Вівторок, 05.12.2023, 12:40 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 103 група

Українська мова
19.10.2020, 12:42
Електронна пошта викладача:


Електронна версія підручника з української мови. 10 клас. Автор Заболотний О.В.

Урок 14 (19.10.2020)
Тема. Контрольна робота. Вступ. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма. Тестові завдання
Виконати тестові завдання

Урок 15 (19.10.2020)
Тема. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі
1.Опрацювати параграф 9
2. Виписати в зошити навички та вміння, якими повинен володіти оратор
3. Виконати вправу.
Відновіть вислови відомих ораторів і запишіть їх, обґрунтуйте розстановку розділових знаків.
1.Оратор, на, й, на, не, лише, слова, а, багатий, думки (Цицерон). 2. Оратор, людиною, у, і, справах, бути, повинен, справедливою, справедливості, тямущою (Платон). 3. Саме, становить, пишна, надбання, яка, і, почуттям, відповідає, солідна, слухачів, невід’ємне, думкам, промова, і, оратора (Цицерон). 4. Оратор, і, усіх, тією, розгромлює, самою, зброєю, і, ранить, тим, одночасно, самим, ударом… (Ф. Прокопович). 5. Оратором, користь, предмета, вишукано, з, до, й, і, є, для, той, в, говорити, важливості, кожного, гарно, відповідно, на, змозі, питання, часові, лише, хто, задоволення, переконливо, слухачів (Тацит). 6. Риторика, думки, княгиня, цариця, і, мистецтв (Ф. Прокопович).
Виконайте завдання у робочому зошиті, сфотографуйте та надішліть на електронну пошту викладача

Урок 16 (26.10). Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації, предмет мовлення, умови успішного спілкування.
Опрацювати параграф 10:
- Накреслити схему у зошиті «Мовленнєва ситуація»
- Вправа 105, 111, 116 (усно)
Переглянути відео "Правила спілкування"
Вправа 108. Розглянути схему та розказати (письмово) за нею, що треба для того, щоб бути щасливими й успішними.
Словникова робота. З’ясувати за тлумачним словником значення слів «тактовність» і «безтактність», записати у зошиті.
Вправа 117. Скласти й записати діалог на одну з тем (10-14 реплік). Фото виконаних завдань надіслати на електронну пошту викладача

Урок 17 (26.10). Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця
Опрацювати параграф 12:
- Накреслити у зошиті схему «Характеристика мовця»;
- Записати складові, що формують імідж оратора (с.54)
Відеоурок від Олександра Авраменка
Переглянути відео "Образ оратора"
Виконати вправи 118, 120 (усно)
Виконати вправу 124 (письмово). Скласти і записати виступ (10-15 речень) на одну з поданих тем. Фото виконаних завдань надіслати на електронну пошту викладача

Урок 18 (02.11).Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту
Опрацювати параграф 13.
Опрацювати вправу 126 та виписати основні прийоми встановлення контакту з аудиторією.
Вправа 127. Розглянути таблицю «Види слухання». Скориставшись нею, визначте цілі слухання та запишіть. Скористайтеся поданою таблицею-підказкою

Вправа 129 (письмово). Фото виконаного завдання надіслати на електронну пошту викладача

Урок 19 (02.11).Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту
Опрацювати параграф 15. Записати у зошити етапи ораторської діяльності.
Переглянути відеоурок
Вправа 132 (усно)
Вправа 134. Прочитати текст. На основі прочитаного запишіть у формі коротких спонукальних речень 5-6 основних порад промовцю.
Вправа 137 (ІІ завдання). Вибрати одну із запропонованих тем, з якою ви хотіли б виступити перед аудиторією, і виконати подані у підручнику завдання. Фото виконаного завдання надіслати на електронну пошту викладача

Урок 20 (10.11). Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір
Опрацювати теоретичний матеріал с.66,67
Словникова робота. Записати у зошити визначення таких понять: комунікативний намір, тактика і стратегія мовленнєвої поведінки.
Орфографічна хвилинка. Уставте пропущені букви.
Шви..кісний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, їз..жу, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.
Виконані завдання фотографуєте та висилаєте на електронну пошту.
Вправа 139 (усно).

Урок 21(10.11). Написання й виголошення тексту публічного виступу.
Опрацювати теоретичний матеріал на с. 68 про побудову виступу та вимоги до нього.
Опрацювати 10 порад тому, хто готується виголошувати промову (с.71)
Переглянути промову українського студента
Підготувати і написати виступ на одну з таких тем: «Кожен має право на щастя», «У злагоді з природою й людьми», «Життєві пріоритети». Продумайте оригінальний вступ, в основній частині використайте цитати, цікаві приклади, за потреби наведіть аргументи для доведення власної думки. У висновку підсумуйте сказане, подякуйте слухачам.

Урок 22(19.11). Ефективність мовлення. мовленнєвий вчинок. мовленнєва подія
1) Опрацювати теоретичний матеріал/
Особистість людини формується у вчинках і виявляється через них.
Вчинок - свідома дія, під час якої людина визначає себе морально,
ціннісно і стверджує себе ставленням до іншої людини, до себе, до групи
людей. Вчинок - це одиниця соціальної поведінки. Виявляється він у свідомій
дії, бездіяльності, жесті, висловленні.
Якщо вчинок виражається у висловлених словах - це мовленнєвий
вчинок. Вчинки бувають красиві й погані, добрі й злі, жорстокі, продумані й
непродумані. Мовленнєва подія - це конкретний факт мовленнєвої активності.
Комунікативна стратегія — це правила й послідовності комунікативних
дій, яких дотримується адресант для досягнення комунікативної мети.
Мовленнєва стратегія — це загальний план досягнення мети мовленнєвої
діяльності в певній комунікативній ситуації.
Мовленнєва тактика становить сукупність послідовних конкретних дій мовця,
спрямованих на досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній ситуації.
Наприклад, мовець радиться, дає змогу слухачеві виявити свою самостійність,
рішення приймаються спільно. Основу цієї тактики становлять відповідні
прийоми: пригадування визначених принципів поведінки («Як ми вже
домовилися...»); наголошення на спільності поглядів; порада щодо рішення;
передбачення результату співпраці; звернення за порадою.
Принцип «мовленнєвого вчинку». Мова людини є точним показником її
людських якостей і культури. У процесі риторичної освіти набувається досвід
успішної мовленнєвої поведінки, яка складається з мовленнєвих вчинків.
Мовленнєвий вчинок — це навмисно створене висловлювання, яке
віддзеркалює моральну позицію мовця, мета якого — впливати на адресата в
ситуації спілкування
2) Відредагувати речення:
1. Підсобне господарство університету організувало роботу по
систематичному забезпеченню студентської їдальні продуктами харчування.
2. Перед керівництвом заводу стоїть завдання організації справи підготовки
кваліфікованих робітників.
3. У плані підготовки до зимового періоду зроблено небагато.
4. Великі зміни намічено зробити в галузі поліпшення підготовки майбутніх
інженерів.
5. У студентському середовищі широко поширені деякі негативні тенденції.
6. Конструктори вирішують велику програму підвищення продуктивності
праці на заводі.
3) Виявіть, який вчинок був зроблений?
1. Учителька виявила дві однакові роботи, одна з яких списана.
Запитання «Хто в кого списав?»
2. 14-річний Володимир Приходько виніс дворічну сусідку з палаючого
будинку.
3. Жителька одного з міст повідомила подрузі: « Ми збираємося нашою
старою, дружною компанією і влаштовуємо завтра бенкет - шашлик зі
свинини... Будемо смачно їсти, жартувати й навіть танцювати. До чого мені
той піст».
4. Одного разу однокласник сказав своєму ровеснику: «Я радий, що ти
з’явився в моєму житті. Я поважаю тебе як друга», і цим урятував
однокласника від переїзду до іншої школи.
5.У ситуації, коли всі довкола глузували з однокласниці і дошкульних
дотепах, подруга сказала: «Я вірю в тебе! Ти класно зіграєш цю роль». І ці
декілька слів не лише додали сил, уселили віру, а й змінили життя.
6.Сцену жорстокого поводження з ученицею спостерігав натовп
допитливих однокласників ...

Урок 23(19.11). Тема. Контрольна робота. Практична риторика. Тестові завдання

Виконати онлайн-тест

Урок 24(26.11). Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у-в, і-й як засіб милозвучності
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 18.
Вправа 148 (усно)
Вправа 152, 154(письмово).

Урок 25(26.11). Тема. Основні правила вимови голосних звуків.
1). Опрацювати с.78.
2). Переглянути відеоурок:
Вимова голосних звуків
3). Повторення основних правила фонетичної транскрипції!!!
1. Усі слова транскрибуються, тобто беруться в квадратні дужки [ ].
2. Усі слова пишуться окремо і обов’язково з наголосом, крім односкладних слів.
3. У транскрипції відсутні великі літери.
4. У транскрипції відсутні літери Я, Ю, Є, Ї, які позначаються [йа], [йу], [йе], [йі], або як голосні, що передають пом’якшення попереднього приголосного: [‘а], [‘у], [‘е].
Ї — передає завжди два звуки.
5. У транскрипції відсутній апостроф і м’який знак.
6. [еи], [ие], [оу], [уо] — для позначення ненаголошеного голосного звука.
7. У транскрипції літера Щ завжди дає два звуки [шч].
8. У транскрипції подвоєння приголосних завжди дає один звук: нн = [н:], дд = [д:], сс = [с:], лл = [л:].
9. У транскрипції африкати ДЖ і ДЗ позначають спеціальними символами чи двома літерами з дужкою зверху:
4).До запропонованого випадку вимови голосних дібрати два власних приклади. Записати у фонетичній транскрипції.
осінь — чітка, виразна вимова;
· зима — [ие];
· весна — [еи];
· казка (стежка, кладка, голуб) — дзвінкі не оглушуються;
· розумник (кожух, зозуля, голубка, чому, ходжу, лопух) — [оу];
5)Вправа 173 (І або ІІ варіант)

Урок 26(23.12).Основні правила вимови приголосних звуків.
Опрацювати с.78.
Переглянути відеоурок
Вправа 168,165(усно).
Вправа 163, 171(письмово).

Урок 27(23.12).Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.Словорозрізнювальний наголос.Форморозрізнювальний наголос.
Опрацювати параграф 20.
Вправи 176,177(усно).
Вправи 178,186(І,ІІ)(письмово).

Урок 28(30.12).Орфограма.Орфографічна помилка.Принципи української орфографії.
Опрацювати параграф 22.
Переглянути відеоурок.
Опрацювати теоретичний матеріал
Вправи 192,193

Урок 29(30.12).Ненаголошені е,и в корені слова
Переглянути відеопрезентацію
Опрацювати с.88
Вправи 194,198,199

Урок 30(31.12). Апостроф
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 23.
Вправи 203, 205, 208

Урок 31(31.12).Позначення мякості приголосних.
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 24
Вправи 212, 214,220

Урок 32(26.01).Чергування голосних та приголосних в українській мові.
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 26.
Вправа 225(усно).
Вправа 227(письмово).
Завдання.Доберіть спільнокореневі слова, з’ясуйте випадки чергування. Підкресліть олівцем орфограми.
Воля, рука, гонити, муха, дерти, робота, Ольга, ломив, око, друг, пекти, радості, стелити, річка, осінь, прикрасити, наука, літати, схопити, корінь, птах, плести, повага, вухо, берегти, трапиться.

Урок 33(26.01).Тема.Контрольне есе "З чого зіткане щастя?"
1.Опрацювати параграф 25 (що таке есе,варіанти ефектного вступу есе,правила для написання креативного есе)
2.Вимоги до формального есе:
Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
Кожен абзац есе розкриває одну думку.
Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.
Структура есе:
Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.
Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.
Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

3.Написати формальне есе на тему "З чого зіткане щастя?"

Урок 34(02.02).Тема.Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.
Переглянути відеоурок
Опрацювати у підручнику сторінку 100.
Вправа 230(усно).
Вправа 229,231.

Урок 35(02.02).Тема.Спрощення приголосних.
Опрацювати у підручнику сторінку 101.
Переглянути відеоурок
Вправа 232,237.

Урок 36(09.02).Подвоєння та подовження приголосних.
Опрацювати параграф 29.
Переглянути відеоуроки:
My WebPage
My WebPage
Вправа 249(усно).
Вправа 247,255,256.

Урок 37(09.02).Тема.Правопис префіксів.
переглянути відеоуроки:
My WebPage
https://www.youtube.com/watch?v=NjtEDD6IYLs
Опрацювати у підручнику сторінку 113.
Вправа 262(1,2),263(І,ІІ).

Урок 38(16.02).Тема.Правопис суфіксів.
Переглянути відеоуроки:
Значення суфіксів
Правопис суфіксів
Опрацювати с.114.
Вправи 260,261(усно).
Вправа 262(ІІІ завдання), 267.

Урок 39(16.02).Правила перенесення слів із рядка в рядок.
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф28.
Вправи 240,241,245.

Урок 40(22.02).Тема.Контрольне есе «Наголос – душа слова».
1.Опрацювати с.81-83.
2.Вимоги до формального есе:
Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
Кожен абзац есе розкриває одну думку.
Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.
Структура есе:
Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.
Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.
Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.
3.Написати есе на задану тему.

Урок 41(02.03).Тема.Уживання великої літери.
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 31.
Вправа 268(усно).
Вправа 270.
Виконати різнорівневі завдання.
Високий рівень - вправа 277.
Достатній рівень - вправа 276.
Середній рівень - вправа 273.
Початковий рівень - вправа 278.

Урок 42(02.03).Тема.Написання складних слів разом, окремо і через дефіс.
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 32.
Вправа 279,282(усно).
Вправа 283,286

Урок 43(15.03).Тема.Написання слів іншомовного походження.Правило "дев'ятки".
Переглянути відеоурок
Опрацювати параграф 33.
Виконати письмово вправи 294(І),298,304.
Пройти тренувальний тест
Категорія: 103 група | Додав: FCKjL6Z7
Переглядів: 769 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]