійної роботи за комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і консультанта;
• дозволяє викладачу за допомогою комп'ютера швидко і ефективно контролювати знання учнів, задавати зміст і рівень складності контрольного заходу;
• дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для рішення більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень і їхньої графічної інтерпретації.
• дозволяє виносити на лекції і практичні заняття матеріал, можливо, менший за обсягом але найбільш істотний за змістом, залишаючи для самостійної роботи з електронним підручником те, що виявилося поза рамками аудиторних занять;
• дозволяє оптимізувати співвідношення кількості і змісту прикладів і завдань, розглянутих в аудиторії і тих, які учневі потрібно бути зробити вдома;
• дозволяє індивідуалізувати роботу з учнями, особливо це стосується домашніх завдань і контрольних заходів.

Таким чином, електронний підручник повинен, зберігаючи всі можливості звичайних підручників, мати принципово нові, у порівнянні з ними, якості, що включають елементи гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують високий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерактивність, забезпечувати нові форми структурованого подання більших обсягів інформації і знань.

Створений електронний підручник «Основи зварювання та термічного різання металів» Вінічуком С. М. – важливий крок в інформатизації навчального процесу. Сподіваємося, що він стане корисним учням, які опановують професію, та викладачам професійно-теоретичної підготовки не лише нашого навчального закладу.


Типи електронних підручників
Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 1180 | Додав: proflicey020