Субота, 23.09.2023, 21:27 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 304 група

Історія України [ФАКУЛЬТАТИВ]
08.09.2020, 12:38
Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема 1. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ століття
08.09.2020. Урок 1. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель в другій половині ХІХ століття.
Опрацювати матеріал.
Прослухайте відеоурок.
Заповнити таблицю «Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях у 60-90 рр. ХІХ століття»


15.09.2020. Урок 2. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.
Опрацюйте інформацію.
Прочитайте конспект.
Заповнити таблицю «Національно-визвольний рух в Західній Україні»

Виконайте онлайн тестування для самоперевірки.

Тема 2. Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття
22.09.2020. Урок 3. Піднесення української культури в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.
Опрацюйте опорний конспект.
Перегляньте відео.
Написати повідомлення про українських підприємців меценатів на вибір: Артем Терещенко, Василь Семиренко, Григорій Галаган.

Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії в 1900 -1914 рр.
29.09.2020. Урок 4. Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Події1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах.
Опрацювати матеріал.
Прослухати відеолекцію.
Написати ессе на тему « Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах та вирішення українського питання?»

Тема 4. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.
06.10.2020. Урок 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.
Прослухати відеолекцію.
Пройти онлайн тестування.

Тема 5. Україна в роки Першої світової війни
13.10.2020. Урок 6. Україна в геополітичних планах Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили.
Прослухати відеолекцію.
Переглянути презентацію.
Робота з картою: визначити на карті територіальні зазіхання ворогуючих сторін напередодні війни та щодо українських земель (https://geomap.com.ua/uk-uh10/258.html#&gid=maps&pid=1)

20.10.2020. Урок 7. Воєнні дії на території України в 1914 - 1917 рр. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на західно-українських землях у 1914-1917рр.
Опрацюйте матеріал.
Прослухайте відеолекцію.
Виконайте тест онлайн до 10.11.2020 р. до 16.00.

Тема 6. Початок Української революції
27.10.2020. Урок 8. Революційні події в Україні в 1917-на початку 1918р. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух.
Опрацювати теоретичний матеріал.
Переглянути відеолекцію.
Виконати онлайн тестування.

03.11.2020. Урок 9. «Всеукраїнський з’їзд Рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України. Берестейський мирний договір. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.
Переглянути відеоурок.
Прослухати відеоматеріал 1
відеоматеріал 2
відеоматеріал 3
Пройти тестування.

Тема 7. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.
10.11.2020. Урок10. Гетьманський переворот. Українська держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й Закарпатті. Акт злуки УНР та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р.

Переглянути відеоматеріал.
Прослухати відеолекцію.
Опрацювати інформацію.
Заповніть таблицю «Здобутки і втрати політики гетьмана П.Скоропадського»


17.11.2020. Урок11. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади. Перший зимовий похід. Варшавська угода міх УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922рр.). Культура та духовність.
Опрацювати матеріал.
Переглянути відео.
Прослухати відеолекцію 1, відеолекцію 2
Напишіть повідомлення на тему «Холодноярська республіка (1919-1922рр.)».

Тема 8. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.
24.11.2020. Урок12. Масовий голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Прослухайте відеолекцію 1, відеолекцію 2
Опрацювати матеріал, пройти тренувальні тести.

01.12.2020. Урок 13. Соціально-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура.
Переглянути відеоматеріал.
Прослухати відеолекцію .
Ознайомитись з інформацією
Пройти онлайн тест.

Тема 9. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в України.
08.12.2020. Урок 14. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом.

Опрацюйте матеріал
Прослухайте відеолекцію
Пройти онлайн тест

15.12.2020. Урок 15. Політичні процеси 1920-х початку 1930-х рр.. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни.. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія.
Ознайомитись з інформацією:
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3535,
https://uk.wikipedia.org/wiki/Розстріляне_відродження.
Переглянути відеоматеріал
Переглянути відеолекцію
Пройти тест онлайн.

Тема 10. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.
22.12.2020. Урок 16. Правовий статус українських земель в складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація та ОУН.

Опрацюйте матеріал.
Перегляньте відео.
Напишіть ессе на тему «Українці в умовах польської окупації»

29.12.2020. Урок 17. Українські землі в складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно - політичне життя. Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й соціально-економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Політичне і культурне життя української еміграції.
Опрацюйте матеріал.
Перегляньте відеоматеріал.
Опрацюйте інформацію.
Напишіть повідомлення про Татарбунарське повстання 1924 року.
Перегляньте відео.
Пройдіть тест онлайн.

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни.
Урок 18. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939-1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.

Перегляньте відеоурок
Прослухайте відеолекцію
Прослухайте відеолекцію
Пройдіть тест онлайн до 29.01.21 р. до 14.00.

06.04.21.Урок 18. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939-1940рр.Початок німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942рр.
Перегляньте відео урок.
Прослухайте відеолекцію.
Прослухайте відеолекцію
Складіть хронологічну таблицю «Бойові дії в 1941-1942рр.»

13.04.21.Урок 19. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Голокост. Опір окупантам. Український повстанський рух. Проголошення Акта відновлення Української держави. Поліська Січ. УПА. Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ціна війни.
Опрацюйте матеріал.
Прослухати відеолекцію.
Ознайомитись з відео.
Опрацювати відеолекцію.
Пройти тест онлайн.

Тема 12. Україна в перші повоєнні роки
20.04.21. Урок 20. Україна – спів засновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний руху 1944 – 1950-х рр. Обмін населенням міх Польщею й УРСР. Масові депортації (1944 – 1946рр.) Операція «Вісла» і «Захід». Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод 1946 – 1947рр. Ідеологічні кампанії. «Чистка» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

Прослухати відеолекцію.
Ознайомитись з відео.
Опрацювати матеріал.
Підготувати повідомлення на тему «Суть та наслідки проведення операцій «Вісла» і «Захід»

Тема 13. Україна в умовах десталінізації.
27.04.21. Урок 21. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративно-територіального устрою: входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством.

Ознайомитись з відео.
Прослухати відеоурок.
Підготувати презентацію на тему «Роль ХХ з’їзду КПРС у проведенні десталінізації і лібералізації суспільного життя в Україні».
Категорія: 304 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 235 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]