Субота, 23.09.2023, 22:04 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 103 група

Хімія
28.01.2021, 08:40
Електронна пошта викладача:


Увага! Усі виконані завдання: конспект (фотографуємо), практичні роботи, презентації, реферати, доповіді необхідно надсилати на електронну пошту викладача! Бажаю міцного здоров'я і натхненої праці!

Підручник - О. Г. Ярошенко, «Хімія 10 клас» – К. «Грамота», 2010 р.
Електронна версія підручника з хімії

Тема №:1 Неметалічні елементи та їх сполуки у природі і виробництві.
Урок №1. (28.01.2021). Роль і місце хімічних знань серед природничих наук в образі природи старшокласника. Періодичний закон і періодична система як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин.

Переглянути відеоурок
1. Опрацювати матеріал підручника п. 2,скласти короткий конспект. ( в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завдання 1, 2 стор 18 (в робочому зошиті з хімії).
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №2. (28.01.2021). Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразкам простих речовин неметалів.
Подивитись відеоурок.
Опрацювати матеріал підручника п.4. ст. 26-29., скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завд,3,4. ст 35 (в робочому зошиті з хімії).
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №3. (28.01.2021). Явище алотропії,алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Лабораторний дослід 2. Виявлення хлорид-йонів у розчині (інструктаж з БЖД).
Подивитись відеоурок: Явище алотропії,алотропні видозміни Оксигену і Карбону.
1. Опрацювати матеріал підручника п.4,ст 29-35,скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завд. 5 ст.35 (в робочому зошиті з хімії).
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №4. (28.01.2021). Урок у довкіллі № 4 : Дослідження стану атмосферного повітря та води у водоймах.
Подивитись презентацію.
1. Скласти звіт про дослідження стану атмосферного повітря та води у водоймах. ( в робочому зошиті з хімії).
2. Запропонувати шляхи вирішення екологічних проблем (в робочому зошиті з хімії).
3. Фотографуємо і надсилаємо на електронну пошту викладача.

Тема №:1. Неметалічні елементи та їх сполуки у природі і виробництві.
Урок №5. (04.02.2021). Основні фізичні та хімічні властивості неметалів як простих речовин.

Відеоматеріали:
https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8
https://www.youtube.com/watch?v=QZfzlUv0SdE
1. Опрацювати матеріал підручника п. 4,5,скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завдання 2, 3 стор.46 (в робочому зошиті з хімії).
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №6. (04.02.2021). неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку і гідроген хлориду та їх взаємодія з водою. Л.д №3.Виявлення йонів амонію в розчині (віртуально).
Відеоматеріали: https://youtu.be/tzGJ9-T2Ixc
1. Опрацювати матеріал підручника п. 6. ст. 55-56., скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завд.2,3. ст.53 (в робочому зошиті з хімії).
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №7. (04.02.2021). Оксиди неметалічних елементів,їх кислотний характер .Кислотні дощі, парниковий ефект.Л.д №4. Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру, нітратів та солей амонію
Переглянути відеоурок.
1. Опрацювати матеріал підручника п.8,ст 55-56. ,скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
2. Виконати завд.1,3. ст. 69 (в робочому зошиті з хімії).
3. Фотографуємо і надсилаємо на електронну пошту викладача.

Урок №8. (04.02.2021). Сульфатна, нітратна, карбонатна кислоти ,солі цих кислот ,поширення їх у природі та використання людиною. Л.д №5. Виявлення сульфатат-іонів ,карбонат –іонів у розчині (віртуально).
1. Опрацювати матеріал підручника п.9,10,12.
2. Виконати завд.1,3. ст 78 (в робочому зошиті з хімії) .
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

11.02.2021. Урок №9. Загальні відомості про мінеральні добрива та раціональне їх використання. Проблеми охорони природи від забруднення.
Подивитись відеоматеріали:
Загальні відомості про мінеральні добрива та раціональне їх використання.
Завдання для самоконтролю:
1. Опрацювати п.11.
2. Відповісти на запитання:
а) Як класифікують мінеральні добрива?
б) Яку речовину називають добривом?
в) Що називають діючою речовиною в добриві?

11.02.2021. Урок №10. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.
Подивитись відеоматеріали:
Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.
Завдання для самоконтролю:
1. Описати роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми використавши відеоматеріал.
2. Підготувати проект: Вміст нітратів в продуктах харчування.

11.02.2021. Урок №11. Кругообіг неметалічних елементів у довкіллі. Роль неметалічних елементів–органогенів у живій природі. Обґрунтування цього процесу на основі ЗЗП.
Завдання для самоконтролю :
Опрацювати п.15.
Виконати завдання:
1. Дайте характеристику хімічного елемента Оксиген.
2. Охарактеризуйте фізичні й хімічні властивості простої речовини, утвореної елементом Оксигеном.
3. Наведіть приклади використання простої речовини й найбільш використовуваних сполук хімічного елемента.
4. Опишіть кругообіг неметалу в природі.
5. Складіть схему перетворень за участі сполук хімічного елемента та складіть рівняння хімічних реакцій.

11.02.2021. Урок №12. Роль діяльності людини у кругообігу елементів та екологічні проблеми, до яких вона приводить. Шляхи вирішення.
Подивитись відеоматеріали: Взаємодія людини і природи в умовах глобальної екологічної кризи.
Завдання для самоконтролю:
1. Опрацювати матеріал підручника п.15.
2. Назвати основні екологічні проблеми.
3. Вказати шляхи вирішення екологічних проблем.

18.02.2021. Урок №13. Роль неметалічних елементів у природі, розкриття її з опорою на ЗЗП.
1. Повторити матеріал підручника п.3,4,5,15.
2. Підготувати навчальний проект.
Теми:
1.Оцінка стану питної води своєї місцевості.
2. Вміст нітратів в продуктах харчування.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

18.02.2021. Урок №14. Узагальнення знань на основі загальних законів та закономірностей природи. Моделювання СЛС теми.
1. Повторити конспект з теми: «Неметалічні елементи та їх сполуки.»
2. Виконати тести на ст124-127 завдання 1-12 в робочому зошиті.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

18.02.2021. Урок №15. Місце металічних елементів у періодичній системі Д.І.Менделєєва. Металічні s,-p-,d- елементи, уявлення про їх хімічні властивості.
1. Опрацювати матеріал підручника п.16.
2. Виконати завдання 1-4,стор.137-138 в робочому зошиті.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

18.02.2021. Урок №16. Загальні фізичні і хімічні властивості металів. Металічний зв'язок. Корозія металів, захист від корозії.
Відеоматеріали:
Фізичні властивості металів.
Корозія металів.
1. Опрацювати матеріал підручника п.17,18.
2. Законспектувати в робочому зошиті.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

Тема №2. Металічні елементи та їх сполуки у природі і виробництві
04.03.2021. Урок №17. Хімічні властивості лужних та лужноземельних елементів, властивості їх оксидів та гідрооксидів. Обґрунтування властивостей металів на основі ЗЗП.
1. Опрацювати матеріал підручника п.19.
2. Відповісти на запитання:
1) Де розташовані лужні та лужноземельні метали у періодичній системі?
2) Які фізичні властивості лужних та лужноземельних металів?
3) Порівняти хімічні властивості лужних та лужноземельних металів.
4) Розглянути властивості їх оксидів та гідрооксидів лужних та лужноземельних металів.
лужних та лужноземельних металів.
3.Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

04.03.2021. Урок №18. Твердість води та методи її усунення.
Властивості металічних p- і d-елементів та їхніх сполук.

1. Опрацювати матеріал підручника п.20..
2. Опрацювати Лабораторний дослід№12 Усунення накипу з поверхні побутових приладів. Ст.167-168
3. Виконати завдання 1,2 ст171 в робочому зошиті.
4. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

04.03.2021. Урок №19. Алюміній та його сполуки.
1. Опрацювати матеріал підручника п.121
2. Опрацювати Лабораторний дослід№13 Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності ст. 177.
3. Виконати завдання 1-2,стор.178 в робочому зошиті.
4. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

04.03.2021. Урок №20. Ферум — найважливіший d-елемент, його хімічні властивості. Фізичні властивості заліза. Оксиди Феруму.
Відеоматеріали: Лабораторні досліди. Добування ферум (ІІ) гідроксиду та ферум (ІІІ) гідроксиду реакцією обміну.
1. Демонстрація_Одержання ферум (ІІ) гідроксиду та взаємодія його з кислотами
2. Добування ферум(ІІІ) гідроксиду та його взаємодія з сульфатною кислотою
1. Опрацювати матеріал підручника п.22..
2. Опрацювати Лабораторний дослі №14 Добування ферум (ІІ) гідроксиду та ферум (ІІІ) гідроксиду реакцією обміну.Написати хімічні рівняння до 1 і2 досліду.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.

04.03.2021. Урок №21. Сполуки Феруму у природі. Залізо, його властивості і використання. Залізні руди. Родовища руд кольорових металів.Загальні методи добування металів
Відеоматеріали: Сполуки Феруму у природі. Залізо, його властивості і використання
Ферум та його сполуки. Хімія 10 клас
Ферум. Залізо, фізичні та хімічні властивості заліза. Частина 1
1. Опрацювати матеріал підручника п.24..
2. Законспектувати в робочому зошиті.
3. Конспект з виконаними завданнями надсилаємо на електронну пошту викладача.
Категорія: 103 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 328 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]