Субота, 23.09.2023, 22:46 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 104 група

Українська мова
19.11.2020, 10:23
Електронна пошта викладача


Електронна версія підручника.О.В.Заболотний.10 клас.

Урок 9(17.11).Тема.Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.
Опрацювати параграф 7.
Переглянути відеоурок
Вправа 71,77 (усно).
Вправа 83(виконати тестові завдання)
Вправа 79,80 (письмово)

Урок 10(17.11).Тема.Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні
Переглянути відео "ПРОмовні витребеньки" щодо вживання кальок:
My WebPage
Опрацювати теоретичний матеріал.
• У якому лексичному значенні ви вживали слова калька, калькований, створюючи аплікації або працюючи над вишиванням? Як називався прозорий папір, що ви використовували?
Мовна калька (з фр. caique — копія) — слово або вислів, скопійований, утворений механічним перекладом з іншої мови.
Лексична калька — слово, утворене перекладом кожної значущої частини слова іншої мови, яка займає те ж місце, що й в оригіналі: міжнародний (.з фр. international); хмарочос (з нім. wolken — хмари + kratzen — дерти, дряпати); вірогідний (з пол. prawdopodobne).
Багато слів кальковано з російської мови: міроприємство, співзаявник, підсклянок, гучномовець (з рос. мероприятие, созаявитель, подстаканник, громкоговоритель).
Фразеологічна калька — це стійке сполучення слів, що виникло в результаті буквального перекладу кожного зі слів запозиченого з іншої мови фразеологізму: ставити крапки над і (з фр. mettre les points sur les /'); не в своїй тарілці (з фр. ne pas dans son assiette, дослівно: не на його тарілці); мильна опера (з англ. soap opera).
Деякі з мовних кальок стали в нашій мові звичними, проте більшість є порушеннями норм літературної мови.

Вправа 1. Прочитайте, замінюючи мовні кальки-росіянізми нормативними словами з довідки.
1. Трапляється, що свята й знаменні дати дивним чином співпадають у часі. 2. Щоденники, записники, переписку письменників досліджують біографи, історики, мовознавці. 3. Невже вам ніколи не приходило на думку, що шкільних міроприємств не має бути багато? 4. Перепалки між журналістами стали звичними для багатьох телеканалів, тому на них треба вірно реагувати.
Довідка. Листування, захід, суперечка, правильно, збігатися, спадати.
• Укажіть лексичну помилку у фразеологізмі.

Вправа 2. Перепишіть, виправляючи лексичні помилки. Укажіть українські слова, ужиті в невластивому їм лексичному значенні.
1. Прем’єра вистави відбудеться через дві неділі. Біля театральної каси бачимо баснословні черги бажаючих, охочих попасти на спектакль. 2. Магазин предлагав багатий асортимент товарів. Режим роботи — круглодобовий. 3. До пробок на дорогах автомобілісти й пішоходи відносяться дещо по-різному. 4. У мовленні багатьох учнів зустрічаються помилки. 5. Не варто вмішуватися в хід подій, які тебе не торкаються.
Довідка. Тиждень, перебіг, затори, охочий, великий, цілодобовий, неймовірний, потрапити, пропонувати, ставитися, втручатися, стосуватися, траплятися.

Урок 11(24.11).Тема.Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів
Переглянути відеоурок
Опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.36-38)
Вправа 84, 87 (усно)
Вправа 86 (І,ІІ завдання)
Вправа 92,95 (письмово)

Урок 12(24.11).Тема.Есе, види есе, вимоги до написання. Контрольне есе "Чарівність і могутність слова"
1. Опрацювати матеріал теоретичний.
Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер
сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція,
невимушеність та емоційність викладу.
Види формального есе:
- інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис);
- критичне;
- есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причининаслідку, есе-аналіз).
Вимоги до формального есе
1. Обсяг – 1-2 сторінки тексту (120-200 слів).
2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має
нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції
автора.
5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за
структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня
логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до
обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати
різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує
теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.
Структура есе
Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.
Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного
питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також
обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.
Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує
есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в
основній частині.
2. Опрацювати у підручнику с. 98.
3. Написати есе на тему:"Чарівність і могутність слова"

Урок15(08.02).Тема.Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.
Опрацювати параграф 9.
Переглянути відеоурок
Вправа 99,100(усно).
Вправа 101,102(письмово).

Урок 16(08.02).Тема.Мовленнєва ситуація.Елементи мовленнєвої ситуації, предмет мовлення, умови успішного спілкування.
Опрацювати параграф 10.
Переглянути відеоурок
Вправа 106,107(усно).
Вправа 109,110(письмово).

Урок 17(15.02).Тема. Особистість мовця.Риси гарного співрозмовника.Вимоги до мовлення оратора.Комунікативний стан мовця.
Опрацювати параграф 12.
Вправа 119,122(усно).
Вправа 121,124(письмово).

Урок 18(15.02).Тема.Аудиторія (слухач, слухачі).Види слухання.Цілі слухання.Моделювання аудиторії.Контакт з аудиторією.Прийоми налагодження контакту.
Опрацювати параграф 13.
Вправа 125(усно).
Вправа 126(прочитати, скласти складний план до тексту).
Вправа 129(письмово).

Урок 19(22.02).Тема.Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
Переглянути презентацію
Опрацювати параграф 15.
Вправа 134 (І,ІІ), 137(І) усно.
Вправа 134 (ІІІ), 137(ІІ) письмово.

Урок 20(22.02).Тема.Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.
Переглянути презентацію
Опрацювати параграф 16.
Вправа 139 (І,ІІ), 141 (І-ІІІ) усно
Вправа 139 (ІІІ), 140, 143 письмово.

Урок 21(01.03).Тема.Написання й виголошення тексту публічного виступу.
Опрацювати параграф 17.
Структура публічного виступу
Вправа 146(І,ІІІ)усно.
Вправа 146(ІІ)підготувати виступ.

Урок 22(01.03).Тема.Ефективність мовлення.Мовленнєвий вчинок.Мовленнєва подія.
1.Опрацювати теоретичний матеріал.
Особистість людини формується у вчинках і виявляється через них.
Вчинок - свідома дія, під час якої людина визначає себе морально,
ціннісно і стверджує себе ставленням до іншої людини, до себе, до групи
людей. Вчинок - це одиниця соціальної поведінки. Виявляється він у свідомій
дії, бездіяльності, жесті, висловленні.
Якщо вчинок виражається у висловлених словах - це мовленнєвий
вчинок. Вчинки бувають красиві й погані, добрі й злі, жорстокі, продумані й
непродумані. Мовленнєва подія - це конкретний факт мовленнєвої активності.
Комунікативна стратегія — це правила й послідовності комунікативних
дій, яких дотримується адресант для досягнення комунікативної мети.
Мовленнєва стратегія — це загальний план досягнення мети мовленнєвої
діяльності в певній комунікативній ситуації.
Мовленнєва тактика становить сукупність послідовних конкретних дій мовця,
спрямованих на досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній ситуації.
Наприклад, мовець радиться, дає змогу слухачеві виявити свою самостійність,
рішення приймаються спільно. Основу цієї тактики становлять відповідні
прийоми: пригадування визначених принципів поведінки («Як ми вже
домовилися...»); наголошення на спільності поглядів; порада щодо рішення;
передбачення результату співпраці; звернення за порадою.
Принцип «мовленнєвого вчинку». Мова людини є точним показником її
людських якостей і культури. У процесі риторичної освіти набувається досвід
успішної мовленнєвої поведінки, яка складається з мовленнєвих вчинків.
Мовленнєвий вчинок — це навмисно створене висловлювання, яке
віддзеркалює моральну позицію мовця, мета якого — впливати на адресата в
ситуації спілкування.

2.Готуємося до ЗНО. Відредагувати речення:
1. Підсобне господарство університету організувало роботу по
систематичному забезпеченню студентської їдальні продуктами харчування.
2. Перед керівництвом заводу стоїть завдання організації справи підготовки
кваліфікованих робітників.
3. У плані підготовки до зимового періоду зроблено небагато.
4. Великі зміни намічено зробити в галузі поліпшення підготовки майбутніх
інженерів.
5. У студентському середовищі широко поширені деякі негативні тенденції.
6. Конструктори вирішують велику програму підвищення продуктивності
праці на заводі.

3.Виявіть який вчинок був зроблений?
1. Учителька виявила дві однакові роботи, одна з яких списана.
Запитання «Хто в кого списав?»
2. 14-річний Володимир Приходько виніс дворічну сусідку з палаючого
будинку.
3. Жителька одного з міст повідомила подрузі: « Ми збираємося нашою
старою, дружною компанією і влаштовуємо завтра бенкет - шашлик зі
свинини... Будемо смачно їсти, жартувати й навіть танцювати. До чого мені
той піст».
4. Одного разу однокласник сказав своєму ровеснику: «Я радий, що ти
з’явився в моєму житті. Я поважаю тебе як друга», і цим урятував
однокласника від переїзду до іншої школи.
5.У ситуації, коли всі довкола глузували з однокласниці і дошкульних
дотепах, подруга сказала: «Я вірю в тебе! Ти класно зіграєш цю роль». І ці
декілька слів не лише додали сил, уселили віру, а й змінили життя.
6.Сцену жорстокого поводження з ученицею спостерігав натовп
допитливих однокласників ...


Урок 23(16.03).Тема.Контрольна робота.Практична риторика.
Виконати тестові завдання

Урок 24(16.03).Тема. Орфоепічна помилка.Орфоепічний словник.Поняття милозвучності.Чергування у-в, і-й.
Переглянути відеоурок
Опрацювати с.75,76.
Вправа 152.
Високий рівень-вправа 157.
Достатній рівеньВиконати тестові завдання
Середній рівень-вправа 155
Початковий рівень-вправа 159;Виконати тренувальну вправу

Урок 25(19.03).Тема.Основні правила вимови голосних звуків.
Переглянути відеоурок
Опрацювати с.78.
Записати подані слова фонетичною транскрипцією.
Кожух, собі, полумисок, мотузка, веселка, очерет, зеленіти, медівник, дивина, стосунки, глитати,
півень, грудень, криниця, велетень, блищати, човен, широкий.
Лінгвістична гра
Тестові завдання

Урок 26(19.03).Тема.основні правила вимови приголосних звуків.
Переглянути відеоурок
Опрацювати с.78.
Вправа161(усно).
Вправа 163.
Виконати різнорівневі завдання.
Початковий рівень - вправа 174.
Середній рівень - вправа - вправа 166.
Достатній рівень - вправа 172.
Високий рівень - вправа 173.
Категорія: 104 група | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 725 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]