Середа, 29.11.2023, 23:57 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 204 група

Фізико-астрономічний модуль
27.10.2020, 09:26
Електронна пошта викладача:


Підручник з фізики "Природознавство -11" (електронна версія)
Фізика-11 - електронна версія

27.10.20
Загально-природничий модуль
Урок №1-2. Основні концепції сучасного природознавства. Фундаментальні ідеї природничих наук.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати основні поняття та визначення:
1. У підручнику §1, 2.
На сторінці 12 у підручнику оберіть тему проекту. Підготуйте план проекту (на електронну пошту викладача відправити фото плану в робочому зошиті)

28.10.20
Урок №3. Сучасна природничо-наукова картина світу (ПНКС), образ природи випускника.
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням та законспектувати (за планом)
На електронну пошту відправити виконаний проект (теми на сторінці 12 у підручнику)

Тема: Електродинаміка
Урок №4. Електродинаміка у ПНКС та образі природи випускника.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Закони ЗЗП
2. Виникнення електродинаміки
Подивитись відеоматеріали:
1. Закони фізики та електродинаміки
У робочому зошит скласти хронологічну таблицю історії виникнення розділу фізики «Електродинаміка»

29.10.20
Урок №5. Електромагнітний рух у природі. Електродинаміка. Основні поняття електродинаміки.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Основні поняття електродинаміки - законспектувати
2. У підручнику §1 – ст.15
Опрацювати відеоматеріали:
1. Електродинаміка

Урок №6. Електромагнітне поле, його прояви у неживій і живій природі.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Вплив природніх електромагнітних полів на живу природу
2. Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми
3. Електромагнітний смог – техногенний вірус смерті Природи ХХІ віку
4. Вплив електромагнітних полів на людину
Підготувати творче завдання (інтелект-карта, презентація, буклет) на тему: «Вплив електромагнітного поля на живі організми).
Виконане завдання відправити на електронну пошту викладача

03.11.20
Урок №7-8. Закон збереження електричного заряду, прояви його у фізичних і хімічних процесах. Електричне поле, його характеристики. Закон Кулона.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Закон збереження електричного заряду
2. Електричне поле
Опрацювати відеоматеріал:
1. Взаємодія електричних зарядів, закон Кулона
2. Електричне поле
3. Електричне поле. Лінії напруженості
4. Електричне поле. Характеристики
5. Закон Кулона
Виконати вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4
5. Вправа 5
6. Вправа 6
Виконати он-лайн тест
Виконати завдання:
1. Створити мем-картинку на закон Кулона за прикладом
2. Створити фейкову сторінку в Фейсбук або Інстаграм для Шарля Кулона (помістити декілька картинок з підписами до них – як би він жив у нашому часі та був сучасною людиною)
Виконані завдання відправити на електронну пошту викладача (ссилку на профіль у завданні 2)

04.11.20
Урок №9. Речовина в електричному полі. Діелектрики.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Речовина в електричному полі
2. Провідники та діелектрики
Опрацювати відеоматеріал:
1. Провідники та діелектрики
Створити інтелект-карту на тему «Провідники та діелектрики»

Урок №10. Конденсатори, їх використання у техніці
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §4
2. Конденсатор. Ємність конденсатора
3. Конденсатори: види і типи
Опрацювати відеоматеріал:
1. Застосування конденсаторів
2. Конденсатор в колі змінного струму
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
Підготувати повідомлення на тему: «Використання конденсаторів у техніці»
Виконані завдання відправити на електронну пошту викладача

05.11.20
Урок №11. Електричний струм. Електричне коло
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. у підручнику §5
2. Електричний струм
3. Електричний струм - законспектувати означення та основні характеристики
4. Електричне коло – законспектувати означення, умовне позначення елементів та схеми
Опрацювати відеоматеріал:
1. Електричний струм
2. Створення простого електричного кола
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4
5. Вправа 5

Урок №12. Закон Ома для повного кола, прояв у ньому загальних законів природи
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Презентація
2. Закон Ома для повного кола – законспектувати формули та визначення
Опрацювати відеоматеріал:
1. Закон Ома для повного кола
2. Постійний електричний струм. Закон Ома для повного кола
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправи
Виконати он-лайн тест
Підготувати творче завдання «Біографія та творча діяльність Георга Симона Ома»

10.11.20
Урок №13-14. Розв’язування задач. Лабораторна робота №1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела»
Опрацювати теоретичний матеріал :
1. у підручнику «Фізика -11» §4 – повторити
2. Опрацювати вправу 4 (задачі 1, 2, 3, 4) та розв’язок до них (законспектувати)
3. У вправі 4 виконати завдання 5 (у робочому зошиті описати як побудований електричний орган електричного ската або електричного вугра)
Виконати лабораторну роботу на ст.50-51 у підручнику, опрацювавши відеоінструкцію
Фото виконаного завдання відправити на електронну пошту викладача.

11.11.20
Урок №15. Струм у різних середовищах. Закони електролізу
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Електричний струм у різних середовищах
2. Переглянути презентацію
3. Презентація
Опрацювати відеоматеріали:
1. Електричний струм в різних середовищах. Особливості провідності
2. Електричний струм у металах
3. Електричний струм у газах
4. Електричний струм у рідинах
5. Електричний струм у вакуумі
Заповнити в робочому зошиті таблицю
Виконати творче завдання на тему «Види газових розрядів та їх застосування»
Фото виконаних завдань відправити на електронну пошту вакладача

Урок №16. Електропровідність напівпровідників. Застосування напівпровідникових приладів.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Електропровідність напівпровідників
2. Електропровідність напівпровідників
3. Застосування напівпровідникових приладів
4. Застосування напівпровідникових приладів
Опрацювати відеоматеріали:
1. Струм у напівпровідниках
2. Застосування напівпровідників
3. Основи роботи напівпровідників
4. Струм у напівпровідниках
Виконати тести он-лайн
1. Тест 1
2. Тест 2

12.11.20
Урок №17. Узагальнення знань на основі загальних законів природи.
Виконати підсумковий тест он-лайн

Урок №18. Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. Електрична і магнітна взаємодія
2. Інтелект-карта з теми
Опрацювати відеоматеріали:
1. Взаємодія провідників зі струмом
2. Дослід Ерстеда
3. Дослід Ампера
Виконати вправу 10 (№6) (у підручнику Фізика-11)
Підготувати інформацію про винайдення та дію компаса

17.11.20
Урок №19-20. Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Опрацювати презентацію та законспектувати основні визначення та формули
Опрацювати відеоматеріали:
1. Сила Ампера
2. Всередині великого андронного колайдера
3. Як працює прискорювач частинок
Виконати тести в робочому зошиті
Підготувати короткі повідомлення на теми:
1. «Електродинамічний гучномовець»
2. «Полярне сяйво»


18.11.20
Урок №21. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. у підручнику (фізика -11) - §15
Опрацювати відеоматеріали:
1. Магнітні властивості речовини
2. Магнітні властивості речовини
3. Майстер клас на тему Застосування магнітних пристроїв при збиранні об'ємних конструкцій
Виконати вправу 15 (№1 та №5) у робочому зошиті
Урок №22. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції, як прояв загальних законів природи.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. у підручнику (фізика -11) - §13 (ст.71-74)
Опрацювати відеоматеріали:
1. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції
2. Електромагнітна індукція
Виконати вправу 13 (№1 та №3) у робочому зошиті
Підготувати біографію вченого М.Фарадея (презентація, буклет)

10.12.20
Урок №23. Лабораторна робота № 2 «Вивчення електромагнітної індукції»
Опрацювати відеоматеріал
Дайте відповіді на контрольні питання (в кінці відеофрагменту)

Урок №24. Правило Ленца, їх обґрунтування на основі поняття про перетворення енергії. Індуктивність.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. у підручнику §14 - законспектувати
Опрацювати відеоматеріали:
1. Ленц. Біографія
2. Правило Ленца
3. Самоіндукція. Індуктивність
Виконати вправу 14 (№2 та №5)

Урок №25-26. Змінний струм. Генератори змінного струму. Трансформатор.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. у підручнику §19, 21 - законспектувати
Опрацювати відеоматеріали:
1. Змінний струм
2. Найпростіший генератор
3. Генератор змінного струму
4. Трансформатор
5. Принцип дії трансформатора
Виконати:
1. вправа 21 (№1, 2, 3, 5)
2. виконати тест он-лайн

14.12.20-18.12.20
Урок №27. Виробництво, передача, застосування електричного струму.
Опрацювати відеоматеріали:
1. Виробництво, передача, застосування електричного струму
2. Виробництво, передача, застосування електричного струму
Скласти схему передачі електричного струму від виробника до споживача.

Урок №28. Утворення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання як прояв періодичних процесів у природі.
Опрацювати відеоматеріали:
1. Утворення електромагнітних коливань у коливальному контурі
2. Вільні електромагнітні коливання
3. Коливання
Законспектувати основні фізичні величини, які характеризують електромагнітні коливання

Урок №29. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
Опрацювати §13 у підручнику «Природознавство-11».
Подивитись Вимушені електромагнітні коливання
Скласти інтелект-карту «Користь та шкідливість резонансу»

Урок №30. Утворення і поширення електромагнітних хвиль як прояв періодичних процесів у природі, їх характеристики.
Опрацювати у підручнику §22 («Фізика-11»)
Опрацювати відеоматеріали:
1. Утворення електромагнітних хвиль
2. Властивості електромагнітних хвиль
Виконати вправу 22 (№2)

Урок №31. Шкала електромагнітних хвиль.
Опрацювати:
1. Опрацювати §14 у підручнику «Природознавство-11».
2. Шкала електромагнітних хвиль
3. Шкала електромагнітних хвиль
4. Шкала електромагнітних хвиль
Виконати тест он-лайн

Урок №32. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Проект на тему: «Способи передачі та сприйняття інформації живими організмами»
Опрацювати:
1. Презентація «Низькочастотні електромагнітні хвилі»
2. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація
3. Інфрачервоне випромінювання
4. Світ в ультрафіолеті
5. Рентгенівське випромінювання та гамма-випромінювання
6. Цікаві факти з відкриття рентгенівського випромінювання
Виконати проект на тему: «Способи передачі та сприйняття інформації живими організмами»

Урок №33. Урок у довкіллі №1. Ознайомлення з пристроями для передачі і використання електроенергії.
Опишіть пристрої для передачі і використання електроенергії, що знаходяться поблизу вашого місця проживання.

Урок №34. Семінар №1. Дія електромагнітного і магнітного поля на речовину і живі організми
Опрацювати:
1. Вплив електромагнітного поля на живі організми
2. Вплив електромагнітного поля на живі організми
3. Вплив електричного поля на живі організми
4. Вплив магнітного поля на живі організми
У зошиті описати негативні та позитивні моменти застосування електромагнітних випромінювань у нашому житті

22.12.20
Урок №35. Узагальнення знань з теми на основі фундаментальних ідей природничих наук.
Виконати тест он-лайн

Тема: Хвильова і квантова оптика. Атомна і ядерна фізика
Урок №36. Розвиток уявлень про природу світла
Опрацювати:
1. у підручнику §24 (Фізика -11)
2. Розвиток уявлень про природу світла
3. Розвиток уявлень про природу світла
Підготувати інформаційне повідомлення «Джерела і приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання і заломлення світла»

23.12.20
Урок №37. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація і дисперсія світла.
Опрацювати:
1. Світло як електромагнітна хвиля
2. Дифракція
3. Інтерференція
4. Поляризація і дисперсія світла
Скласти інтелект-карту «Властивості світла»
Урок №38. Оптичний дисперсійний спектр світла. Спектроскоп.Лабораторна робота №3 «Спостереження оптичних явищ»
Опрацювати:
1. Спектри
2. Виготовлення спектроскопу
3. відеоінструкція лабораторної роботи
Виконати лабораторну роботу за відеоінструкцією

24.12.20
Урок №39. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. План¬ка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона.
У підручнику Фізика -11 опрацювати §33
Виконативправу 33 (№3, 4)
Опрацювати:
1. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка
2. Маса, енергія та імпульс фотона
Урок №40. Фотоефект. Рівняння фотоефекту
У підручнику Фізика -11 опрацювати §34
Виконати вправу 34 (№2, 4, 10)
Опрацювати:
1. Фотоефект

28.12.20
Урок №41. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування.
Опрацювати:
1. Фотоефект та його застосування
2. Застосування фотоефекту
3. Люмінесценція
4. Квантові генератори та їх застосування
Підготувати повідомлення «Явище люмінісценції в природі»
Урок №42. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла, його пояснення на основі загальних закономірностей.
Опрацювати:
1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

29.12.20
Урок №43. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора.
Опрацювати:
1. у підручнику §36
2. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома
3. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома
4. Квантові постулати Н. Бора
Підготувати інформаційне повідомлення про Н.Бора.
Урок №44. Підсумковий урок за 1 семестр
Виконати тест-онлайн

Тема: Хвильова і квантова оптика. Атомна і ядерна фізика
18.01.21
Урок №45-46. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання
Опрацювати:
1. Випромінювання та поглинання світла атомами
2. Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування
3. Види спектрів
4. Спектрометр
5. Відкриття рентгенівського випромінювання
6. Що таке рентгенівське випромінювання
Виконати тест он-лайн

21.01.21
Урок №47. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони
Опрацювати:
1. у підручнику «Природознавство -11» - §20 - законспектувати
1. Будова атомного ядра
2. Протонно-нейтронна модель атомного ядра
Виконати вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
Виконати тест он-лайн
Урок №48. Ядерні сили і їх особливості. Стійкість ядер. Використання періодичної таблиці під час пояснення понять
Опрацювати:
1. Ядерні сили і їх особливості
2. Будова атомного ядра. Ядерні сили
3. у підручнику «Фізика -11» §39 – законспектувати
Виконати вправу 39 (№1, №7) – фото виконаних завдань відправити на електронну пошту викладача

05.03.21
Урок №49. Тема: Фізичні основи ядерної енергетики. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер.Деление ядер урана
Подивитись відео: 1. Ділення ядер Урану
2. Ядерний реактор. Ядерна енергетика. Екологічні проблеми роботи атомних електростанцій
3. Чорнобильська катастрофа
4. Ядерна енергетика та екологія
5. Атомна енергетика України
Підготувати інформацію за темою «Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні , Чорнобильське катастрофа та ліквідація її наслідків. Боротьба за ліквідацію ядерної війни» (можна друкувати або в зошиті)
Урок №50. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Прояв у цих процесах загальних закономірностей.
Опрацювати у підручнику: §42 (ст.241).
Законспектувати в зошит для дистанційного навчання визначення.
Дати письмо відповіді на контрольні питання в кінці параграфу (№1-6).
Подивитись відео: Поділ ядра

09.03.21
Урок №51. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
Опрацювати у підручнику: §40 (ст.230).
Законспектувати в зошит для дистанційного навчання визначення.
Дати письмо відповіді на контрольні питання в кінці параграфу (№1-9).
Скласти інтелект-карту «Види радіоактивного випромінювання» за зразком Зразок інтелект-карти
Подивитись відео: 1. Ядерна фізика. Радіоактивність
2. Радіоактивність
3. Радіоактивність2
4. Відкриття природної радіоактивності
Урок №52. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів.
Опрацювати у підручнику: §40 (ст.230).
Законспектувати в зошит для дистанційного навчання визначення.
Подивитись відео: 1. Закон радіоактивного розпаду
2. Період піврозпаду. Задачі
Виконати тест в зошиті для дистанційного навчання або роздрукувати бланк і працювати в ньому

15.03.21
Урок №53. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.
Подивитись відео: 1. Дозиметрія
2. Біологічна дія радіоактивного випромінення
3. Наскільки страшна радіація?
4. Переваги та недоліки радіоактивного випромінення
Розробити в зошиті план заходів у разі радіоактивного зараження!

Урок № 54. Урок у довкіллі №2. Складання карти забрудненості радіонуклідами своєї місцевості.
Озномитись із інформацією УРОК № 54
Домашнє завдання ( творче, письмове)
Лев Толстой писав «Питання полягає в тому, що вважати добробутом – поліпшення шляхів сполучення, поширення книгодрукування, освітлення вулиць, зведення будинків притулку для бідних чи первісне багатство – ліс, дичину, рибу, сильний фізичний розвиток, чистоту моралі тощо». Чи актуальні слова письменника сьогодні і чи є у суспільства українців вибір?
Категорія: 204 група | Додав: oli4ka06
Переглядів: 1115 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]