Вівторок, 05.12.2023, 12:26 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 103 група

Зарубіжна література
16.10.2020, 09:56
Електронна пошта викладача:

Телефон викладача:


Підручник: Юрій Ковбасенко "Зарубіжна література 11 клас. Рівень стандарту", Література ЛТД 2019 рік
Електронна версія підручника - 10 клас

Урок 14. 16.10.2020. Р.М. Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета (письмово).
Спробуйте визначити тему і основу думку вірша Ф.Тютчева «Silentium!»(ст.90-92) . А.Фет до вірша «Шепіт… Ніжній звук зітхання…» схарактеризуйте ліричного героя поезії.(ст.96-105) Законспектувати в зошиті та сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 15. 16.10.2020. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена.

Опрацювати матеріал підручника (стор. 96-106). Вольт Вітмен життєвий і творчий шлях та збірку «Листя трави». Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Вивчити на пам’ять один уривок за вибором, запишіть на відео і надішліть викладачу на viber.

Урок 16. 19.10.2020. Контрольна робота №2 з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.».
Пройти тестування. Код доступу 4980579.

Урок 17. 19.10.2020. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара». Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.
Опрацювати матеріал підручника (стор. 108-112). Ф. Достоєвський життєвий і творчий шлях та прочитати роман «Злочин і кара». Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео.

Урок 18. 22.10.2020 р. Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.
Опрацюйте усно матеріал (ст. 112-131). Дайте письмово відповідь на питання:
- Чи можна вважати роман «Злочин і кара» детективом? Чому?
- Поясніть назву роману «Злочин і кара». Про які злочини й покарання йдеться в романі?
- Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача, або вайбер.

Урок 19. 22.10.2020 р. Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова).
Опрацювати матеріал підручника (стор. 124-128). Складіть план характеристики образів: Радіона Раскольникова, Соні Мармеладоваї, Семена Мармеладова. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача, або вайбер.

Урок 20. 26.10.2020. Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору. Екранізації романів XIX ст.
Пройдіть тестування Код доступу 2509284.

Урок 21. 26.10.2020. Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара».
Виберіть одну тему і напишіть твір:
- “Родіон Раскольников – шлях від злочину до кари”.
- “Чого заслуговують “ маленькі люди” Достоєвського: презирства чи співчуття?”
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача чи на вайбер.

Урок 22. 30.10.2020. Англія. Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.
Опрацювати матеріал підручника (стор. 133-143). Запишіть в зошит біографію Оскара Вайльда та прочитайте роман «Портрет Доріана Грея». Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошит.
Складіть план характеристики Доріана Грея. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=OG7ip5T3XnM

Урок 23. 30.10.2020. Розвиток мовлення. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.
Подумайте усно:
- Чому Доріан Грей боявся власного портрета;
- Що довело Доріана до трагічного фіналу: вседозволеність, згубний вплив теорій лорда Генрі чи особисті риси характеру?
- Що вас дивує більше: містичні властивості портрета чи реакція оточення на незмінну красу Доріана Грея?
Пройдіть тестування. Код доступу 2299011.

Урок 24. 02.11.2020. Урок узагальнення знань.
Пройдіть тестування. Код доступу 7303531.

Урок 25. 02.11.2020. Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм. Франція.Шарль Бодлер (1821 – 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»). Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.
Опрацювати матеріал підручника (стор. 146-149). Законспектуйте, що таке модернізм, імпресіонізм та символізм. Прочитайте біографію Шарлья Бодлера та збірку «Квіти зла»(ст. 150 – 159) . Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті.
Дайте відповідь на питання письмово:
1. Поясніть назву збірки «Квіти зла» та її присвяту.
2. Поясніть назву вірша «Вечорова гармонія». Про яку гармонію йдеться у творі?
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача чи viber.

Урок 26. 06.11.2020. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Поль Верлен (1844 – 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.
Опрацювати матеріал підручника (стор. 160-167). Законспектуйте, що таке «символізм», «символ». Як ви розумієте вислів «прокляті поети». Чому, на думку Верлена, Бодлер належать до «проклятих поетів»? Прочитайте біографію Поля Верлена та вірші «Осіння пісня», «Поетичне мистецтво»(ст. 163 – 165) . Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті.
Дайте відповідь на питання письмово:
1. За віршем «Поетичне мистецтво» сформулюйте, якою на думку Верлена, має бути справжня поезія.
Перегляньте відео:
https://www.youtube.com/watch?v=0Wfya0vhOak.

Урок 27. 06.11.2020. Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».
Опрацювати матеріал підручника (стор. 168-175). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті.
Дайте відповідь на питання усно:
1. Із якими кольорами асоціюються голосні в сонеті «Голосівки»? Як ви гадаєте – чому?.
2. Поясніть підзаголовок вірша – «Фантазія». Чи впливає він на сприйняття та розуміння твору ?
Перегляньте відео:
https://www.youtube.com/watch?v=_xyOl-GLngo
https://www.youtube.com/watch?v=6wY3pk6Wqos

Урок 28. 09.11.2020. Розвиток мовлення. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).
Перегляньте тему:
http://ae-lib.org.ua/texts-c/baudelaire__poesie__ua.htm
Пройдіть тестування. Код доступу 9591657.

Урок 29. 09.11.2020. Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст.
Перегляньте відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Ca09xBRpWyQ
https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE
Опрацювати матеріал підручника (стор. 176). Запишіть, що ви знаєте про «нову драму», перелічіть її основні ознаки. Законспектуйте в зошит та сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача чи viber.

Урок 30. 13.11.2020. Бельгія. Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.
Опрацювати матеріал підручника (стор. 176-200). М.Метерлінк життєвий і творчий шлях та прочитати п’єсу «Синій птах». Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. Прочитайте чи перегляньте відео «Синій птах».
Перегляньте відео.

Урок 31. 13.11.2020. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.
Запишіть кількома реченнями чому дітям не вдалося відшукати Блакитного Птаха в мандрівці?
Пройдіть тестування. Код доступу 5344531.

Урок 32. 16.11.2020. Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX - початку XX ст.». Тести. Повторення ПІДСУМКИ (1 год.)
Пройдіть тестування: 9387200.

Урок 33. 16.11.2020. Бразилія Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».
Опрацювати матеріал підручника (стор. 201-219). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті.
Складіть карту-схему подорожі Сантьяго. Чи можна стверджувати, що мандрівка юнака закінчилася, там де почалася? Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача чи viber.

Урок 34. 23.11.2020. Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.
Опрацюйте матеріал підручника (стор. 207-218)
Перегляньте відео.
Пройдіть тестування. Код доступу 3544125.

Підручник: Зарубіжна література (Ковбасенко) 11 клас
Електронна версія підручника

Урок 35. 23.11.2020. Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.
Опрацювати матеріал підручника зарубіжна література 11 клас (стор. 3-6). Законспектуйте які ви знаєте літературні премії світу та письменників-лауреатів? Які премії присуджують в Україні перекладачам?
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача, або вайбер.

Урок 36. 30.11.2020. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Йоганн-Вольфгагн Гете, віхи життя, трагедія «Фауст», історія створення, образ Фауста.
Опрацюйте та скласти хронологічну таблицю стор. 7-14 (підручник 11 класу).

Урок 37. 22.12.2020. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика.
Прочитайте «Фауст» стор. 15-27 (підручник 11 класу)

Урок 38. 22.12.2020. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.
Опрацюйте образ Фауста стор. 11-12 (підручник 11 класу). Складіть план до образу. Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Пройдіть тест. Код доступу 1574789.

Урок 39. 29.12.2020. Німецькомовна проза. Франц Кафка (1883 – 1924). «Перевтілення».
Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».
Франц Кафка «Перевтілення». Життя і творчий шлях.

Опрацювати матеріал підручника (стор. 33-53, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 40. 29.12.2020. РМ. (усно) Характеристика образів родини Грегора Замзи.
Знати зміст новели «Перевтілення». Образ Грегогора Замзи, законспектувати в зошиті сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. (стор. 35-36, підручник 11 класу).

Урок 41. 20.01.2021. Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.
Скласти хронологічну характеристику образів родини Грегора Замзи (стор. 36-38, підручник 11 класу). Законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.
Виконайте тест. Код доступу 4766507.

Урок 42. 20.01.2021. Росія Михайло Опанасович Булгаков (1891 – 1940). «Майстер і Маргарита». Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.
Опрацювати матеріал підручника М.Булгаков (стор. 54-60, підручник 11 класу). Виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача. Прочитати роман «Майстер і Маргарита».
Опрацюйте композиції та сюжетні лінії твору на ст.61-64. Запишіть хронотопи роману «Майстер і Маргарита»

Урок 43. 22.01.2021. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали».
Опрацюйте проблематику твору на ст. 64-66 та законспектуйте, яку роль у романі «Майстер і Маргарита» відіграє роман Майстра про Ієшуа та Понтія Пілата? Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

Урок 44. 22.01.2021. Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.

29.01.2021 р. Урок 45. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).
РМ (Письмово). Характеристика головних образів (ст. 66-67)
Законспектуйте головних героїв твору, складіть план їхньої характеристики образи сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

29.01.2021 р. Урок 46. Контрольна робота.
Виберіть одну тему і напишіть твір:
Твір – роздум: Вічна боротьба добра і зла в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
Твір – роздум: «Рукописи не горять».
Твір – роздум: Майстру даровано спокій (за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»).
Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

05.02.2021 р. Урок 47. Позакласне читання. М.В. Гоголь «Ніс».
Прочитати та виписати головних герої в робочий зошит , коротко записати сюжет твору. Сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

05.02.2021 р. Урок 48. Франція. Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.
Опрацюйте біографію письменника Гійома Аполлінера на (ст.75-78) виберіть головне та законспектуйте. Прочитайте вірші ст.78-82. Знайдіть в інтернеті та послухайте, як Гійом Аполлінер читає вірш «Міст Мірабо». Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

12.02.2021 р. Урок 49. Австрія. Райнер Марія Рільке (1875 – 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд). Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета.
Опрацюйте біографію Райнер Марія Рільке на (ст.83-85) та складіть хронологічну таблицю. Прочитайте вірші на (ст.86-90) чому увагу читачів зосереджено на постаттях Еврідіки та Гермеса? Проаналізуйте емоції персонажів вірша у фіналі твору. Як вони характеризують героїв? Запишіть свої враження, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

12.02.2021 р. Урок 50. Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців. Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм». А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную» Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.
Опрацюйте біографію А.Ахматової (ст.97-102). Прочитайте поему «Реквієм» ст.103-107. Запишіть свої враження. Підготуйте презентацію «А.Ахматова в Україні»,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

19.02.2021 р. Урок 51. ПЧ С.Єсєнін. Поезії. Р.М. Виразне читання поезій.
Прочитайте біографію користуючись Інтернетом. Запишіть назви віршів, які ви прочитали,сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача.

19.02.2021 р. Урок 52. Контрольна робота.
Пройдіть тестування з контрольної роботи. Код доступу 6795719

26.02.2021. Урок 53. Узагальнення матеріалу.

26.02.2021. Урок 54. Велика Британія Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Колгосп тварин». Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості.
Джордж Оруелл «Колгосп тварин». Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Опрацюйте стор. 120-121 та складіть хронологічну таблицю. Прочитайте повість-притчу «Колгосп тварин» (стор. 124-142).
Перегляньте відео.

03.03.2021. Урок 55. «Колгосп тварин». Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).
Опрацюйте образ Сніжка й Наполеона (стор. 123-124). Складіть план до образу.
Пройдіть тестування з теми. Код доступу 6250984

03.03.2021. Урок 56. Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.
Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти». Б. Брехт – драматург-новатор.

Бертольт Брехт «Матінка Кураж та її діти». Опрацюйте біографію Б. Брехта (стор. 146-149) та законспектуйте в зошиті. Прочитайте драму «Матінка Кураж та її діти» (стор. 150-164).
Перегляньте відео.

05.03.2021. Урок 57. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.
Пройдіть тестування з теми. Код доступу 7863817

05.03.2021. Урок 58. Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».
Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція.

Опрацюйте біографію Г. Белль (ст.165-167) та законспектуйте в зошиті. Прочитайте оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Перегляньте відео:
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Генріх Белль - Подорожній, коли ти прийдеш у Спа... | СКОРОЧЕНА КНИГА
Пройдіть тестування з теми. Код доступу 1681646

Урок 59. 10.03.2021. Німецькомовна поезія. Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».
Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі») як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі.

Опрацюйте біографію Пауля Целана (ст.176-177) та запишіть хронологічною таблицею. Прочитайте вірш «Фуга смерті» знайдіть у творі образи-символи, метафори, оксюморони, за допомогою яких поет розповідає про жахіття таборів смерті. Запишіть у зошит.
Переглянь відео.

Урок 60. 10.03.2021. Контрольна робота № 3.
Дайте відповіді на тестові запитання. Код доступу 6867946.

Урок 61. 17.03.2021.США. Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море». Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея.
Опрацюйте біографію на (ст.184-188) виберіть головне з біографії та законспектуйте в зошиті, сфотографуйте і надішліть на електронну пошту викладача або viber. Прочитайте повість «Старий і море» ст.190-205.
Переглянте відео.

Урок 62. 17.03.2021. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.
Опишіть стосунки старого і хлопчика. Чому Манолін вирішив повернутися до старого?
Пройдіть тестування з теми. Код доступу 8576846.
Категорія: 103 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 820 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]