Неділя, 24.09.2023, 02:31 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід
Головна » 2020 » Квітень » 7 » Обласна виставка матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки»
12:27
Обласна виставка матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки»
Викладачі, майстри виробничого навчання професійної підготовки мають змогу поділитися своїми напрацюваннями на виставці комплексно-методичного забезпечення, яка проводиться в два етапи: І – квітень-жовтень 2020 року - на рівні навчального закладу; ІІ - листопад 2020 року – обласний.

Умови проведення обласної виставки матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки»:
1. Виставка проводиться у таких номінаціях:
- сучасний навчальний посібник;
- електронний навчальний посібник, ресурс;
- освітній веб-сайт, блог педагога;
- навчально-методичний комплект з предмета, модуля.

Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник. Допоміжний засіб навчання, основним призначенням якого є сприяння в практичній діяльності або в оволодінні навчальним модулем, предметом, ефективній організації самостійної освітньої діяльності, здійсненню самоконтролю набутих знань, умінь, навичок, зміст якого узгоджується з СП(ПТ)О, навчальними робочими планами та програмами.

Електронний навчальний посібник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію; електронний освітній ресурс у гіпертекстовому середовищі відкритого чи локального типу)
Освітній веб-сайт, блог педагога - електронний освітній ресурс, який включає усі складові навчально-методичного комплексу (навчальний матеріал, контроль знань, практичну, самостійну, позаурочну (гурткову) роботу тощо).

Навчально-методичний комплект (НМК)– це система дидактичних засобів навчання з конкретного навчального модуля, предмета, метою якого повна реалізація освітніх завдань, визначених робочою навчальною програмою. НМК повинен забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу - повідомлення навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю, та основних функцій освітнього процесу - освітньої, виховної та розвиваючої. НМК розроблюються для всіх навчальних модулів, предметів відповідно до робочого навчального плану. НМК включає:
- робочу навчальну програму;
- модульно-поурочний, поурочно-тематичний план;
- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (з модуля, предмета, з теми);
- навчальні посібники в тому числі електроні (матеріали до практичних, лабораторних занять, збірники вправ, опорні конспекти, педагогічні програмні засоби навчання, навчальні плакати, інтерактивні плакати, схеми, таблиці, інструкційні, інструкційно-технологічні картки тощо);
- методичні розробки уроків з використанням інноваційних педагогічних та виробничих технологій;
- дидактичні матеріали для роботи учнів (он-лайн навчальні матеріали, проблемні ситуації, комплекти кейсів, картки-завдання, тести, навчальні елементи, інструкції-завдання, навчальні та програми для контролю тощо);
- мультимедійні презентації, навчальні фільми та інші засоби візуалізації освітнього процесу;
- сценарії позаурочних заходів з навчального модуля, предмета, теми (вікторини, ігри, предметні тижні, диспути, конференції);
- інші матеріали.
Матеріали виставки оцінюються за такими критеріями:

Критерії оцінювання
Категорія: Методична робота | Переглядів: 267 | Додав: proflicey020