Вівторок, 05.12.2023, 13:49 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2021-2022 » 304 група 21-22

Українська мова
14.09.2021, 18:35
Електронна пошта викладача


Підручник. О.В.Заболотний. Українська мова. 11 клас» К: 2019
Електронна версія підручника

Підключіться до конференції в Zoom згідно з розкладом.
Ідентифікатор конференції: 652 260 5646
Код доступу: 2021

І ПІДГРУПА

Урок 32. 12.11.2021. Тема.Стилістичне забарвлення лексики. книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
Опрацювати параграф 39.
Вправа 387 (усно).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово вправи 388 (І), 396, 397.

Урок 31. 11.11.2021. Тема.Стилістичні особливості слів іншомовного походження
Опрацювати с. 174 (запозичені слова).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово завдання.
1. До наведених слів доберіть іншомовні відповідники, подані в дужках (письмово)
Промисловість, рішення, всесвіт, відсоток, краєвид, кіннота, льотчик, водій, воротар, кріпость, уподібнення, обрій, кількісний, розумовий (космос, ландшафт, пілот, асиміляція, резолюція, фортеця, голкіпер, шофер, процент, індустрія, кавалерія, горизонт, інтелектуальний, статистичний).
2. Користуючись словником іншомовних слів, з’ясуйте значення поданих слів, складіть з ними речення, запишіть (письмово). З’ясуйте вимову і правопис запозичених слів
Приватизація, толерантність, інновації, алергія, феєрверк, екстраординарний, арія, привілей.

Урок 30. 11.11.2021. Тема.Стилістичне використання антонімів, паронімів
Опрацювати с. 174 (антоніми, пароніми).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово завдання.
1.Поясніть значення поданих співзвучних слів — паронімів (усно). Складіть із ними речення і запишіть.
Авторитарний — авторитетний, адресант — адресат, видатний — відомий, запитання — питання, збірна — збірник — зібрання.
2. Розкрийте дужки, вибираючи потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте. Запишіть речення
Продавець розповів про правила і умови (ефектного, ефективного) використання кухонного комбайна. Ця земельна (дільниця, ділянка) була передана дитячому будинку. Порядок утворення (виборного, виборчого) округу визначається законами про вибори до відповідних органів.

Урок 29. 11.11.2021. Тема.Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів
Опрацювати с. 173-174.
Вправа 383 (І, ІІ усно).
Виконати вправу 382 (ІІ (1,2,3 завдання письмово)

Урок 28. 10.11.2021. Тема. Стилістична норма. Стилістична помилка
Опрацювати с. 173-174.
Вправа 380 (усно).
Виконати завдання.
Перепишіть, вибираючи з дужок нормативне слово.
1. Україна прагне (мирного, товариського) співіснування і добросусідських відносин із державами (З виступу). 2. Хай квітне злагода і праця на всіх полях, в усіх серцях, щоб у труді святім змагаться, а не в (агресивних, загарбницьких) боях (М. Рильський). 3. Мелодійністю, (емоційним, збудливим) звучанням вірші В. Сосюри близькі до української народної пісні (З підручника). 4. Щоб не знати ні злиднів, ні бруду, щоб загинув минулого слід, нам потрібні залізні люди в цю (епоху, пору) великих робіт (В. Сосюра).

Урок 11. 16.09.2021. Тема. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях
Опрацювати параграф 26.
Виконати письмово впр. 262 (тести).
Виконати птсьмово різнорівневі завдання:
П.р. впр. 253.
С.р. впр. 254
Д.р. впр. 257.
В.р. впр. 259.

Урок 10. 16.09.2021. Тема. Неповні речення. Односкладні речення
Опрацювати параграф 21.
Виконати письмово впр. 210.
Виконати різнорівневі завдання:
П.р. впр. 220.
С.р. впр. 218.
Д.р. впр. 210.
В.р. скласти твір-мініатюру про осінь (8-10 речень), використовуючи односкладні речення.

Урок 9. 14.09.2021. Тема. Порядок слів у реченні. Прості ускладнені речення
Опрацювати параграф 20.
Виконати усно впр. 200.
Виконати письмово впр. 206, впр.207 (тести).

Урок 8. 13.09.2021. Контрольне есе про ціннісне ставлення до життя
Опрацювати параграф 22.
Опрацювати текст на с. 96-97(прочитати, дати відповіді на запитання).
Виконати письмово впр. 224 (написати есе на одну із тем, використовуючи матеріал впр.222).

Урок 7. 13.09.2021. Тема. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
Опрацювати параграф 19.
Виконати усно впр.194.
Виконати письмово впр. 195 або 197, 198.

Урок 6. 09.09.2021. Тема. Варіанти граматичного звязку підмета й присудка Опрацювати параграф 18.
Виконати усно впр. 186.
Виконати письмово впр. 187, 190

Урок 5. 09.09.2021. Тема. Вживання похідних сполучників
Опрацювати параграф 16.
Виконати письмово впр. 172, 173.

ІІ ПІДГРУПА

Урок 32. 12.11.2021. Тема.Стилістичне забарвлення лексики. книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
Опрацювати параграф 39.
Вправа 387 (усно).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово вправи 388 (І), 396, 397.

Урок 31. 12.11.2021. Тема.Стилістичні особливості слів іншомовного походження
Опрацювати с. 174 (запозичені слова).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово завдання.
1. До наведених слів доберіть іншомовні відповідники, подані в дужках (письмово)
Промисловість, рішення, всесвіт, відсоток, краєвид, кіннота, льотчик, водій, воротар, кріпость, уподібнення, обрій, кількісний, розумовий (космос, ландшафт, пілот, асиміляція, резолюція, фортеця, голкіпер, шофер, процент, індустрія, кавалерія, горизонт, інтелектуальний, статистичний).
2. Користуючись словником іншомовних слів, з’ясуйте значення поданих слів, складіть з ними речення, запишіть (письмово). З’ясуйте вимову і правопис запозичених слів
Приватизація, толерантність, інновації, алергія, феєрверк, екстраординарний, арія, привілей.

Урок 30. 12.11.2021. Тема.Стилістичне використання антонімів, паронімів
Опрацювати с. 174 (антоніми, пароніми).
Виконати тренувальну вправу
Виконати письмово завдання.
1.Поясніть значення поданих співзвучних слів — паронімів. Складіть із ними речення. Запишіть.
Авторитарний — авторитетний, адресант — адресат, видатний — відомий, запитання — питання, збірна — збірник — зібрання.
2. Розкрийте дужки, вибираючи потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте. Запишіть речення
Продавець розповів про правила і умови (ефектного, ефективного) використання кухонного комбайна. Ця земельна (дільниця, ділянка) була передана дитячому будинку. Порядок утворення (виборного, виборчого) округу визначається законами про вибори до відповідних органів.

Урок 29. 10.11.2021. Тема.Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів
Опрацювати с. 173-174.
Вправа 384 (І, ІІ усно).
Виконати вправу 383 (ІІ (1,2,3 завдання письмово)

Урок 28. 10.11.2021. Тема. Стилістична норма. Стилістична помилка
Опрацювати с. 173-174.
Вправа 381 (усно).
Виконати завдання.
Перепишіть, вибираючи з дужок нормативне слово.
1. Україна прагне (мирного, товариського) співіснування і добросусідських відносин із державами (З виступу). 2. Хай квітне злагода і праця на всіх полях, в усіх серцях, щоб у труді святім змагаться, а не в (агресивних, загарбницьких) боях (М. Рильський). 3. Мелодійністю, (емоційним, збудливим) звучанням вірші В. Сосюри близькі до української народної пісні (З підручника). 4. Щоб не знати ні злиднів, ні бруду, щоб загинув минулого слід, нам потрібні залізні люди в цю (епоху, пору) великих робіт (В. Сосюра).

Урок 11. 15.09.2021. Тема. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях
Опрацювати параграф 26.
Виконати письмово впр. 262 (тести).
Виконати птсьмово різнорівневі завдання:
П.р. впр. 253.
С.р. впр. 254
Д.р. впр. 257.
В.р. впр. 259.

Урок 10. 15.09.2021. Тема. Неповні речення. Односкладні речення
Опрацювати параграф 21.
Виконати письмово впр. 210.
Виконати різнорівневі завдання:
П.р. впр. 220.
С.р. впр. 218.
Д.р. впр. 210.
В.р. скласти твір-мініатюру про осінь (8-10 речень), використовуючи односкладні речення.

Урок 9. 14.09.2021. Тема. Порядок слів у реченні. Прості ускладнені речення
Опрацювати параграф 20.
Виконати усно впр. 200.
Виконати письмово впр. 206, впр.207 (тести).

Урок 8. 13.09.2021. Контрольне есе про ціннісне ставлення до життя
Опрацювати параграф 22.
Опрацювати текст на с. 96-97(прочитати, дати відповіді на запитання).
Виконати письмово впр. 224 (написати есе на одну із тем, використовуючи матеріал впр.222).

Урок 7. 13.09.2021. Тема. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
Опрацювати параграф 19.
Виконати усно впр.194.
Виконати письмово впр. 195 або 197, 198.

Урок 6. 08.09.2021. Тема. Варіанти граматичного звязку підмета й присудка
Опрацювати параграф 18.
Виконати усно впр. 186.
Виконати письмово впр. 187, 190

Урок 5. 08.09.2021. Тема. Вживання похідних сполучників
Опрацювати параграф 16.
Виконати письмово впр. 172, 173.
Категорія: 304 група 21-22 | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 484 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]