Середа, 29.11.2023, 22:45 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 204 група

Історія України
02.11.2020, 14:27
Електронна пошта викладача:


Виконуйте завдання в зошиті та відправляйте на електронну пошту викладача.

Електронний версія підручника з історії України

Повторення. Вступ.
02.11.2020. Урок 1. Україна і світ на порозі ХХ ст.: основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку. Періодизація історії України ХХ ст. Завдання і структура курсу історії України ХХ – початку ХХІ ст. Особливості курсу історії України 1914–1945 рр.

Ознайомитись з матеріалом підручника §1.
Опрацювати інформацію.
Виписати періодизацію історії України в ХХ – на початку ХХІ століття.

Тема.1. Україна в роки Першої світової війни.
02.11.2020. Урок 2. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили.

Виписати дані §2, вивчити хронологію, визначення.
Опрацювати матеріал:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCT4oNlehdc
https://www.youtube.com/watch?v=w_43FapomSU
Написати повідомлення про формування українських добровольчих військових підрозділів у складі австро-угорської армії.

03.11.2020. Урок 3. Воєнні дії на території України в 1914–1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.
Ознайомитись з інформацією.
Переглянути відеоматеріал.
Опрацювати § 3,4 п.1-2 (усно), робота з картою. Заповнити таблицю:

Підготувати навчальний проект на тему «Культурно-просвітницька діяльність Українських січових стрільців»

03.11.2020. Урок 4. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.
Опрацювати інформацію §4 п.3,5.
https://history.vn.ua/pidruch....hp
Переглянути відеоматеріал.
Скласти політичний портрет Г. Бобринського.

09.11.2020. Урок 5. Повсякденне життя на фронті й у тилу. Наш край в роки першої світової війни.
Підготувати інформацію §4 п.4.
Прослухати відеоматеріал
Опрацювати: https://uk.wikipedia.org/wiki/Шепетівка#Перша_світова_Війна

09.11.2020. Урок 6. Практичне заняття. Перша світова як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти-сироти, біженці,військовополонені, скалічені солдати.
Опрацювати матеріал .
Написати повідомлення «Перша світова війна - виклик людському виживанню»

18.11.2020. Урок 7. Узагальнення. Тематичний контроль з теми «Україна в роки Першої світової війни».
Виконати тест онлайн до 04.12.2020.

Тема 2. Початок Української революції
18.11.2020. Урок 8. Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський. Всеукраїнський національний конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво.

Опрацювати §5.
Ознайомитись з інформацією.
Прослухати відеолекцію.
Заповнити таблицю.

24.11.2020. Урок 9. Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Володимир Винниченко. ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.
Вибрати дані § 6, виконати завдання ст. 38-39.
Прослухайте відеолекцію
Опрацюйте інформацію
Зробіть порівняльний аналіз І та ІІ Універсалів Української Центральної Ради.

24.11.2020. Урок 10. Прихід до влади у Росії більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28–31 жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради після проголошення Української Народної Республіки. Встановлення кордонів. Галицько-буковинський курінь Січових стрільців.
Вивчити § 7, п.1,2.
Опрацювати матеріал
Прослухати відеоматеріал
Підготувати повідомлення про Галицько-буковинський курінь Січових стрільців.

25.11.2020. Урок 11. Події 1917 року в Криму. Курултай і Кримська Народна Республіка. Кримськотатарський національний рух.
Опрацювати § 9.
Опрацювати джерело.
Прослухати відеолекцію.
Підготуйте повідомлення на тему « Кримськотатарський національний рух та його лідери»

25.11.2020. Урок 12. Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР.
Підготувати §8, повідомлення про «Бій під Крутами»
Прослухати відеоурок
Перегляньте відеоматеріал
Підготуйте презентацію «Бій під Крутами».

02.12.2020. Урок 13. Практичне заняття. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки.
Переглянути відеоматеріал за посиланням 1 ,
посиланням 2
Продовжіть в зошитах таблицю про діяльність УЦР.
Здобутки та прорахунки УЦР у державному будівництві

02.12.2020. Урок 14. Більшовицько-російська окупація України. Мирний договір УНР із Центральними державами. Вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим.
Опрацювати § 10, виписати головні події, терміни.
Переглянути відеоматеріал за посиланням
Дайте відповідь на запитання. Коли і на яких умовах Центральна Рада підписала Брестський (Берестейський) договірз державами Четвертного союзу?

09.12.2020. Урок 15. Законотворча діяльність УЦР взимку–навесні 1918 р. Конституція УНР.
Опрацювати § 10 пункт 3,4.
Прослухайте відеолекцію
Виконайте тест

09.12.2020. Урок 16. У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991 -му - відновила, сьогодні – захищає.
Опрацюйте відеоматеріал 1, відеоматеріал 2.
Підготуйте навчальний проект на тему "У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991 -му - відновила, сьогодні – захищає»

29.12.2020. Урок 17. Болгарія в міжвоєнний період. Політична нестабільність держави. Встановлення королівської диктатури.
Практичне заняття. Центрально-Східна Європа: вибір між демократією й авторитаризмом.
Опрацювати матеріал
Переглянути презентацію
Дайте відповіді на запитання:
1. Які основні політичні сили вели боротьбу за владу в 30-ті рр.?
2. Що зумовило встановлення монархічної диктатури в 1935 р.?
Опрацюйте матеріал
Розгляньте,в поданому джерелі, румунську поштову марку 1943 р. із зображенням короля Міхая І й маршала Й. Антонеску. Пригадайте, яка подія сталася в політичному житті Румунії на початку вересня 1940 р. Які наслідки для румунського суспільства мав прихід до влади маршала Й. Антонеску?

29.12.2020. Урок 18.Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Проголошення Югославії. Становище національних меншин і міжнаціональні відносини у країнах регіону.
Навчальний проект. Українська еміграція в Центрально-Східній Європі: політична діяльність і культурне життя.

Опрацюйте інформацію
Перегляньте відеоурок
Підготувати навчальний проект на тему «Українська еміграція в Центрально-Східній Європі: політична діяльність і культурне життя».

19.01.2021.Урок 17. Узагальнення. Тематичний контроль з теми «Початок Української революції».
Пройти тест онлайн до 29.01.2021 р.

Тема 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.
19.01.2021.Урок 18.Українська держава. Внутрішня та зовнішня політика. Зародження повстанського руху. Кримські крайові уряди. Спроби приєднати Крим до України. Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес.

Опрацювати усно § 11,12. Виписати висновки.
Переглянути відеоматеріал.
Прослухати відеолекцію.
Заповніть таблицю «Позитивні та негативні сторони гетьманату»


20.01.2021. Урок 19. Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Початок польсько-української війни. Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.
Ознайомтесь усно з § 13.
Опрацюйте джерело.
Перегляньте відеолекцію
Ознайомтесь з відео
Напишіть ессе на тему «У чому полягало історичне значення злуки УНР і ЗУНР ?»

20.01.2021.Урок 20. Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Хотинське повстання.
Ознайомтесь з § 14, п. 1,2.
Опрацюйте джерело .
Перегляньте відео урок.
Підготуйте повідомлення про одного з лідерів національно-визвольних рухів Буковини й Закарпаття.

15.03.21. Урок 21. Військова присутність Антанти на півдні України.
Опрацювати усно § 15.
Перегляньте інформацію
Поміркуйте і дайте відповідь на запитання: «Який вплив на розвиток подій в Україні справили війська Антанти?»

15.03.21. Урок 22. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Антибільшовицький повстанський рух. Реорганізація Директорії УНР. Державне будівництво та національна політика.
Ознайомтесь усно § 16.
Перегляньте відеоматеріал
Простежте події Другої війни більшовицької Росії з УНР за допомогою карти .
Категорія: 204 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 748 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]