Середа, 29.11.2023, 22:24 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 103 група

Технології
04.11.2020, 10:22
Електронна пошта викладача:


Viber викладача:


Електронний версія підручника (1)

Електронний версія підручника (2)


Навчальний модуль «Креслення»


Тема 1. Загальні вимоги до оформлення креслеників. (5 годин)

04.11.2020р. Урок 5. Практична робота № 3 «Нанесення розмірів на кресленик, масштаби графічних зображень»
Повторити:
Підручник (2) стор. 16-20
Переглянути відео:
«Техніка виконання креслень і правила їх оформлення»
«Нанесення розмірів на креслення»
Підготувати аркуш паперу А4 для виконання креслення: проведіть рамку і накресліть основний напис (див. рис.1 і 2 підручника (1) стор. 6)
Виконати практичну роботу
Виконане практичне завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

Тема 2. Основні геометричні побудови на креслениках. (4 год.)

04.11.2020р. Урок 6. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Інструментально-графічні прийоми побудови.
Опрацювати теоретичний матеріал до уроку:
Підручник (1) розділ 2 стор. 14-24
Переглянути відео:
«Геометричні побудови»
«Поділ відрізка на рівні частини»
«Поділ кала на рівні частини»
«Поділ кута»
Підготувати аркуш паперу А4 для виконання креслення: проведіть рамку і накресліть основний напис (див. рис.1 і 2 підручника (1) стор. 6)
Виконайте завдання на стор. 24
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

11.11.2020р. Урок 7-8. Основні геометричні елементи спряження. Практична робота № 4 «Побудова спряжень на креслениках згідно завдання»
Опрацювати підручник (1) пункт 5.3 стор. 71-78
Переглянути відео:
«Спряження / Виконання графічного завдання / Креслення»
«Як виконати ВНУТРІШНЄ СПРЯЖЕННЯ двох кіл дугою»
«Як виконати ЗОВНІШНЄ СПРЯЖЕННЯ двох кіл дугою»
Підготувати аркуш паперу А4 для виконання креслення: проведіть рамку і накресліть основний напис (див. рис.1 і 2 підручника (1) стор. 6)
Виконати практичне завдання 1,2,3 – обов’язково, 4 – високий рівень
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

18.11.2020р. Урок 9. Ескіз деталей, його призначення. Практична робота № 5 «Виконання ескізу деталі за наочним зображення»
Опрацювати підручник (1) пункт 3.3 стор. 36-40
Переглянути відео « Креслення чи ескіз»
Підготувати аркуш паперу в клітинку для виконання креслення: проведіть рамку і накресліть основний напис (див. рис.1 і 2 підручника (1) стор. 6)
Виконати практичне завдання 1 стор. 40 за використовуючи послідовність виконання ескізу предмета рис. 49 стор. 38
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

Тема 3. Основи проекційного креслення. (4 години)

18.11.2020р. Урок 10. Поняття про методи проекціювання. Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площинні.
Опрацювати підручник (1) пункт 4.1-4.2 стор. 40-55
Опрацювати підручник (2) пункт 1-2 стор. 21-23
Переглянути відео «Креслення в системі прямокутних проекцій»

25.11.2020р. Урок 11. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій. Практична робота № 6 «Побудова трьох проекцій предмета за його наочним зображенням»
Повторити підручник (1) пункт 4.1-4.2 стор. 40-55
Виконити завдання 1 стор.50, 2,4 стор.53
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

25.11.2020р. Урок 12. Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні.
Опрацювати підручник (1) пункт 4.3 стор. 56-58
Переглянути відео «Вигляди»


02.12.2020р. Урок 13. Практична робота № 7 «Виконання кресленика предмета, визначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням»
Виконати завдання 1 стор. 61
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

Тема 4. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок. (5 год.)
02.12.2020р. Урок 14. Призначення та основні види аксонометричних проекцій.
Опрацювати підручник (1) пункт 6.1 стор. 100-103
Опрацювати підручник (2) пункт стор. 24
Переглянути відео "Креслення.Аксонометричні проекції"

09.12.2020р. Урок 15. Утворення аксонометричних проекцій. Способи побудови аксонометричних проекцій.
Опрацювати підручник (1) пункт 6.2 стор. 103-109
Опрацювати підручник (2) пункт стор. 25-26

09.12.2020р. Урок 16. Практична робота № 8 «Побудова аксонометричних проекцій геометричних тіл»
Виконати завдання 3 стор. 109
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

16.12.2020р. Урок 17. Технічний рисунок як вид графічного зображення. Практична робота№ 9 «Побудова технічного рисунка за креслеником» .Урок узагальнення знань з теми
Опрацювати підручник (1) пункт 6.3 стор. 109-111
Виконати завдання 1 стор. 135
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

24.12.2020р. Урок 18. Урок узагальнення знань з теми.
Виконати тести

Тема 5. Розрізи та перерізи при виконані креслеників. ( 6 год)

24.12.2020р. Урок 19. Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізі. Практична робота № 10 «Порівняння зображення із перерізами з наочним зображенням предметів»
Опрацювати підручник (1) пункт 7.1- 7.3 стор. 112-122
Опрацювати підручник (2) пункт стор. 27-30
Виконати завдання стор. 114, завдання 2 стор. 119
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

31.12.2020р. Урок 20. Поняття про розріз, як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом.
Опрацювати підручник (1) пункт 8.1 стор. 122-126
Переглянути відео «Прості розрізи»
Виконати завдання стор. 126
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

31.12.2020р. Урок21. Види розрізів.
Опрацювати підручник (1) пункт 8.2-8.3 стор. 126-139
Опрацювати підручник (2) пункт стор. 31-33
Виконати завдання 1,2,3 стор. 133
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

ІІ семестр

20.01.2021р. Урок 22. Практична робота № 11 «Виконання вправ на побудову розрізів»
Підготувати аркуш паперу А4 для виконання креслення: проведіть рамку і накресліть основний напис (див. рис.1 і 2 підручника (1) стор. 6)
Виконайте вправу 6 стор. 138 підручник (1)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

20.01.2021р. Урок 23. Поєднання розрізу та виду.
Опрацювати підручник (1) пункт 8.4 стор. 139-143
Переглянути відео «Зображення - вигляди, розрізи, перерізи»

21.01.2021р. Урок 24. Умовності та спрощення на креслениках. Умовні графічні позначення матеріалів на креслениках.
Опрацювати теоретичний матеріал
Умовності та спрощення на креслениках
Графічне позначення матеріалів

Тема 6. Складальні кресленики. (5год.)

21.01.2021р. Урок 25. Основні відомості про складальні креслення, їх призначення і зміст.
Опрацювати підручник (1) пункт 11.1 стор. 159-161
Дати відповіді на питання стор.161
Відповіді на питання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

22.01.2021р.Урок 26. Особливості виконання складальних креслеників. Практична робота № 12 «Складання специфікації виробу за його складальним креслеником»
Опрацювати підручник (1) пункт 11.2 стор. 161-164
Дати відповіді на питання стор.164 підручник (1)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

22.01.2021р. Урок27. Загальні поняття про з’єднання деталей. Зображення з’єднань на складальних креслениках.
Переглянути відео:
Роз'ємні з'єднання
Шпонкове з'єднання
Опрацювати підручник (1) пункт 12.1- 12.4 стор. 165-183
Виконати завдання 1 стор. 177 підручник (1)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

26.01.2021р. Урок 29. Читання складальних креслень. Деталювання складальних креслень. Практична робота № 14 «Виконання вправ, пов’язаних з читанням креслеників. Деталювання складної одиниці»
Опрацювати підручник (1) пункт 11.1- 12.4 стор. 183-204
Перегляньте відео:
Послідовність читання складальних креслень
Читання та деталювання
Деталювання
Прочитайте складальні креслення , наведені на рис. 233 стор. 186-187, рис. 234 стор. 188-189, дайте відповіді на питання стор. 192( до рис.233), стор. 194(до рис. 234)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

26.01.2021р. Урок 29. Читання складальних креслень. Деталювання складальних креслень. Практична робота № 14 «Виконання вправ, пов’язаних з читанням креслеників. Деталювання складної одиниці»
Опрацювати підручник (1) пункт 11.1- 12.4 стор. 183-204
Перегляньте відео:
Послідовність читання складальних креслень
Читання та деталювання
Деталювання
Прочитайте складальні креслення , наведені на рис. 233 стор. 186-187, рис. 234 стор. 188-189, дайте відповіді на питання стор. 192( до рис.233), стор. 194(до рис. 234)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

Тема 7.Схеми. (1год)
04.02.2021р.Урок 30. Призначення і види схем.
Опрацювати підручник (1) пункт 17.1- 17.3 стор. 217-227
Виконати завдання стор. 224, стор.227 підручник (1)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

Тема 8. Будівельні креслення.(5год.)
04.02.2021р.Урок 31. Призначення будівельних креслень. Основні види будівельних креслень. Зміст будівельного креслення та особливості його оформлення.
Опрацювати підручник (1) пункт 16.1- 16.2 стор. 207-217
Виконати завдання стор. 216 підручник (1)
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

11.02.2021р.Урок 32-33. Вибір теми проекту. Планування роботи з виконання проекту. Робота з джерелами інформації. Розробка конструкторсько-технологічної документації.
Виконати проект за зразком.
Виконане завдання надіслати на електронну пошту або Viber викладача.

18.02.2021р.Урок 34-35. Підготовка до презентації проекту. Презентація проекту. Підсумковий урок.
Виконати тест.
Категорія: 103 група | Додав: ruzhko_ludmila
Переглядів: 464 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]