Вівторок, 27.02.2024, 00:17 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Червень » 13 » Роль методичних комісій ліцею у підвищенні професійної майстерності інженерно-педагогічних працівників
14:02
Роль методичних комісій ліцею у підвищенні професійної майстерності інженерно-педагогічних працівників
Важливу роль в реалізації методичних завдань навчального закладу відіграють методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні сучасних форм і методів навчання та виховання.

Першочергове завдання методичних комісій Шепетівського професійного ліцею - здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх робітників, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій тощо.

У Шепетівському професійному ліцеї працює 5 методичних комісії: методична комісія викладачів гуманітарних та суспільно-економічних дисциплін(голова м/к Гуменюк Л. Р., методична комісія викладачів предметів природничо-математичного циклу (голова м/к Маєвська О. Г.), методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій: «Елоектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Радіомеханік з ремонту та обслуговування РТА» (голова м/к Байло М. М.), методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій: «Слюсар-ремонтник», «Електрогазозварник» (голова м/к Попова О. І.), методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій: «Столяр», «Верстатник деревообробних верстатів», «Штукатур, лицювальник-плиточник» (голова м/к Гуменюк М. Г.), методична комісія викладачів фізичної культури та захисту Вітчизни (голова Якубовський В. В.). Під індивідуальним методичним керівництвом методиста працюють ІПП професії «Кравець» та вихователі гуртожитку.

Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання, як правило, щомісяця. Керівництво роботою методичної комісії здійснює головакомісії.

План роботи методичних комісій ліцею розробляється на навчальний рік за підсумками попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу і діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

Основним змістом роботи методичних комісій нашого навчального закладу є:

- розробка робочої навчальної програми та поурочно-плануючої документації, її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні плани та програми;

- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;

- вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналіз результатів цієї роботи;

- проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

- аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

- аналіз результатів перевірок, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

- організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємо відвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

- організація та проведення професійних конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів, тощо.

У роботі методичних комісій застосовуються різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.

Робота методичний комісій Шепетівського професійного ліцею у 2012-2013 н. р.


Рік роботи м/к


Назва М.К.


Керівник


Проблема М.К.


Рік обрання проблеми


Результати роботи над проблемою


2012-2013


Майстрів виробничого
навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та
професійно-практичної підготовки з професій: «Столяр», «Верстатник
деревообробних верстатів», «Штукатур, лицювальник-плиточник»Гуменюк М. Г.Запровадження
нових ефективних технологій навчання у підготовку висококваліфікованих
робітників з професій: „Штукатур, лицювальник-плиточник”, „Столяр, верстатник
деревообробних верстатів”
 2012


Розроблено методичні
вказівки щодо вироблення компетенцій, необхідних майбутнім столярам та
будівельникам. Покращилась якість викладання спец предметів та виробничого
навчання із відповідних професій. Почали впроваджувати в практику новітні
технології навчання (сучасні будівельні матеріали «Церезіт», «Кнауф»). Членами
методичної комісії розроблені методичні рекомендації щодо написання дипломної
роботи.2012-2013


Майстрів виробничого
навчання та викладачів предметів професійно-теоретичної та
професійно-практичної підготовки з професій: «Електромонтер з обслуговування та
ремонту електроустаткування, «Радіомеханік з ремонту та обслуговування РТА»Байло М. М.


Запровадження
комп’ютерних технологій навчання у підготовці висококваліфікованих
  робітниів з професії:»електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування; радіомеханік з обслуговування та ремонту
РТА2012


Проведення відкритих уроків із застосуванням ІКТ,
розробка КМЗ професії із застосуванням ІКТ, підготовка та участь
в обласних масових заходах.


2012-2013


М/к майстрів виробничого
навчання та викладачів професійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовки з професій «Слюсар-ремонтник, електрогазозварник»Попова О. І.Формування
в майбутніх робітників культури професійної праці. Створення
навчально-методичного забезпечення нової інтегрованої професії
«Слюсар-ремонтник,
електрогазозварник”2010


В учнів зварювальних
професій покращилась культура праці. Учні навчилися зварюванню на інверторному
обладнанні. З нової інтегрованої професії «Слюсар-ремонтник,
електрогазозварник” розроблено тематичні плани, програму практики, плани
уроків, інструкційні картки, картки-завдання, завдання на кваліфікаційну пробну
роботу на ІІ розряд, методичні розробки.
Створення власних
електронних підручників, тестів, презентацій, різних видів
навчально-методичного забезпечення предметів.
2012-2013


М/к викладачів предметів
природничо-математичного циклуМаєвська О. Г.Формування системи професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих
робітників шляхом впровадження ІКТ в роботі комісії викладачів в
природничо-математичного циклу


2012


Підготовка та проведення відкритих засідань м/к,
педрад. Розробка та проведення уроків в/н із застосуванням ІКТ, підготовка та
участь обласних семінарів із застосуванням ІКТ
. Розробка методичних рекомендацій, проведення
уроків із застосуванням ІКТ, участь в онлайн конференціях, розробка КМЗ
предметів
2012-2013


М/к викладачів
гуманітарних і суспільно-економічних дисциплінГуменюк Л. Р.


Піднесення якості
навчальних досягнень учнів з гуманітарних та суспільно-економічних дисциплін
засобами ІКТ навчання; вдосконалення роботи
 
над власними методичними розробками за допомогою новітніх технологій
навчання.2012


Якість навчальних
досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу покращилась за
рахунок удосконалення проведення уроків викладачами, удосконалення методичних
розробок уроків та позакласних заходів, позакласної роботи з учнями. Викладачі
Ляска О. О. та Гуменюк Л. Р. розробили словник соціально-правових термінів і
понять.2012-2013


М/к викладачів фізичної
культури та захисту ВітчизниЯкубовський В. В.


Формування здорового
способу життя в учнів2012


Викладачами розроблено
власну
  методику проведення уроків щодо
підвищення фізичної підготовленості учнів, формування в учнів здорового способу
життя. Описано досвід роботи Якубовського В. В. Розроблено та проведено ряд
позакласних заходів по формуванню здорового способу життя в учнів.


  


М. В. Васик, методист ліцею
Категорія: Методична робота | Переглядів: 1427 | Додав: proflicey020