Субота, 23.09.2023, 22:13 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 201 група

ЕРОЕ 4.1
09.11.2020, 14:07
Електронна пошта викладача:
,


Модуль ЕРОЕ 4.1 Самостійний середньої складності монтаж, ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування та освітлювальних установок, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання середньої складності регламентних робіт.
Компетентність ЕРОЕ 4.1.1 Виконувати роботи з розбирання та капітального ремонту електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації.


09.11.2020. Урок 1. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (методи контурних струмів, вузлових потенціалів та еквівалентного джерела).
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....0китаєв
Дати відповіді на питання:
1. Які методи розрахунку кіл постійного струмів
2. Описати розрахунок складноо кола з застосуванням рівнянь складених за законом Кірхгофа

09.11.2020. Урок 2. Втрата напруги в проводах
Опрацювати:
https://oe.if.ua/uploads....___.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Втрати_електроенергії
Дати відповіді на питання:
1. Які основні параметри що впливають на втрати в проводах

09.11.2020. Урок 3. Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною допустимої втрати напруги
Опрацювати:
http://220v.co.ua/kalkuljator.html
Дати відповіді на питання:
1. Опрацювати калькулятор для розрахунку перерізу кабелю та обрахувати за струмом 150А довжина 300 м записати в зошиті результат обчислення.

09.11.2020. Урок 4. Поняття про нелінійні кола постійного струму.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
Дати відповіді на питання:
1. Які кола відносяться до лінійних та нелінійних, пояснення по вольт амперних характеристиках

09.11.2020. Урок 5. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Вихрові струми та їх використання.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
Дати відповіді на питання:
1. Що за явище самоіндукція де виникає
2. Пояснити явище взаємоіндукція в яких приладах виникає
3. Використання та боротьба з вихровими струмами

09.11.2020. Урок 6. Магнітна індукція та електромагнітна індукція
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
Дати відповіді на питання:
1. Описати явища магнітної індукції та електромагнітної індукції зв'язок з роботою двигуна та генератора.

10.11.2020. Урок 7. Принцип дії та будова асинхронних двигунів з фазним ротором. Механічні характеристики.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
https://studfile.net/preview/7083153/page:29/
Дати відповіді на питання:
1. Чим характерний пуск асинхронного двигуна з фазним ротором

10.11.2020. Урок 8. Схема керування. Області застосування
Опрацювати:
https://studfile.net/preview/7386277/page:4/
http://electricalschool.info/main....om.html
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схему керування асинхронного двигуна з фазним ротором


10.11.2020. Урок 9. Письмова робота: «Визначення початків та кінців обмоток в 3-и фазному асинхронному дигуні.
Опрацювати:
https://naurok.com.ua/tema-vi....53.html
Дати відповіді на питання:
1. Описати технологію визначення початків та кінців обмоток втрифазному асинхронному двигуні

10.11.2020. Урок 10. Принцип дії та будова двигуна постійного струму.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=8
Дати відповіді на питання:
1. Описати принцип дії електричної машини постійного труму
2. З яких частин складається машина постійного струму їх призначення

10.11.2020. Урок 11. Двигуни постійного струму з послідовним, паралельним та змішаним збудженнями
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схеми збудження машин постійного струму
2. Описати процеси збудження обмоток машин постійного струму

10.11.2020. Урок 12. Схеми вмикання, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=2
Дати відповіді на питання:
1. Як регулюється частота обертання в електродвигунах постійного струму

10.11.2020. Урок 13. Види пошкоджень і нестандартних режимів роботи електродвигунів, що спричиняють дію захисту
Опрацювати:
http://um.co.ua/9/9-3/9-30590.html
Дати відповіді на питання:
1. Які види пошкоджень і нестандартних режимів роботи електродвигунів

10.11.2020. Урок 14. Захист від надструму, внутрішніх пошкоджень і нестандартних режимів роботи.
Опрацювати:
http://um.co.ua/9/9-3/9-30590.html
Дати відповіді на питання:
1. Описати захист електродвигунів.

11.11.2020. Урок 15. Несправності й пошкодження електродвигунів: через значне і тривале перевантаження, обмоток статора і ротора, пускових пристроїв двигуна, підшипників.
Опрацювати:
https://qipu.ru/uk....iz.html.
Дати відповіді на питання:
1. Які несправності та пошкодження електродвигунів можуть виникнути.

11.11.2020. Урок 16. Контроль за роботою електродвигунів
Опрацювати:
https://studopedia.org/4-110278.html
Дати відповіді на питання:
1. На що потрібно звертати увагу при огляді електродвигуна щоб запобігти виходу його з ладу

11.11.2020. Урок 17. Схеми релейно-контактного управління електродвигунами, сфери застосування, склад апаратури.
Опрацювати:
https://opticstoday.com/katalog....mi.html
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схеми (Схема нереверсивного управління трифазним асинхронним двигуном з динамічним гальмуванням, Схема реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором з гальмуванням противключенням у функції швидкості) та описати їх роботу.

11.11.2020. Урок 18. Схеми електроприводів із застосуванням безконтактних керованих пристроїв, склад апаратури.
Опрацювати:
https://opticstoday.com/katalog....gi.html
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схеми(З тиристорним регулятором змiнної напруги (ТРН) в колi статора асинхронного електродвигуна, З частотним регулюванням асинхронних i синхронних електродвигунiв) та описати їх роботу

11.11.2020. Урок 20. Загальні відомості про захист електроустаткування.
Опрацювати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Релейний_захист
https://samelectryk.in.ua/електро....ен.html
Дати відповіді на питання.

11.11.2020. Урок 20. Найголовніші елементи релейного захисту. Основні і допоміжні реле.
Опрацювати:
https://drive.google.com/file/d/0B8Rt9fTs8Lxaa2VuZmphTFZTdnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8Rt9fTs8LxaNjdWU3N0UGc1bFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8Rt9fTs8LxaLUJDcWU1YmNYcXc/view
Дати відповіді на питання:
1. Яке призначення релейного захисту, вимоги до нього.
2. Класифікація реле за ознаками.
3. Описати призначення та роботу різних видів реле.

12.11.2020. Урок 21. Способи вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через трансформатори струму і напруги.
Опрацювати:
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=78055
Дати відповіді на питання
1. Накреслити схеми з’єднання вторинних обмоток трансформаторів струму для релейного захисту

12.11.2020. Урок 22. Принцип дії та схеми максимально-струмового захисту.
Опрацювати:
https://irren.com.ua/maksyma....ma.html
https://www.youtube.com/watch?v=g6Ix3ngB3Ls&feature=emb_logo
Дати відповіді на питання:
1. Призначення МТЗ(максимальний струмовий захист)
2. Які основні види МТЗ
3. Накреслити схему МТЗ на базі трьох реле

12.11.2020. Урок 23. Тиристорні контактори, типи конструкцій, галузі застосування.
Опрацювати:
http://kievuz.ru/kontaktory-tiristornye.html
Дати відповіді на питання:
1. Призначення тиристорного контактора
2. Галузь застосування тиристорних контакторів

12.11.2020. Урок 24. Контроль над тиристорними контакторами та іншою складною пускорегулювальною апаратурою.
Опрацювати:
http://compensation.ru/article....batarey
Дати відповіді на питання:
1. Які можливі неполадки можливі при роботі тиристорних контакторів

12.11.2020. Урок 25. Схеми електроприводів із застосуванням безконтактних керованих пристроїв, склад апаратури.
Опрацювати:
https://opticstoday.com/katalog....gi.html
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схему електроприводу з нереверсивним однофазним тиристорним перетворювачем, пояснити її принцип роботи

12.11.2020. Урок 26. Письмова робота: «Обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури.
Дати відповіді на питання (тест)

12.11.2020. Урок 27. Вимірювання потужностей у три та чотирипровідних трифазних мережах змінного струму.
Опрацювати:
https://msn.khnu.km.ua/pluginf....l_9.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/e-books/book_212/9612.html
Дати відповіді на питання:
1. Які методи виміру потужностей у три та чотирипровідних трифазних мережах змінного струму

12.11.2020. Урок 28. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.
Опрацювати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_потужності
https://uk.wikipedia.org/wiki/Частотомір
Дати відповіді на питання:
1. Що таке коефіцієнт потужності
2. Як математично розраховують коефіцієнт потужності
3. Що таке частотомір , призначення та класифікація
Категорія: 201 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 529 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]