Субота, 23.09.2023, 22:09 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 204 група

Математика [ФАКУЛЬТАТИВ]
14.09.2020, 10:05
Тема. Чотирикутники
14.09.20 Урок 1 Паралелограм. Прямокутник.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Паралелограм
2. Ознаки паралелограма
3. Відстань між сторонами паралелограма
4. Прямокутник
5. Ознаки прямокутника
Подивитись відеоматеріал:
1. Прямокутник та його властивості
2. Паралелограм та його властивості
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4
5. Вправа 5
6. Вправа 6

21.09.20Урок 2. Ромб. Квадрат.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Визначення та властивості ромба
2. Ознаки ромба
3. Квадрат
4. Ознаки квадрата
Подивитись відеоматеріал:
1. Ромб та його властивості
2. Квадрат та його властивості
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1
2. Тест 2

28.09.20 Урок3. Теорема Фалеса.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Теорема Фалеса
Подивитись відеоматеріал:
1. Теорема Фалеса
2. Узагальнена теорема Фалеса
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2

05.10.20 Урок 4. Середня лінія трикутника. Трапеція.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Середня лінія трикутника
2. Трапеція
3. Рівнобічна трапеція
Подивитись відеоматеріал:
1. Середня лінія та її властивості
2. Трапеція та її властивості
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1

Тема: Теорема Піфагора
12.10.20 Урок 5. Теорема Піфагора
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Теорема Піфагора - теорія
Подивитись відеоматеріал:
1. Теорема Піфагора
2. Теорема Піфагора (Частина 2)
3. Просто про теорему
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
4. Кросворд
5. Знайди слова
6. Перший мільйон
Виконати он-лайн тести:
1. Тест 1

19.10.20
Урок №6. Перпендикуляр і похила
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Перпендикуляр і похила
2. Теорія
Подивитись відеоматеріали:
1. Перпендикуляр і похила
2. Типові задачі
3. Типові задачі 2
4. Задача
Виконати вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

26.10.20
Урок №7. Нерівність трикутників
Опрацювати відеоматеріал:
1. Нерівність трикутників
2. Нерівність трикутників
Виконати он-лайн вправи:
1. Тест
2. Вправа 1
3. Вправа 2

02.11.20
Урок №8. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Опрацювати відеоматеріал:
1. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
2. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа
2. Тест

09.11.20
Тема: Подібність фігур
Урок №9. Перетворення подібності. Подібність фігур
Опрацювати:
1. Паралельне перенсення
2. Гомотетія
3. Гомотетія. Подібність
Виконати тести для самоперевірки:
1. Тест 1
2. Тест 2

16.11.20
Урок №10. Ознаки подібності трикутників. Подібність прямокутних трикутників.
Опрацювати:
1. Ознаки подібності трикутників
2. Подібність прямокутних трикутників
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Тест

23.11.20
Урок №11. Кути, вписані в коло, пов’язанні з колом.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Вписані та описані кути
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4
5. Вправа 5

07.12.20
Урок №12. Пропорційність відрізків хорд і прямих, що перетинають коло.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Пропорційність відрізків хорд і прямих
2. Пропорційність відрізків хорд і прямих
Виконати тест он-лайн

14.12.20
Тема: Розв’язування трикутників
Урок №13. Теореми синусів та косинусів.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Теореми синусів та косинусів
2. Розв’язування трикутників (Задача 1) - законспектувати
3. Розв’язування трикутників (Задача 2)- законспектувати
4. Розв’язування трикутників (Задача 3) - законспектувати

21.12.20
Урок №14. Теореми синусів та косинусів.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Теореми синусів та косинусів
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

28.12.20
Урок №15. Розв’язування трикутників.
Опрацювати відеоматеріал:
1. Розв’язування трикутників
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

18.01.21
Урок №16. Розв’язування трикутників.
Опрацювати:
1. Що означає розв’язати трикутник?
2. Приклад задачі 1
3. Приклад задачі 2
4. Приклад задачі 3
5. Приклад задачі 4

25.01.21
Тема: Многокутники
Урок №17. Ламана. Опуклі та правильні многокутники.
Опрацювати:
1. Теорія
2. Відеофрагмент
3. Розв'язок задач із ЗНО
Виконати:
1. Тест 1
2. Тест 2

01.02.21
Урок №18. Розв'язування задач
Опрацювати та законспектувати:
1. Многокутники. Завдання на відповідність
2. Правильні многокутники. ЗНО

08.02.21
Урок №19. Довжина кола
Опрацювати:
1. Довжина кола
2. Довжина кола
3. Довжина кола
Виконати:
1. Вправа 1
2. Вправа 2

15.02.21
Урок №20. Розв'язування задач
Опрацювати:
1. Коло. Довжина кола
Виконати:
1. Тест 1
2. Тест 2

22.02.21
Тема: Тригонометричні функції
Урок 21. Означення і властивості тригонометричних функцій. Тригонометричні функції числового аргументу
Опрацювати:
1. Тригонометричні функції числового аргументу
Подивитись відео уроки:
1. Означення синуса та косинуса
2. Тангенс та котангенс
3. Тригонометричні функції
Перевір себе:
1. ТЕСТ 1
2. ТЕСТ 2
3. ТЕСТ 3
4. ТЕСТ 4

01.03.21
Урок №22. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.
Подивитись відео уроки:
1. Частина 1
2. Частина 2
Пройти тест на самоперевірку:
1. ТЕСТ 1
2. ТЕСТ 2

15.03.21
Урок №23. Формули додавання аргументів, подвійного аргументу, половинного аргументу(формула пониження степеня), зведення, перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.
Опрацювати:
1. Формули додавання
2. Формули зведення. Частина 1
3. Формули зведення. Частина 2
4. формули половинного аргументу. Частина 1
5. Формули половинного аргументу. Частина 2
6. Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток. Частина 1
7. Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток. Частина 2
8. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

22.03.21
Тема: Тригонометричні рівняння і нерівності
Урок №24 Обернена функція. Обернені тригонометричні функції.
Опрацювати:
1. Обернені тригонометричні функції (Опрацювати розділ ТЕОРІЯ)
Подивитись відео:
1. Обернені тригонометричні функції
2. Обернені тригонометричні функції та їх графіки (приклад розв’язків завдань)
Виконати вправи для самоперевірки:
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2

29.03.21
Урок №25.Тригонометричні рівняння та системи рівнянь.
Подивитись відео:
1. Тригонометричні рівняння (приклади із ЗНО)
Виконати вправи для самоперевірки:
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4

05.04.21
Урок №26. Тригонометричні нерівності
Опрацювати:
1. Найпростіші тригонометричні нерівності. Частина 1
2. Найпростіші тригонометричні нерівності. Частина 2
3. Найпростіші тригонометричні нерівності. Частина 3
Виконати тест онлайн

12.04.21
Тема: Степенева функція
Урок №27. Корінь п-го степеня.
Подивитись відео уроки:
1. Корінь п-го степеня.
2. Властивості корення п-го степеня.
3. Означення корення п-го степеня.
4. Винесення з–під кореня
5. Теорія та приклади
6. Властивості корення п-го степеня.
Виконати вправи для самоперевірки:
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4

19.04.21
Урок №28. Ірраціональні рівняння та нерівності.
Подивитись відео уроки:
1. Ірраціональні рівняння та нерівності.. Підготовка до ЗНО
2. Ірраціональні рівняння
3. Ірраціональні нерівності
Виконайте вправи для самоперевірки
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4

26.04.21
Урок №29. Системи ірраціональних рівнянь та нерівностей.
Подивитись відео уроки та законспектувати:
1. Системи ірраціональних рівнянь
2. Системи ірраціональних нерівностей

10.05.21
Урок №30. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.
Подивитись відео:
1. Степінь з раціональним показником та його властивості. Частина 1
2. Степінь з раціональним показником та його властивості. Частина 2
Виконати вправи для самоперевірки:
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4
5. Вправа-гра 5
6. Вправа-гра 6

17.05.21
Тема: Похідна та її застосування
Урок №31. Приріст аргументу і приріст функції. Границя функції. Неперервність функції. Означення похідної.
Подивитись відео:
1. Приріст аргументу і приріст функції. Похідна
2. Похідна. Обчислення границі.
3. Означення похідної
4. Похідна. Що це таке?
Виконайте вправи для самоперевірки
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4
5. Вправа-гра 5
6. Вправа-гра 6

24.05.21
Урок №32. Похідна суми,різниці, добутку, частки. Похідна складеної функції. Геометричний та механічний зміст похідної.
Подивитись відео:
1. Правило обчислення похідних
2. Механічний зміст похідних
3. Геометричний зміст похідних
4. Похідна складеної функції
Виконайте вправи для самоперевірки
1. Вправа-гра 1
2. Вправа-гра 2
3. Вправа-гра 3
4. Вправа-гра 4
5. Вправа-гра 5

31.05.21
Урок №33. Зростання і спадання функції, екстремальні точки, локальні екстремуми функцій.
Подивитись відео:
1. Екстремуми функці
2. Критичні точки
3. Точки екстремуму
4. Дослідження функції на зростання та спадання
5. Ознаки зростання та спадання функції
Виконати вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4

07.06.21
Урок №34. Загальна схема дослідження функцій. Найбільше і найменше значення функцій на відрізку
1. Дослідження функції (на прикладах)
2. Знаходження найбільшого та найменшого значення функції
3. Найбільше та найменше начення функції

14.06.21
Урок №35. Підсумкове заняття
Виконати тест он-лайн
Категорія: 204 група | Додав: oli4ka06
Переглядів: 301 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]