Середа, 29.11.2023, 22:40 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Факультативи 2020-2021 » 104 група

Українська мова та література (факультатив)
01.09.2020, 13:12
Електронна пошта викладача:


Заведіть зошити для дистанційного навчання, в якому будете вести відповідні записи, занотовувати опрацьований матеріал. Виконані завдання скидайте на електронну пошту викладача. Обов'язково підписуйте роботи. Коли надсилатимете виконані завдання, то в темі листа вказуйте номер уроку.

Урок 1 (01.09.2020). Тема. Алфавіт. Наголос
Переглянути відеоуроки:
Правила наголошування слів
Склад, складоподіл, правила переносу слів

Переглянути презентації:
Наголоси у словах, складоподіл, слововживання
Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

Виконати завдання з метою самоперевірки:
Вправа: правила наголошування слів
Вправа: алфавіт
Тест-самоперевірка (наголоси у словах)

Урок 2 (08.09.2020). Тема. Основні випадки уподібнення приголосних звуків.
Опрацювати теоретичний матеріал
Переглянути відеоурок: Уподібнення приголосних

Переглянути презентацію: Випадки уподібнення приголосних звуків

Виконати онлайн-тест до 08.10 до 23.00. Код доступу 1247583.

Урок 3 (15.09.2020). Тема. Спрощення в групах приголосних
Переглянути відеоурок
Опрцювати таблицю
Виконати завдання з метою самоперевірки (тренажер з правопису української мови)

Урок 4. (22.09.2020). Тема. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
Переглянути відеоуроки:
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно- побутових пісень
Розповідь про Марусю Чурай, характеристика пісень «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
Виконати тестові завдання (Відповіді скинути на електронну адресу викладача. Коли надсилаєте завдання, в темі листа також вказуйте номер уроку!)

Урок 5. (29.09.2020). Тема. Основні випадки чергування у-в, і-й
Переглянути відеоурок
Переглянути відеоурок
Виконати онлайн-тест

Урок 6. (06.10.2020). Тема. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е,и,о в коренях слів
Переглянути відеоуроки:
Ненаголошені е, и [Типове завдання ЗНО]
#38 Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Частина 1.
Виконати тренувальні тестові завдання:
https://learning.ua/mova....riaiets
https://learning.ua/mova....ozytsii
Виконати онлайн-тест

Урок 7. (13.10.2020). Тема. Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль...». «Дума про Марусю Богуславку». Балада « Ой летіла стріла».
Переглянути відеоурок, виписати у зошити визначення літературних термінів.
Опрацювати теоретичний матеріал:
https://zno.if.ua/?p=521
https://zno.if.ua/?p=234
Прослухати аудіозапис пісні «Ой Морозе, Морозенку»
Виконати онлайн-тест 1, онлайн-тест 2.

Урок 8. (20.10).Тема. Правила вживання м’якого знака.
Переглянути відеоурок
Переглянути презентацію
Виконати онлайн-тест

Урок 9.Тема.(27.10)Сполучення йо, ьо
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати завдання. Запипишіть слова, вставляючи пропущені буквосполучення йо або ьо.
Кра..вий, буль..н, всер..з, озна..млення, л..н, ..рж, л..дяниковий, во..вничий, Мурав..в, Микола..вич, розку..вдити, мал..вничий, с..рбати, медаль..н, т..хкати, дз„бати, ма..р, з..мка, га..к, ра..н, кур..з, Андрі..вич, міл..он,батал..он, при..м, зна..мий, вол..вий,сер..зний.
Виконане завдання фотографуєте та надсилаєте на електронну пошту викладача

Урок 10.(03.11).Тема.Давня українська література. «Повість минулих літ»(уривки про заснуваня Києва, про помсту княгині Ольги)
Переглянути відеоуроки:
Розвиток давньої укр. л-ри, історія сторення "Повісті минулих літ"
Аналіз твору
Прослухати аудіозапис про помсту княгині Ольги:
My WebPage
Виконати онлайн-тест

Урок 11(10.11). Тема. «Слово про похід Ігорів»
Переглянути відеоурок і законспектувати
Прослухати (скорочено) аудіозапис поеми
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати онлайн-тест

Урок 12(17.11).Тема. Г.Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та шершень», афоризми
Цікаві факти з життя Г.Сковороди:
My WebPage
My WebPage
Переглянути відеоурок
Виконати онлайн-тест

Урок 13 (24.11). Тема. Правила вживання апострофа
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 14(01.12).Тема.Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати тренувальні вправи

Урок 15(08.12).Тема.Правопис префіксів та суфіксів.
Переглянути відеоуроки:
Правопис префіксів
Правопис суфіксів
Виконати онлайн-тест

Урок 16(15.12).Тема.Найпоширеніші випадки чергування приголосних і голосних звуків.
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 17(22.12).Тема.Правопис великої літери.

Переглянути відеоурок
Переглянути презентацію
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Пройти онлайн-тест

Урок 18(29.12).Тема.Лапки у власних назвах.

Переглянути відеоурок
Пройти тренувальний тест
Виконати тестові завдання

Урок 19(19.01).Тема.Написання слів іншомовного походження.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тест

Урок 20(26.01).Тема.Іван Котляревський. "Енеїда".
Переглянути відеоурок
Переглянути відео про життя і творчість І.Котляревського
Виконати тренувальні вправи
Виконати онлайн-тест

Урок 21(02.02).Тема.Іван Котляревський."Наталка Полтавка".
Переглянути відеоурок
Характеристика персонажів
Виконати онлайн-тест

Урок 22(09.02).Тема.Основні правила переносу слів із рядка в рядок.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання

Урок 23(16.02).Тема.Написання складних слів разом і через дефіс.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Пройти онлайн-тест

Урок 24(23.02).Тема.Правопис складноскорочених слів.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти тренувальний тест
Виконати тестові завдання

Урок 25(02.03).Тема.Правопис відмінкових закінчень іменників. прикметників.
Переглянути відеоуроки:
Відмінкові закінчення іменників
Відмінкові закінчення прикметників
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 26(09.03).Тема.Правопис н та нн у прикметниках та дієприкметниках.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати онлайн-тести

Урок 27(11.03).Тема.Правопис не з різними частинами мови.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал+пройти тренувальний тест
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 28(16.03).Тема.Т.Шевченко."Катерина", "Заповіт"
Переглянути відео про життєвий шлях Кобзаря
Переглянути відеоурок до поеми "Катерина"
Прослухати "Заповіт"Т.Шевченка
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 29(18.03).Тема."Сон("У всякого своя доля..."), "І мертвим, і живим...", "Кавказ".
Переглянути відеоуроки(аналіз творів):
Поема "Кавказ"
Поема-послання "І мертвим, і живим..."
Поема "Сон"("У всякого своя доля...")
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 30(23.03).Тема.Лексичне значення слова.Багатозначні й однозначні слова.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 31(25.03).Тема.Пряме та переносне значення слова.
Переглянути відеоурок
Лінгвістичні ігри:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
Виконати тестові завдання:
My WebPage
My WebPage

Урок 32(30.03).Тема.Синоніми.Антоніми.Омоніми.Пароніми.
Переглянути відеоурок
Пройти онлайн-тест

Урок 33(01.04).Тема.Лексика української мови за походженням.Власне українська лексика.Лексика запозичення з інших мов.Загальновживані слова.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 34(06.04).Тема.Професійна, діалектна, розмовна лексика.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тренувальні тести:
My WebPage
My WebPage
Пройти онлайн-тест

Урок 35(08.04).Тема.Терміни.Застарілі й нові слова(неологізми).
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тренувальні тести з метою самоперевірки:
My WebPage
My WebPage

Урок 36(13.04).Тема.Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати онлайн-тест

Урок 37(15.04).Тема.Поняття про фразеологізми.
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Виконати тренувальні вправи

Урок 38(20.04).Тема.Будова слова
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 39(22.04).Тема.Спільнокореневі слова й форми того самого слова
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
Пройти онлайн-тест

Урок 40(27.04). Тема. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 41(29.04). Тема. Пантелеймон Куліш "Чорна рада".
Цікаві факти про П.Куліша
Переглянути відеоурок. Аналіз роману "Чорна рада"
Пройти тренувальний тест

Урок 42(06.05). Тема. Іменники власні та загальні; істоти й неістоти.
Переглянути відеоурок
Тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage

Урок 43(11.05). Тема.Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Число іменників.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 44(13.05). Тема. Відмінювання іменників.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
Пройти онлайн-тест

Урок 45(18.05). Тема. Невідмінювані іменники в українській мові.
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 46(20.05). Тема. І.Нечуй-Левицький. "Кайдашева сім'я".
Переглянути відеоурок
Ідейно-тематичний зміст повісті. Цитатна характеристика персонажів
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Пройти онлайн-тест

Урок 47(25.05). Тема. Написання й відмінювання чоловічих імен по батькові.
Переглянути відеоурок
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки
Опрацювати тренажер з правопису української мови. Виконати завдання.

Урок 48(27.05). Тема.Кличний відмінок (у власних чоловічих та жіночих іменах).
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал
Пройти онлайн-тест

Урок 49(01.06). Тема. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Переглянути відеоурок
Виконати тренувальні вправи:
My WebPage
My WebPage
My WebPage
My WebPage
Виконати тестові завдання з метою самоперевірки

Урок 50(03.06). Тема.Відмінювання прикметників.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Пройти онлайн-тест
Категорія: 104 група | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 420 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]