Середа, 28.02.2024, 14:27 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2013 » Березень » 29 » Про стан викладання, якість навчальних досягнень учнів за І семестр 2012-2013 н.р.
13:08
Про стан викладання, якість навчальних досягнень учнів за І семестр 2012-2013 н.р.
Про стан викладання, якість навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки за І семестр 2012-2013 н.р.

«Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки»
Девід Озборн


Якість освіти пов’язана із результативністю навчально - виховного процесу, органічною складовою якого є якість навчальних досягнень.

Мета моніторингу:
 Отримати об’єктивну інформацію про рівень знань, умінь та навичок учнів із загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

 Спроектувати на основі аналізу рівня знань учнів заходи з підвищення якості знань учнів із загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

 Надати необхідну організаційно - методичну та адресну допомогу вчителям – предметникам, майстрам виробничого навчання з метою поліпшення стану викладання предметів.

Нормативно-правова основа вивчення навчальних досягнень учнів:

 Закон України “Про освіту” ( від 23.05.19991р. № 1060-ХІІ)

 Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13.05.1999 р. №651-XIV)

 Закон України “Про професійно-технічну освіту”

 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ

 Про Національну доктрину розвитку освіти (Указ президента України від 17.04.2002 року № 347/2002)

 Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи) (Постанова спільного засідання колегії МОН України і Президії Академії педагогічних наук України №12/5 -2 від 22.11.01 р.)

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Згідно з річним планом роботи ліцею, на початку січня 2013 р. адміністрацією ліцею було проведено аналіз стану викладання, якість навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки за І семестр 2012-2013 н.р.

Станом на 1 січня у ліцеї навчається 306 учнів:

- з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА» – 87 учнів;

- з професії «Столяр, верстатник деревообробних верстатів» - 60 учнів;

- з професії «Штукатур, лицювальник плиточник» - 46 учнів;

- з професії «Слюсар-ремонтник, електрогазозварник» - 92 учня;

- з професії «Кравець» - 21 учень.

Якісна успішність учнів ліцею із загальноосвітньої підготовки за І семестр 2012-2013 н. р. становить 24 % (за 2011-2012 н.р. становила 46,1%).

Якісна успішність учнів ліцею із професійно-теоретичної підготовки за І семестр 2012-2013 н. р. становить 41,3 % (за 2011-2012 н.р. становила 43,8%).

Якісна успішність учнів ліцею із професійно-практичної підготовки за І семестр 2012-2013 н. р. становить 78,7 % (за 2011-2012 н.р. становила 91,7%).

Проаналізувавши стан успішності учнів необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:
• суттєве зниження якості знань із загальноосвітньої підготовки в порівнянні з минулим роком (21%), зниження якості знань із професійно-практичної підготовки на 13%;

• збільшення кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Нажаль, най нищу якість навчальних досягнень мають учні з природничо-математичних дисциплін:

Математика – 5,3% (105, 211, 212 групи – 0%)

Фізика – 5,9% (104,105, 211 групи – 0% )

Хімія - 4,0% (211, 212 – 0%)

Інформатика – 105 група – 0%.

Не вражають показники із суспільно - гуманітарних дисциплін загальноосвітньої підготовки:

Іноземна мова – 11,3%

Українська мова – 15,8%

Історія України – 12,6%.

Якість навчальних досягнень учнів ліцею із загальноосвітньої підготовки в розрізі професій маємо таку:

• Електромонтер, радіомеханік – 30,7%

• Слюсар-ремонтник, електрогазозварник – 24,8%

• Столяр, верстатник – 16,5%.

Якість навчальних досягнень учнів із професійно-теоретичної підготовки:

• Кравець – 83,3%
• Штукатур, лицювальник – 36,8%
• Електромонтер, радіомеханік -34%
• Слюсар – ремонтник, електрогазозварник,– 32,9%
• Столяр, верстатник д/о верстатів – 19,5%.

Якість навчальних досягнень учнів із професійно-практичної підготовки:

• Електромонтер - 101гр. -76,7% ; 201 гр. - 92,6% ; 212 гр. – 63,3%.
• Слюсар-ремонтник,електрогазозварник - 104-90%; 211-100%; 311-100%.
• Столяр, верстатник - 105 -51,7%; 312-96,8% .
• Штукатур, лицювальник-плиточник - 102 -53,5% ; 204- 55,6%
• Кравець - 106 - 85,7% .

По ШПЛ за підсумками 1 семестра – відмінників – 2 , хорошистів – 11, ПХ – 10.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька якість знань учнів 1 курсу та мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід НВП, відсутня система роботи зі слабовстигаючими учнями, які пропускають заняття, недостатній зв'язок вчитель - батьки, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності учня. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання щодо низьких навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях МК, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів.

ЗАХОДИ щодо підвищення якості знань і практичних навичок учнів:

• посилення внутрішньоліцейного контролю ефективності використання інноваційних форм та методів викладання навчальних предметів та уроків виробничого навчання;

• удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності учнів в процесі навчання з урахуванням сучасних вимог;

• посилення практичної спрямованості у викладанні навчальних предметів, удосконалення роботи щодо формування практичних умінь та навичок учнів, визначених робочою навчальною програмою;

• продовження роботи над впровадженням нових технологій навчання; поширення передового педагогічного досвіду викладачів;

• неухильне виконання викладачами вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

• спрямування роботи методичних комісій на вирішення питань підвищення ефективності уроку та організацію позакласної роботи з предмета;

• забезпечення на місцях роботи творчих груп вчителів - предметників, діяльність яких спрямувати на створення умов для організації диференційованого підходу до навчання учнів (розробка та використання тестових різнорівневих завдань для контролю за знаннями учнів; методика використання індивідуальних і групових методів навчання);

• сприяння зміцненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів відповідно до вимог чинного законодавства;

• проведення інструктивно- методичних нарад з викладачами та майстрами виробничого навчання з питань організації роботи із слабовстигаючими учнями на уроках теоретичної та професійно –практичної підготовки;

• поліпшення роботи з обдарованими учнями шляхом створення банків даних та індивідуальних планів роботи з ними.

Заст.директора з НВР Кучер С.Є.
Категорія: Навчально-виробнича робота | Переглядів: 4103 | Додав: proflicey020