Субота, 23.09.2023, 21:31 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 303 група

Математика [ФАКУЛЬТАТИВ]
15.09.2020, 11:47
Тема. Площі фігур
15.09.20 Урок 1 Площі чотирикутника, паралелограма.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Площі чотирикутників (виконай тест для самоперевірки)
2. Площа паралелограма
3. Приклади розв’язку завдань
Подивитись відеоматеріал:
1. Площі чотирикутників
2. Площа паралелограма
Виконати он-лайн тести:
1. Тест

22.09.20 Урок 2. Площа прямокутника
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Презентація
Подивитись відеоматеріал:
1. Площа прямокутника
2. На прикладі задачі
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1
2. Тест 2

29.09.20 Урок3. Площа ромба, квадрата
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Площа ромба (формули та приклади розв’язку задач)
2. Площа квадрата
Подивитись відеоматеріал:
1. Площа ромба
2. Площа квадрата
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1

06.10.20 Урок 4. Площа трикутника
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Площа трикутника
2. Формули
Подивитись відеоматеріал:
1. Площа трикутника
2. Формули
3. Приклад розв’язку вправи
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1

13.10.20 Урок 5. Площа трапеції, круга
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Площа трапеції
2. Площа круга
Подивитись відеоматеріал:
1. Площа трапеції
2. Площа трапеції
3. Площа круга
4. Площа круга
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2

20.10.20 Урок 6. Площа подібних фігур
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Площі подібних фігур
Подивитись відеоматеріал:
1. Площі подібних фігур
2. Площі подібних фігур
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1

27.10.20
ТЕМА:Вступ до стереометрії . Паралельність прямих і площин
Урок №7. Аксіоми стереометрії. Наслідки із них
1. Вступ до стереометрії (повторити)
2. Головні аксіоми стереометрії (повторити)
3. Об'ємні фігури (опрацювати, не конспектувати)
4. Наслідки з аксіом (законспектувати)
Подивитись відеоматеріали:
1. Аксіоми стереометрії
2. Основні поняття стереометрії
3. Аксіоми стереометрії.Частина 1
4. Аксіоми стереометрії.Частина 2
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа
2. Прогляньте презентацію та виконайте вправу
3. Тест

03.11.20
Урок №8. Паралельні прямі у просторі
Опрацювати відеоматеріал:
1. Паралельні прямі у просторі
2. Паралельні прямі у задачах (частина 1)
3. Паралельні прямі у задачах (частина 2)
Виконати завдання:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Тест

10.11.20
Урок №9. Ознаки паралельності прямих і площин
Опрацювати відеоматеріал:
1. Презентація
2. Паралельність прямих і площин
Виконати завдання:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
Виконати тест он-лайн

17.11.20
Урок №10. Ознаки паралельності прямих і площин
Опрацювати та законспектувати:
1. Задачі (частина 1)
2. Задачі (частина 2)
3. Задачі
Пройти тренувальний тест ЗНО

24.11.20
Урок №11. Властивості паралельних площин
Опрацювати відеоматеріал:
1. Властивості паралельних площин
2. Властивості паралельних площин. Типові задачі
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

08.12.20
Урок №12. Зображення просторових фігур на площині.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Зображення фігур в стереометрії. Частина 1
2. Зображення фігур в стереометрії. Частина 2
3. Паралельне проектування
Виконати тест для самоперевірки тест 2

15.12.20
Тема: Перпендикулярність прямих і площин
Урок №13. Перпендикулярність прямих у просторі.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Перпендикулярність прямих у просторі
2. Перпендикулярність прямих у просторі

22.12.20
Урок №14. Перпендикуляр і похила.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Перпендикуляр і похила
2. Перпендикуляр і похила
3. Типові задачі (частина 1)
4. Типові задачі (частина 2)
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1
2. Вправа 2

29.12.20
Урок №15. Теорема про три перпендикуляри.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Теорема про три перпендикуляри
2. Теорема про три перпендикуляри
3. Практичне застосування теореми
4. Типові задачі
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1

19.01.21
Урок №16. Ознака перпендикулярності площин.
Опрацювати:
1. Перпендикулярність площин
2. Вправа
3. Тест 1
4. Тест 2

26.01.21
Урок №17. Відстань між мимобіжними прямими.
Опрацювати:
1. Відстань між мимобіжними прямими. Частина 1
2. Відстань між мимобіжними прямими. Частина 2
3. Відстані між мимобіжними прямими
Ознайомитись із розв’язком типових задач

02.02.21
Тема: Декартові координати на площині та в просторі. Перетворення фігур. Вектори.
Урок №18. Координати середини відрізка. Відстань між точками.
Опрацювати:
1. Координати середини відрізка на площині
2. Координати середини відрізка в прсторі
3. Відстань між точками на площині
4. Відстань між точками в просторі
Виконати:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

09.02.21
Урок №19. Рівняння кола, прямої. Введення декартових координат у просторі.
Опрацювати:
1. Рівняння кола
2. Рівняння прямої
Виконати:
1. Тест «Рівняння кола»
2. Тест «Рівняння прямої»

16.02.21
Урок №20. Рухи на площині. Симетрія відносно прямої, точки. Поворот.
Опрацювати:
1. Рухи. Паралельне перенесення
2. Симетрія відносно прямої, точки. Поворот
Виконати:
1. Тест «Симетрія відносно точки»
2. Тест «Симетрія відносно прямої»
3. Тест «Поворот»
4. Тест «Паралельне перенесення»

23.02.21
Урок №21. Паралельне перенесення, його властивості. Перетворення у просторі. Подібність просторових фігур.
Опрацювати:
1. Паралельне перенесення
2. Гомотетія. Подібність
Виконати:
1. Тест 1
2. Тест 2
3. Тест 3

02.03.21
Урок №22. Кут між мимобіжними прямими. Кут між прямою і площиною. Кут між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника.
Опрацювати:
1. Кут між мимобіжними прямими.
2. Кут між прямою і площиною.
3. Кут між площинами (частина 1)
4. Кут між площинами (частина 2)
5. Площа ортогональної проекції многокутника.
6. Площа ортогональної проекції многокутника. Типові задачі
Виконати тест он-лайн

09.03.21
Урок №23. Вектори на площині. Розкладання вектора за двома не колінеарними векторами. Скалярний добуток векторів. Вектори у просторі.
Опрацювати:
1. Вектори на площині
2. Тест «Модуль і напрям векторів»
3. Тест «Координати вектора»
4. Тест «Додавання і віднімання векторів»
5. Тест «Множення вектора на число»
6. Тест «Скалярний добуток векторів»
7. Підсумковий тест

Тема: Многогранники. Тіла обертання.
16.03.21
Урок №24. Двогранні, тригранні, многогранні кути.
Опрацювати:
1. Двогранні кути
2. Тригранний кут
3. Задачі 1
4. Задачі 2
Виконати тест он-лайн

23.03.21
Урок №25. Призма,паралелепіпед, піраміда
Опрацювати:
1. Призма
2. Паралелепіпед
3. Піраміда
Виконати:
1. Тест онлайн
2. Тест онлайн 2

30.03.21
Урок №26. Циліндр, конус
Опрацювати:
1. Циліндр
2. Конус
Виконати:
1. Тест онлайн

06.04.21
Урок №27. Куля
Опрацювати:
1. Куля і сфера
2. Куля і сфера. ЗНО
Виконати тест онлайн

13.04.21
Тема: Інтеграл та його застосування
Урок №28. Первісна та її властивості.
Опрацювати:
1. Первісна
2. Первісна функції
Виконати:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4

20.04.21
Урок №29. Криволінійна трапеція і її площа. Визначений інтеграл.
Опрацювати:
1. Визначений інтеграл
2. Площа криволінійної трапеції
Виконати:
Тест для самоперевірки

27.04.21
Урок №30. Формула Ньютона - Лейбніца. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла.
Опрацювати:
1. Формула Ньютона - Лейбніца.
2. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла
Виконати:
1. ТЕСТ

11.05.21
Урок №31. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла.
Опрацювати та законспектувати:
1. Обчислення площ за допомогою визначеного інтеграла
2. Обчислення об'ємів за допомогою визначеного інтеграла

18.05.21
Тема: Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірності.
Урок №32. Множини та операції над ними.
Опрацювати:
1. Множини та операції над ними
2. Комбінаторика
Виконати:
1. Вправа 1
2. Вправа 2

25.05.21
Урок №33. Елементи комбінаторики.
Опрацювати:
1. Вебінар на тему: "Елементи комбінаторики"
2. Розв'язання прикладів
Категорія: 303 група | Додав: oli4ka06
Переглядів: 247 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]