Середа, 29.11.2023, 23:04 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 203 група

Українська мова та література (факультатив)
02.09.2020, 13:16
Електронна пошта викладача:


Заведіть зошити для дистанційного навчання, в якому будете вести відповідні записи, занотовувати опрацьований матеріал. Виконані завдання скидайте на електронну пошту викладача. Обов'язково підписуйте роботи. Коли надсилатимете виконані завдання, то в темі листа вказуйте номер уроку.

Урок 1 (02.09.2020). Тема. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Способи їх творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників
Переглянути відеоуроки:
Ступені порівняння прикметників, способи їх творення
Помилки у вживанні форм ступеня порівняння
Виконати тестові завдання.

Урок 2 (09.09.2020). Тема. П. Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Переглянути відеоуроки:
Реалізм, риси реалізму, історія створення твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Короткий зміст роману
Тема, ідея, жанр, композиція твору та ін. питання
Переглянути презентацію:
Панас Мирний. Життя і творчість

Опрацювати теоретичний матеріал:
Аналіз роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Виконати онлайн-тест до 09.10 до 23.00. Код доступу 3270772.

Урок 3 (16.09.2020). Тема. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Переглянути відеоурок
Презентація про числівник як частину мови
Виконати онлайн-тест до 08.10 до 23.00. Код доступу 6531712.

Урок 4. (23.09.2020). Тема. Типи відмінювання кількісних числівників
Переглянути відеоурок
Переглянути презентацію
Виконати тестові завдання. (Відповіді скинути на електронну адресу викладача. Коли надсилаєте завдання, в темі листа також вказуйте номер уроку!)
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки.

Урок 5. (30.09.2020). Тема. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тренувальні вправи з метою самоперевірки
Виконати тренувальні вправи

Урок 6. (07.10.2020). Тема. І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».
Переглянути відеоуроки:
Життя і творчість письменника
Цікаві факти з біографії І.Карпенка-Карого
Переказ трагікомедії
Опрацювати теоретичний матеріал і законспектувати історію створення трагікомедії «Мартин Боруля» та композицію твору
Виконати онлайн-тест.

Урок 7.(21.10).Тема.Особливості правопису числівників.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Опрацювати теоретичний матеріал:
My WebPage
My WebPage
Виконати онлайн-тест

Урок 8.Тема. (28.10).Узгодження числівника з іменником. Уживання числівника для позначення часу й дат
Переглянути відеоуроки:
Узгодження числівника з іменником
Вживання числівників на позначення часу
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тест

Урок 9.(04.11).Тема. Займенник як частина мови. Відмінювання займенників
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тест

Урок 10 (11.11)Тема. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти онлайн-тест

Урок 11(18.11) Тема. Іван Франко. «Чого являєшся мені у сні?», «Мойсей»
Переглянути відеоуроки:
Про життєвий і творчий шлях І.Франка
Про поему "Мойсей"
Про поезію "Чого являєшся мені у сні?"
Виконати онлайн-тест

Урок 12(25.11).Тема. Іван Франко «Захар Беркут».
Коротке повідомлення про І.Франка
Опрацювати паспорт твору
Відеопрезентація до твору "Захар Беркут"
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 13(02.12). Тема. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти онлайн-тест

Урок 14(09.12).Тема.Форми дієслова:дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то).Безособові дієслова
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тест

Урок 15(16.12).Тема.Способи дієслова:дійсний, умовний, наказовий. Творення форм умовного й наказового способів дієслів.
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати тестиMy WebPage

Урок 16(23.12).Тема.Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього і майбутнього часу.
Переглянути відеоуроки:
Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни
Чергування приголосних в особових формах дієслів
Пройти тренажер із правопису
Пройти тренувальний тест

Урок 17(30.12).М.Коцюбинський."Intermezzo".
Переглянути відеоуроки:
Укр.л-ра в іменах. Про Михайла Коцюбинського
Аналіз новели
Пройти тест "Як на ЗНО" з метою самоперевірки

Урок 18(20.01).М.Коцюбинський."Тіні забутих предків".
Переглянути відеоурок
Скласти і записати паспорт твору.
Виконати тестові завданняMy WebPage

Урок 19(27.01).Тема.Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти тренувальний тест
Виконати онлайн-тест

Урок 20(03.02).Тема.Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних й пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
Переглянути відеоурок
Опрацювати таблицю
Виконати тестові завдання

Урок 21(10.02).Тема.Дієприкметниковий зворот.Безособові форми на -но,-то.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Опрацювати теоретичний матеріал:
My WebPage
My WebPage
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 22(17.02).Тема.Дієприслівник як особлива форма дієслова:значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти тренувальний тест
Виконати онлайн-тест

Урок 23(24.02).Тема.Дієприслівниковий зворот.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання

Урок 24(03.03).Тема.О. Кобилянська. «Меланхолійний вальс»
Відео про життя і творчість О.Кобилянської
Переглянути відеоурок
Виконати онлайн-тест

Урок 25(10.03).Тема.В.Стефаник."Камінний хрест".
Цікаві факти з біографії В.Стефаника
Переглянути відеоурок. Аналіз новели
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 26(17.03).Тема.Пристівник як частина мови:значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання

Урок 27(24.03).Тема. Ступені порівняння прислівників:вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників.
Переглянути відеоурок
Опрацювати схему
Виконати тренувальні вправи
Виконати онлайн-тести

Урок 28(31.03).Тема.Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.
Переглянути відеоурок
Лінгвістичні ігри:
My WebPage
My WebPage
Виконати тестові завдання

Урок 29(07.04).Тема.Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Лінгвістична гра
Пройти онлайн-тест до 10 квітня

Урок 30(14.04).Тема.Леся Українка."Лісова пісня"."Contra spem spero!"
Переглянути відеоурок
Аналіз поезії "Contra spem spero!"
Аналіз драми-феєрії "Лісова пісня"
Виконати онлайн-тест

Урок 31(21.04).Тема.Прийменник як службова частина мови.Звязок прийменника з непрямими відмінками іменника.Правопис прийменників.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
Виконати онлайн-тест

Урок 32(28.04).Тема.Сполучник як службова частина мови.Групи сполучників за вживанням(одиничні, парні, повторювані) та за будовою(прості, складні, складені).
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Пройти онлайн-тест до 30.04

Урок 33(05.05). Тема. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 34(12.05). Тема. Правопис сполучників. Розрізнення сполучників та інших співзвучних частин мови.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 35 (19.05). Тема. Частка як службова частина мови. Правопис часток.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тест
Категорія: 203 група | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 332 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]