Неділя, 24.09.2023, 00:43 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » ДН=ВЕСНА-2020-2021 » 104 група

Зарубіжна література
31.03.2021, 07:00
Електронна пошта викладача:

Підручник: Юрій Ковбасенко "Зарубіжна література 11 клас. Рівень стандарту", Література ЛТД 2019 рік
Підключитись до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j....h2dz09
Ідентифікатор конференції: 392 112 3437
Код доступу: 5Lg6g3


Пройдіть тестування з контрольної роботи
My WebPage

Пройдіть тестування
"Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."

My WebPage

Пройдіть тестування
"Матінка Кураж та її діти"

My WebPage

06.05.2021р.Урок 52. Контрольна робота.
Пройдіть тестування з контрольної роботи
тест

[b]06.05.2021р.Урок 51. ПЧ В.Маяковський. Поезії. Виразне читання поезій.

Прочитайте біографію користуючись Інтернетом. Запишіть назви віршів, які ви прочитали,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Переглянье відео:
Відео
Відео

29.04.2021р.Урок 50. Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців. Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм». А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную» Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.
Опрацюйте біографію А.Ахматової (ст.97-102). Прочитайте поему «Реквієм» ст.103-107. Запишіть свої враження. Підготуйте презентацію «А.Ахматова в Україні»,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео:My WebPage

29.04.2021р.Урок 49. Австрія. Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд). Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета.
Опрацюйте біографію Райнер Марія Рільке на (ст.83-85) та складіть хронологічну таблицю. Прочитайте вірші на (ст.86-90) чому увагу читачів зосереджено на постаттях Еврідіки та Гермеса? Проаналізуйте емоції персонажів вірша у фіналі твору. Як вони характеризують героїв? Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео:My WebPage

22.04.2021 р. Урок 48. Франція. Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.
Опрацюйте біографію письменника Гійома Аполлінера на (ст.75-78) виберіть головне та законспектуйте. Прочитайте вірші ст.78-82. Знайдіть в інтернеті та послухайте, як Гійом Аполлінер читає вірш «Міст Мірабо». Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

22.04.2021 р. Урок 47. Позакласне читання. М.В. Гоголь «Ніс».
Прочитати та виписати головних герої в робочий зошит , коротко записати сюжет твору. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

21.04.2021 р. Урок 46. Контрольна робота.
Виберіть одну тему і напишіть твір:
Твір – роздум: Вічна боротьба добра і зла в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
Твір – роздум: «Рукописи не горять».
Твір – роздум: Майстру даровано спокій (за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»).

Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

21.04.2021 р. Урок 45. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).
РМ (Письмово). Характеристика головних образів (ст. 66-67)
Законспектуйте головних героїв твору, складіть план їхньої характеристики образи сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

15.04.2021р.Урок 44. Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.

15.04.2021р.Урок 43. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали».
Опрацюйте проблематику твору на ст. 64-66 та законспектуйте, яку роль у романі «Майстер і Маргарита» відіграє роман Майстра про Ієшуа та Понтія Пілата? Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео

14.04.2021р.Урок 42. Росія Михайло Опанасович Булгаков (1891 – 1940). «Майстер і Маргарита». Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.
Опрацювати матеріал підручника М.Булгаков (стор. 54-60, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. Прочитати роман «Майстер і Маргарита».
Опрацюйте композиції та сюжетні лінії твору на ст.61-64. Запишіть хронотопи роману «Майстер і Маргарита»

Урок 41. Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.
Скласти хронологічну характеристику образів родини Грегора Замзи (стор. 36-38, підручник 11 класу). Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Пройдіть тест.

8.04.2021р.
Урок 40. РМ. (усно) Характеристика образів родини Грегора Замзи.

Знати зміст новели «Перевтілення». Образ Грегогора Замзи, законспектувати в зошиті сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. (стор. 35-36, підручник 11 класу)
Перегляньте відео
Пройти тест
[color=blue]08.04.2021р. на 13.00
Підключитись до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j....h2dz09
Ідентифікатор конференції: 392 112 3437
Код доступу: 5Lg6g3


Урок 39. Німецькомовна проза. Франц Кафка (1883 – 1924). «Перевтілення».
Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».
Франц Кафка «Перевтілення». Життя і творчий шлях. Опрацювати матеріал підручника (стор. 33-53, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Тема 2. Модернізм.

07.04.2021р.
Урок 38. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.

Опрацюйте образ Фауста стор. 11-12 (підручник 11 класу). Складіть план до образу. Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео
Пройти тест.

Урок 37. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика.
Прочитайте «Фауст» стор. 15-27 (підручник 11 класу)

Урок 36. 31.03.2021. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Йоганн-Вольфгагн Гете, віхи життя, трагедія «Фауст», історія створення, образ Фауста.
Опрацюйте та скласти хронологічну таблицю стор. 7-14 (підручник 11 класу).
Перегляньте відео.
Урок-конференція в zoom 31.03.2021р. на 13.00. Ідентифікатор конференції: 392 112 3437. Код доступу: 5Lg6g3

Урок 35. 31.03.2021. Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.
Опрацювати матеріал підручника зарубіжна література 11 клас (стор. 3-6). Законспектуйте які ви знаєте літературні премії світу та письменників-лауреатів? Які премії присуджують в Україні перекладачам?
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача, або вайбер.

Урок 34. 31.03.2021. Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.
Опрацюйте матеріал підручника (стор. 207-218)
Перегляньте відео:
Пауло Коельйо, Алхімік (2020) (аудіокнига українською) # 1
Пауло Коельйо, Алхімік (2020) (аудіокнига українською) # 2
Пауло Коельйо, Алхімік (2020) (аудіокнига українською) # 3
Пройдіть тестування. Код доступу 4061491.
Категорія: 104 група | Додав: gladka2010
Переглядів: 723 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]