Субота, 23.09.2023, 21:24 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 203 група

Історія України (ФАКУЛЬТАТИВ)
07.09.2020, 14:26
Завести зошит для дистанційного навчання, в якому виконувати завдання

Тема1. Вступ до історії України
07.09.2020. Урок 1. Історія України як наука. Періодизація історії України. Джерела з історії України: речові , усні, писемні, візуальні.
Опрацювати матеріал за посиланням: http://moodle.mdu.in.ua/mod/page/view.php?id=5661
https://izno.com.ua/tema-1-starodavnya-istoriya-ukrayini-2/
Виписати періодизацію історії України та класифікацію джерел з історії України.

Тема 2. Стародавня історія України
14.09.2020. Урок 2. Давні мешканці України. Найдавніші землероби та скотарі на території України.
Опрацювати матеріал за посиланням: http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=99
Переглянути відеоматеріал.
Підготувати повідомлення про трипільську культуру.

21.09.2020. Урок 3. Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків.
Опрацювати матеріал за посиланням: https://geomap.com.ua/uk-uh7/276.html
Переглянути відеолекцію
Виконати онлайн тест.

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава)
28.09.2020. Урок 4. Київська держава за перших князів. Київська Русь за часів правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого та його наступників.
Опрацювати відеоматеріал.
Переглянути презентацію
Опрацюватиматеріал.
Переглянути відеолекцію.
Переглянути відеоурок.
Написати повідомлення на тему:
«Князювання Володимира Великого (980-1015рр.)»,
«Правління Ярослава Мудрого 1019-1054р.р.».

05.10.2020. Урок 5. Роздробленість Русі-України(Київської держави). Суспільно-політичне та господарське життя.
Опрацювати відеолекцію.
Переглянути відеоматеріал,
презентацію.
Виконати онлайн тест.

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала
12.10.2020. Урок 6. Розбудова Галицько-Волинської держави (королівства Руського) в 1238-1264рр.

Опрацювати матеріал за посиланням.
Прослухати відеолекцію.
Написати ессе на тему «Причини,що виклали роздробленість Київської Русі», скласти хронологічну таблицю «Періодизація розвитку Галицько-Волинської держави»

19.10.2020. Урок 7. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Королівство Руське(Галицько-Волинська держава) за нащадків Данила Романовича.
Опрацювати матеріал за посиланням.
Прослухати відеолекцію.
Прослухати відеоурок
Виконати тест до 10.11.2020 р. Код доступу 1383782 .

Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття. Кримське ханство.
26.10.2020. Урок 8. Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.
Опрацювати інформацію.
Прослухати відеоматеріал.
Написати повідомлення на тему «Кревська унія та її політичні наслідки»

02.11.2020. Урок 9. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств. Утворення Кримського ханства.
Опрацювати матеріал:
https://edera.gitbook.io/ed-era-....o_ruske;
https://edera.gitbook.io/ed-era-....azivstv.
Перегляньте презентацію.
Прослухайте відеолекцію.
Напишіть повідомлення на тему «Як утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?»

09.11.20. Урок 10. Виникнення козацтва. Суспільно-політичне життя. Культура й духовність.
Перегляньте презентацію.
Опрацюйте матеріал.
Прослухайте відеолекцію.
Скориставшись словником, з’ясуйте, якими справами на Січі займалися довбиш, гармаш, товмач, кантаржій, шафар ?
Опишіть історичний портрет Д. Вишневецького (Байди).

Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ століття
16.11.2020. Урок 11. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства.

Опрацювати матеріал, виписати основні дати, події.
Переглянути відеоурок
Простежте на карті назви й центри воєводств, створених польською владою на українських землях, отриманих за Люблінською унією.
Складіть таблицю «Наслідки Люблінської унії для українських земель»


23.11.2020. Урок 12. Виникнення Запорізької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух. Утворення УГКЦ. Культура й духовність.
Переглянути відеоурок .
Прослухати відеолекцію ,
Повстання Косинського і Наливайка
Опрацювати джерело.
Прослухати відеоматеріал.
Пройти онлайн тест
Підготувати повідомлення на тему «Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства»

Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ століття
30.11.2020. Урок 13. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії. Козацькі повстання 1620-1639 рр.

Опрацювати матеріал.
Інформація про козацькі повстання:
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3482
https://www.youtube.com/watch?v=NVxFZkeKt8g
Прослухати відеолекцію
Пройти онлайн тест
Підготувати повідомлення на тему «Козацькі повстання 1620-1639 рр.»

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття.
07.12.2020. Урок 14. «Ординація Війська Запорозького..» Культура. Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність.

Опрацювати інформацію,
Прослухати відеолекцію
Виконати онлайн тест .

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття.
14.12.2020. Урок 15. Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті.

Прослухати відеолекцію та опрацювати матеріал
Заповніть таблицю «Життєвий шлях гетьмана Б. Хмельницького»

Продовжіть заповнювати таблицю «Періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття»


21.12.2020. Урок 16. Утворення української козацької держави - Війська Запорозького. Внутрішньо - та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.
Опрацювати матеріал
Переглянути відеоурок
Пройдіть онлайн тест
1. Опишіть символіку держави Б. Хмельницького.
2. Уявіть, що вам у далекому 1648 р. потрібно переконати мешканців вашого населеного пункту визнати владу Української козацької держави. Які аргументи ви б використали?

Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80 рр. ХVІІ століття.
28.12.2020. Урок 17. Внутрішньо - та зовнішньополітична діяльність гетьманів козацької України 50-80 р. ХVІІ ст. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Опрацюйте матеріал 1,
матеріал 2.
Прослухайте відеолекцію
Пройдіть онлайн тест.

Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ - в першій половині ХVІІІ століття.
18.01.2021. Урок 18. Гетьманщина в 1687- 1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія (1702 – 1704рр.) Північна війна і Україна. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30 рр. ХVІІІ ст.

Перегляньте відеоурок,
Прослухайте інформацію,
Перегляньте відеоурок ,
Проаналізуйте презентацію,
Прослухайте відеоурок,
Прослухайте відеолекцію
Напишіть повідомлення на тему « Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 20-30 рр. ХVІІІ ст.»

25.01.2021. Урок 19. Діяльність Першої Малоросійської колегії. «Правління Гетьманського уряду» (1734 – 1750рр.) Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність.
Опрацюйте матеріал.
Прослухайте інформацію.
Прослухайте відеолекцію.
Дайте відповіді на запитання:
1. Що відбувалось в Україні під час «Правління Гетьманського уряду»?
2. Якими були наслідки для України «Правління Гетьманського уряду»?

Тема 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ століття.
01.02.2021. Урок 20. Внутрішня політика останнього очільника Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Опришківський та гайдамацький рухи. Культура й духовність.

Опрацювати інформацію.
Прослухати відеоматеріал 1, відеоматеріал 2.
Прослухати відео урок.
Підготуйте одне ессе на вибір із запропонованих тем:
- Значення Запорозької Січі в історії України.
- Причини та особливості опришківського та гайдамацького рухів.

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ століття
08.02.2021. Урок 21. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Українське національне відродження: початок, періоди й особливості.

Ознайомитись з інформацією.
Прослухати аудіолекцію.
Ознайомитись з відеолекцією.
Зобразіть схематично або у вигляді таблиці адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії.

15.02.2021. Урок 22. Кирило – Мефодіївське братство. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів.
Опрацювати інформацію
Ознайомитись з відеолекцією.
Прослухати відеоматеріал.
Дайте коротку характеристику найвизначнішим постатям Кирило-Мефодіївського братства.

Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ століття.
22.02.2021. Урок 23. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження . Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая».

Прослухати аудіолекцію.
Ознайомитись з інформацією.
Прослухати відеолекцію.
Опрацювати інформацію.
Охарактеризуйте діяльність «Руської трійці». Підготуйте повідомлення про альманах «Русалка Дністровая».

01.03.21. Урок 24. Західноукраїнські землі в європейській революції 1848 – 1849 рр. Діяльність Головної Руської Ради (1848-1851рр.). Досвід парламентаризму.
Ознайомитись з матеріалом
Опрацювати інформацію
Прослухати відеоматеріал
Написати повідомлення на тему «Напрямки діяльності Головної Руської Ради».

Тема 14. Культура України кінця ХVІІІ століття – першої половини ХІХ століття.
15.03.2021. Урок 25. Освіта,наука,література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів».

Ознайомитись з даними таблиці
Прослухати відеолекцію
Ознайомитись з інформацією
Опишіть, який вплив мала «Історія Русів» на українських інтелектуалів ХІХ століття?

22.03.21. Урок 26. Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.
Опрацювати матеріал 1, матеріал 2.
Пройти онлайн тест.

29.03.21. Урок 27. Події Кримської війни1853 -1856рр.на українських землях та поразка Російської імперії. Реформи 1860-1870 рр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.
Опрацювати джерело,
Прослухати відеолекцію,
Ознайомитись з відеоматеріалами,
Написати повідомлення про одного з українських підприємців на вибір: Григорій Галаган, Платон Симоненко, Василь Симоненко, Микола Терещенко, Євген Чикаленко.

05.04.21. Урок 28. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність «Південно-західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876рр.) Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.
Прослухати відеолекцію.
Ознайомитись з інформацією.
Прослухати аудіолекцію.
Прослухати відеоурок.
Пройти тест онлайн.

12.04.21. Урок 29. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка».
Опрацювати матеріал
Прослухати відеоурок.
Вивчити дати, скласти хронологічну таблицю.

19.04.21. Урок 30. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій. Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів.
Опрацювати інформацію
Ознайомитись з інформацією.
Виконати тест онлайн.
Категорія: 203 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 362 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]