Субота, 23.09.2023, 23:21 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 303 група

Українська мова та література (Факультатив)
04.09.2020, 13:35
Електронна пошта викладача:


Заведіть зошит для дистанційного навчання, в якому виконуйте завдання. Сфотографовані виконані завдання надішліть на електронну пошту викладача. Обов'язково підписуйте роботи! Коли надсилаєте завдання в темі листа також вказуйте номер уроку!
Бажаю здоров'я і плідної праці!

Урок 1-2 (04.09.2020, 11.09.2020). Орфографічно-пунктуаційний практикум. Повторення.
Виконайте завдання з метою самоперевірки.

Виконання практичних завдань. За кожне правильне завдання - 2 бали
1.Словниковий диктант.
Вог(х)кий, с(з)пихнути, дон…чин, високогуман…ий, матін…ці, в…ічливий, при(е)фронтовий, далеко/глядний, кіло/вольт/ампер, не/розлий/вода, кроле/ферма, водо/очис(т)ний, лауреат Д(д)ержавної премії, трудо/день, К(к)обзареве слово, к(К)иївські дівчата, на/добраніч, народно/визвольний, темно/шкірий, контр/революція, без(с)/перестанку, камін…чик, одним/ одна, м…юзикл, ін…єкція, компакт/касета, всебічно/ обдарований, мов/би/то, не /подумавши, студен…ство, ні/за/що, аби/чим, Д(д)ержава Бахрейн, сама /самотою, н(Н)ародний депутат.

2. Творче моделювання
Від поданих словосполучень утворіть, де можливо, складні слова; перевірте правопис за «Орфографічним словником»; поясніть написання.
Наприклад: висока кваліфікація – висококваліфікований.
Висока кваліфікація, добувати сіль, подібний до м’яча, культура і побут, історія та етнографія, північний схід, обернена пропорція, рожевий і золотий, Біла Церква, двадцять чотири поверхи, чітко виражений, суспільно корисний, ломити камінь, скло і бетон, зерно і боби, білий сніг, Західна Україна.

3.«Тестовий лабіринт»
1. Через дефіс пишуться всі прикметники
А криваво / червоний, південно / західний, народно/ пісенний;
Б світло / рожевий, світло / чубий, народно / визвольний;
В м'ясо / молочний, гірко / солоний, сніжно / білий;
Г біло / сніжний, кисло / молочний, південно / український,
Д всесвітньо / історичний, всесвітньо / відомий, тьмяно / сталевий.
2. Разом пишуться усі складні прикметники
А червоно / гарячий, криваво / червоний, ніжно / блакитний, воєнно / політичний;
Б далеко / східний, південно / східний, світло / голубий, фізико / географічний;
В гірко / солоний, хіміко / біологічний, західно / український, радіо / фізичний;
Г східно / український, кисло / молочний, біло / сніжний, первісно / общинний;
Д науково / дослідний, глухо / німий, тьмяно / сталевий, електронно / обчислювальний.
3. Разом пишуться усі складні прикметники
А сліпучо / білий, вічно / юний, червоно / гарячий, ніжно / рожевий;
Б сніжно / білий, північно / кримський, світло / голубий, мовно / літературний;
В західно / український, радіо / фізичний, гірко / солоний, хіміко / біологічний;
Г високо / авторитетний, багато / дітний, екс / прем’єр, міні / футбол;
Д військово / зобов’язаний, гірничо / видобувний, дерево / обробний, сто / двадцяти / тисячний.
4. Усі слова треба писати через дефіс у рядку
А батько / мати, важко / хворий, звіробій / трава;
Б дівчина / красуня, багато / тисячний, великий / превеликий;
В видимо / невидимо, середньо / вічний, контрольно / вимірювальний;
Г вовк / жаднюга, суспільно / політичний, радий / радісінький.
5. Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку
А медико/генетичний, старо/англійський, мінерально/сировинний;
Б мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий;
В молочно/білий, науково/експериментальний, загально/народний;
Г лірико/драматичний, жовто/червоний, гостро/критичний;
6. Усі слова треба писати разом у рядку
А суспільно/політичний, західно/німецький, тридцяти/тисячний;
Б тьмяно/зелений, агро/фірма, високо/поважний;
В всюди/хід, південно/український, відео/техніка;
Г криго/лам, легко/атлетичний, південно/ західний;
Д перекоти/поле, суспільно/корисний, жовто/гарячий.

4. Робота «Склади пазли».
Складіть безсполучникові речення, дібравши другу частину з довідки та перемістивши її до першої шляхом виділення і переміщення. Поставте розділові знаки.
1. Твій труд в народі не лишивсь (–)
2. Я завжди думав і думаю (:)
3. Говори мало, слухай багато (,)
4. Смерть не страшна для людини ( –)

Довідка: …без гарячої любові до природи людина не може бути митцем; …думай ще більше; …залишаються її справи; …ти марно жив, даремно народивсь.

5. Гра «Редактор
Що означає слово редактор? Знайдіть значення цього слова в електронному словнику. Редактор – людина, яка перевіряє і виправляє текст, готуючи його до друку.
Уявіть собі, що ви редактор. Вам потрібно відредагувати текст: поставити у тексті розділові знаки.
Пунктуаційний практикум
1. Кохання подібно до вогню не знає спокою воно вмирає щойно перестає сподіватися або боятися.
2. Усе і небо і перемелене на труху сіно і тривожний крик птиці і росиста отава сповіщало що літо здає ключі сумовитій осені.
3. Ріки зачаті горами живлять долини і луки але дійшовши пустель гинуть у мертвих пісках.
4. Умій дякувати учителеві а вислухавши слова похвали дякуй за науку.
5. В старім гнізді танцюють лелечата і одірвавши ніжки від землі немов малі русалоньки дівчатка гойдаються в зеленому гіллі.
6. Чудова легенда сказав я бабусі і зауважив Тепер та дівчина мабуть як і ви старенька.
7. Почуття звичайно дитяче але наближаючись до природи ми мимоволі стаємо дітьми все набуте відпадає від душі і вона знову стає такою якою була колись давно і можливо колись буде знову.
8. Все здавалось зрозумів минуле зв’язане з сучасним безперервним ланцюгом подій які витікають одна з одної йому здавалося що він бачив зараз обидва кінці цього ланцюга доторкнувся до одного кінця здригнувся інший .

6. Визначте типи складних речень. Поставте в реченнях відповідні розділові знаки, поясніть їх вживання.
1. Місяць на небі зіроньки сяють тихо по морю човен пливе. 2. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. 3. Слово не горобець вилетить не зловиш (Нар.тв.). 4. Знаю від рідного краю в світі кращого краю нема (П. Дорошко). 5. Махнула осінь в ліси вони зацвіли пурпуровими сірими та жовтими фарбами (І. Франко). 6. Але вірте друзі мої мріяти треба завжди всюди. 7. Правду кажуть людину праця величає. 8. Защебетав соловейко пішла луна гаєм (Т. Шевченко). 8. Чужих країв ніколи я не бачив принад не знаю їхніх і окрас та вірю серцем щирим і гарячим нема землі такої як у нас (В. Симоненко).

Урок 3 (18.09.2020). Усна народна творчість. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень.
Пісні Марусі Чурай «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
Перегляньте відео, законспектуйте в зошит про календарно-обрядові, суспільно-побутові та родинно-побутові пісні.
Перегляньте відео. Пісні Марусі Чурай «Віють вітри,віють буйні…», «За світ встали козаченьки».
Прослухайте пісню «За світ встали козаченьки».

Урок 4 (25.09.2020). Історичні пісні«Ой Морозе,Морозенку»,«Чи не той то хміль…».
Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку».
Балада «Ой летіла стріла».
Перегляньте відео, "Чи не той то Хміль" та "Ой Морозе, Морозенко" законспектуйте в зошит матеріал про історичні пісні та балади.
Перегляньте відео-урок «Дума про Марусю Богуславку» законспектуйте в зошит матеріал.
Виконайте тест на самоперевірку.

Тема: Давня українська література

Урок 5. (02.10.2020) «Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги).
Ознайомтесь зі змістом та аналізом повісті (відео).
Опрацюйте матеріал коротко про «Повість минулих літ», законспектуйте в зошит.
Перегляньте відеоурок.

Урок 6. (09.10.2020) «Слово про похід Ігорів» (сюжет).
Перегляньте відеоурок про твір.
Аналіз твору «Слово про похід Ігорів», опрацюйте та законспектуйте в зошит головні тези.

Урок 7. (16.10.2020) Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень»,« Всякому місту звичай і права», «De libertate».
Перегляньте відеоурок про Григорія Сковороду та його твори. Запишіть коротко тезами в зошит.
Прослухайте твори онлайн.
Виконайте онлайн тестування.

Урок 8. (23.10.2020) Іван Котляревський. Поеми «Енеїда», «Наталка Полтавка».
- Перегляньте відео про поему І.Котляревського «Енеїда». Запишіть коротко тезами в зошит.
- Перегляньте відео про поему І.Котляревського «Наталка Полтавка». Запишіть коротко тезами в зошит.
- Виконайте онлайн тест за даними творами.

Урок 9. (30.10.2020). Тарас Шевченко, «Сон» («У всякого своя доля»), «Заповіт»,
«І мертвим, і живим, і ненародженим».

Перегляньте відео: біографія Т.Шевченка. Запишіть коротко тезами в зошит.
Прослухайте вірші: «Заповіт», «І мертвим, і живим, і ненародженим».
Опрацюйте теоретичний матеріал про «Заповіт», «Сон» («У всякого своя доля») та стисло законспектуйте (тезами).

Урок 10. (06.11.2020). Тарас Шевченко, поеми «Катерина», «Кавказ».
- Перегляньте відео: онлайн курс, аналіз творів.
- Опрацюйте теоретичний матеріал про поеми«Катерина», «Кавказ».Запишіть коротко тезами в зошит.
- Перегляньте відео: найвідоміші цитати Т.Шевченка на ЗНО ( розбір цитат).
- Виконайте онлайн тест ЗНО за даними творами.

Урок 11. (13.11.2020). Пантелеймон Куліш. Роман «Чорна рада».
- Опрацюйте теоретичний матеріал матеріал та запишіть коротко тезами в зошит.
- Перегляньте відео: онлайн курс до ЗНО, аналіз роману.
- Перегляньте відео: короткий сюжет роману.

Урок 12. (20.11.2020). Панас Мирний,«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ( І, ІVчастини).
- Перегляньте уважно відео: зміст роману і запишіть в зошит з укр.літ. композицію. Можете використати матеріал підручника (стор. 49-50).
- Перегляньте уважно відео: Еволюція Чіпки. Складіть план характеристики образу Чіпки.
- Пройдіть онлайн тест.

Урок 13. (27.11.2020). І. Нечуй-Левицький,«Кайдашева сім’я». І.Карпенко-Карий, «Мартин Боруля».
- Перегляньте уважно відео: І. Нечуй-Левицький, П.Мирний, І.Карпенко-Карий,онлайн-курс.
- Прочитайте матеріал підручника 10 кл. та запишіть в зошит тему твору, проблематику, образи (стор.14-15, 72-73).
- Зайдіть на сайт iznotest.info, знайдіть назву предмета (українська література) і тему: №5. І. Нечуй-Левицький, П.Мирний, І.Карпенко-Карий. Виконуйте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.

Урок 14. (04.12.2020). І.Франко, повість «Захар Беркут»; поезія «Чого являєшся мені у сні…».
- Перегляньте два відео: збірка “Зів’яле листя” та аналіз вірша “ Чого являєшся мені...”.
- Прослухайте аудіозапис вірша “ Чого являєшся мені...”.
- Перегляньте відео-презентацію: повість «Захар Беркут» та занотуйте головне в зошит: історія написання, сюжет, головні герої.

Урок 15. (11.12). І.Франко, поема «Мойсей».
- Прослухайте аудіозапис змісту поеми.
- Перегляньте відео: Пролог до поеми “ Мойсей ”.
- Перегляньте уважно відео: поема “ Мойсей ”, в кінці відео поставте на паузу та занотуйте в зошит тему, жанр, ідею, рік написання, композицію.
- Пройдіть онлайн тест.

Урок 16. (18.12.2020). М. Коцюбинський,повість«Тіні забутих предків», новела«Intermezzo».
- Перегляньте відео: психологічна новела«Intermezzo». Законспектуйте в зошит, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача: історія написання твору; що означає слово інтермеццо; композиція новели.
- Перегляньте відео: повість «Тіні забутих предків» та законспектуйте в робочий зошит історію написання твору; що означає назва повісті; проблематика; композиція повісті.
- Пройдіть онлайн тест.

Урок 17. (22.01.2021). Василь Стефаник, новела «Камінний хрест». Ольга Кобилянська, новела «Вальс меланхолійний».
- Перегляньте відео: аналіз новели «Камінний хрест». Законспектуйте в зошит паспорт новели (використовуйте матеріал відео).
- Перегляньте відео урок О.Кобилянська, новела «Вальс меланхолійний». Законспектуйте в зошит історію написання твору, характеристику головних героїнь новели.
- Пройдіть онлайн тест.

Урок 18. (29.01.2021). Леся Українка, «Сontra spem spero!», драма-феєрія «Лісова пісня».
- Перегляньте уважно відео: десять вражаючих фактів про Лесю Українку.
- Перегляньте відео: аналіз драми «Лісова пісня» з фрагментами однойменного фільму.
- Виконайте тест ерудит за змістом драми.

Урок 19. (05.02.2021). М. Вороний, «Блакитна Панна». О. Олесь, «Чари ночі», «О слово рідне…».
- Перегляньте уважно відео: М.Вороний, О.Олесь.Онлайн курс.
- Виконайте тест.

Урок 20. (12.02.2021). П. Тичина, « О панно Інно», «Пам’яті тридцяти» , «Ви знаєте, як липа шелестить…». М. Рильський, «У теплі дні збирання винограду…».
- Перегляньте уважно відео: П. Тичина . М. Рильський. Онлайн курс.
- Перегляньте відео: М. Рильський. Аналіз вірша «У теплі дні збирання винограду…».
- Виконайте тест.

Урок 21. (19.02.2021). Література Розстріляного відродження. М.Хвильовий, «Я (Романтика)»,
В. Сосюра, «Любіть Україну».

- Перегляньте відео: Розстріляне відродження. М.Хвильовий.
- Перегляньте відео: аналіз новели «Я (Романтика)».
- Перегляньте відео: аналіз поезії В. Сосюри «Любіть Україну».
- Виконайте тест ерудит.

Урок 22. (26.02.2021). Ю. Яновський, «Майстер корабля», Д. Павличко, «Два кольори».
- Перегляньте відео: «Майстер корабля». Переказ та аналіз роману.
- Перегляньте відео: «Два кольори». Аналіз і зміст поезії.
- Виконайте тест. «Майстер корабля».

Урок 23 (05.03.2021). В. Підмогильний,«Місто», Остап Вишня, «Моя автобіографія», «Сом», Богдан-Ігор Антонич, «Різдво».
- Перегляньте відео: ЗНО. В. Підмогильний,«Місто», аналіз роману.
- Перегляньте відео: ЗНО. Остап Вишня, «Моя автобіографія», «Сом», аналіз гуморесок.
- Перегляньте відео: ЗНО. Богдан-Ігор Антонич «Різдво».Ідейно-художній аналіз поезії.
- Виконайте тест онлайн.

Урок 24 (12.03.2021). М. Куліш, «Мина Мазайло», О.Довженко, «Зачарована Десна».
А. Малишко, «Пісня про рушник».

- Перегляньте відео: онлайн-курс « Лайфхаки з укр.літератури».
- Прослухайте аудіозапис вірша « Пісня про рушник».
- Виконайте тест онлайн.

Урок 25 (02.04.2021). О. Гончар, «Модри Камень». В.Симоненко, «Задивляюсь у твої зіниці...», «Лебеді материнства». Г.Тютюнник, «Три зозулі з поклоном».
- Перегляньте відео: онлайн-курс.
- Перегляньте відео: О. Гончар, «Модри Камень».
- Виконайте тест з метою самоперевірки.

Урок 26 (09.04.2021). Творчість шістдесятників ( В.Стус, «Господи, гніву пречистого…» ,
Іван Драч, «Балада про соняшник», Василь Голобородько, «Наша мова»).

- Перегляньте відео: онлайн-курс.
- Прослухайте аудіозапис віршів: «Наша мова» та «Балада про соняшник».
- Перегляньте відео: аналіз вірша «Наша мова».
- Виконайте тест онлайн. Результат надішліть на ел.пошту викладача.

Урок 27 (16.04.2021). Творчість Ліни Костенко ( роман « Маруся Чурай», «Страшні слова, коли вони мовчать»).
- Перегляньте відео: факти про видатну поетесу.
- Перегляньте відео: аналіз роман «Маруся Чурай»,
- Прослухайте аудіозапис «Страшні слова, коли вони мовчать».
- Виконайте тест онлайн. Ерудит Результат надішліть на ел.пошту викладача.

Урок 28 (23.04.2021). І.Багряний, роман « Тигролови».
- Прослухайте аудіозапис змісту роману (скорочено).
- Перегляньте відео: аналіз роману «Тигролови».
- Виконайте тест онлайн. Результат надішліть на ел.пошту викладача.

Урок 29 (30.04.2021). Євген Маланюк. « Уривок з поеми».
- Перегляньте відео: І.Багряний, Євген Маланюк. Онлайн курс.
- Перегляньте відео-презентацію: Євген Маланюк. Огляд життя і творчості.
- Прослухайте аудіозапис вірша «Уривок з поеми».
- Виконайте тест онлайн. Результат надішліть на ел.пошту викладача.

Урок 30. 06.05.2021. Літературні організації та угруповання, основні тенденції розвитку.
- Перегляньте відео: Літературні організації та угруповання.
- Перегляньте відео-презентацію: Особливості української літератури кінця 20ст.
- Виконайте тест онлайн.

Урок 31. 07.05.2021. Постмодернізм як літературне явище
- Перегляньте відео: підготовка до ЗНО.
- Перегляньте відео-презентацію: Постмодернізм.

Урок 32. 13.05.2021. Літературні поняття з теорії літератури. Розбір демонстраційного ЗНО 2021.
- Перегляньте відео: Літературні терміни на ЗНО.
- Перегляньте відео: Розбір демонстраційного ЗНО 2021.

Урок 33. 14.05.2021. Усі епіграфи та присвяти за програмою ЗНО.
- Перегляньте відео: Глобальне повторення (типові завдання на ЗНО).
- Перегляньте відео: Епіграфи та присвяти за програмою ЗНО.

Урок 34. 20.05.2021. Факти з біографії письменників на ЗНО.
- Перегляньте відео: Найскладніші завдання з літератури.
- Виконайте тест. Ерудит: Письменники та їх псевдоніми.

Урок 35. 21.05.2021. Секрети написання власного висловлення на ЗНО. Підсумки.
- Перегляньте відео: Як написати власне висловлення.
- Перегляньте презентацію: Підготовка до написання власного висловлення.
- Виконайте тест. Готуємось до ЗНО. Результат надішліть на електронну пошту викладача.
Категорія: 303 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 771 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]