Вівторок, 05.12.2023, 12:50 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2020-2021 » 103 група

ФІЗИКО-АСТРОНОМІЧНИЙ МОДУЛЬ
15.10.2020, 10:30
Електронна пошта викладача:


Підручник з фізики (електронна версія)


15.10.20
Урок № 25. Умови рівноваги тіла що має вісь обертання
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати в робочий зошит:
1. Умови рівноваги тіла
2. Опрацювати §14 та письмово дати відповіді на контрольні питання на ст.91
Подивитись відеоматеріали:
1. Рівновага тіл. Момент сили
2. Умови рівноваги тіл
3. Рівновага тіл
4. Умова рівноваги тіла. Момент сили
5. Умова рівноваги тіла. Правило моментів
6. Приклад розв'язку задач
7. Дослід
8. Досліди

Виконати тест он-лайн

19.10.20
Урок №26. Розв’язування задач.
Опрацювати та повторити відеоматеріали (розв’язки задач записати в робочий зошит):
1. Момент сили. Умова рівноваги важеля
2. Приклад розв’язку задачі (у підручнику вправа 14 (№2)
3. Приклад розв’язку задачі (у підручнику вправа 14 (№3)
4. Приклад розв’язку задачі (у підручнику вправа 14 (№4)
5. Приклад розв’язку задачі (у підручнику вправа 14 (№5)
6. Приклад розв’язку задачі (у підручнику вправа 14 (№6)
Виконати вправи он-лайн:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

Урок №27. Лабораторна робота №1«Рівновага тіла, що має вісь обертання. Дослідження рівноваги тіла»
За посиланням виконати лабораторну роботу в робочому зошиті (фото виконаної роботи переслати на електронну пошту викладача)

20.10.20
Урок № 28. Коливальні та хвильові механічні процеси, їх прояв у живій природі.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Механічні коливання
Опрацювати відеоматеріали:
1. Коливальні процеси в техніці та живій природі
2. Коливальні процеси
3. Механічні коливання
Виконати он-лайн тест
Створити інтелект-карту «Прояв коливальних та хвильових механічних процесів у живій природі» (зразок інтелект-карти приклад 1, приклад 2).

Урок № 29. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Їх пояснення на основі закономірності збереження.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §17 (ст.104) – законспектувати визначення у робочий зошит
Опрацювати відеоматеріали:
1. Імпульс. Закон збереження імпульсу
2. Реактивний рух
3. Реактивний рух в природі
Виконати завдання:
1. Підготувати буклет «Реактивний рух»
2. Виконати експериментальні завдання(ст.110 у підручнику). Описати в робочому зошиті.

21.10.20
Урок №30. Розв’язування задач
Опрацювати відеоматеріали:
1. Закон збереження імпульсу (наглядно)
2. Розв’язок задач
3. Розв’язок задач
4. 6 базових задач (на рос.мові)
5. Приклади розв’язку задач на реактивний рух
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
Виконати тест он-лайн

Урок №31. Механічна енергія. Закон збереження і перетворення енергії. Загальний характер закономірності збереження
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Механічна енергія та її види
2. Закон збереження і перетворення енергії (виконати он-лайн тест та подивитись відео про розв’язок задач)
Опрацювати відеоматеріал:
1. Механічна енергія
2. Закон збереження енергії
3. Застосування законів збереження енергії в механічних явищах
Опрацювати у підручнику:
1. §15, 16 – виписати основні визначення в робочий зошит
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3

23.10.20
Урок №32. Розв’язування задач
Опрацювати відеоматеріали:
1. Закон збереження енергії
2. Енергія. Закон збереження енергії. Задача 1
3. Енергія. Закон збереження енергії. Задача 2
4. Розв’язування задач
Виконати тест он-лайн

Урок №33. Рух рідини. Підіймальна сила крила
У підручнику:
1. Опрацювати §18 – законспектувати основні визначення та формули
2. Виконати вправу 18 (№5, №6) в робочому зошиті – фото виконаних завдань переслати на електронну пошту викладача
Подивитись відеоматеріали:
1. Дослід «Закон Бернуллі»
2. Як літають літаки
3. Як крила створюють підйомну силу
Виконати тест он-лайн

26.10.20
Урок №34. Застосування знань з механіки на підприємстві; під час пояснень явищ у довкіллі.
Опишіть одне із даних завдань письмово або у короткому відео (відправити на електронну пошту викладача):
1. Якщо поблизу вашого помешкання будівництво. Опишіть що це за новобудова і для яких цілей. Які процеси механіки можна описати при спостереженні за будівництвом? (закони динаміки, рух по колу, рівновага тіл, коливальні процеси і т.д.).
2. Якщо поблизу вашого помешкання є дорога з достатнім потоком автомобілів, які процеси механіки можна описати при спостереженні за рухом автомобілів (на перехрестях, поблизу пішохідного переходу і т.д.).
Пам'ятайте про заходи безпеки! Тримайте дистанцію та не підходьте близько до цих об'єктів!

Урок №35. Робота над навчальним проектом
Теми проектів на вибір:
1. Ефективність сучасних автоматичних систем безпеки руху у вітчизняних та закордонних легкових автомобілях
2. Ефективність автоматизації в домашньому господарстві

Для виконання проекту за 1 темою опрацювати матеріал:
1. Можливість автоматичної системи безпеки автомобілів
2. Система передаварійної безпеки
Порівняйте системи безпеки в двох автомобілях (вітчизняному та закордонному) приблизно з однаковими параметрами
Для виконання проекту за 2 темою опрацювати матеріал:
1. Як німці модернізують господарство
2. 10 геніальних технологій в господарстві
3. Інноваційні технології в господарстві
4. Принцип роботи пральної машини автомат
5. Принцип роботи посудомийної машини
Опишіть сучасні новітні технології в домашньому господарстві та їх ефективність.

27.10.20
Урок №36. Семінар на тему: «Вплив механіки на розвиток природничо-наукової картини світу та технічного процесу»
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Вступ
Виконати завдання:
- обов’язкове: у робочому зошиті написати твір-роздум на тему «Вплив механіки на розвиток природничо-наукової картини світу та технічного процесу»
- додаткове:
1. Як на вашу думку могла б виглядати сторінка в соціальних мережах (інстаграм, фейсбук) видатних вчених фізиків – Ньютона, Арістотеяь, Гука, Галілея і т.д. (оберіть одного вченого та створіть йому фейкову сторінку за зразком)
2. Створіть мем-картинки на відомі визначення із теми «Механіки». Приклад. Достатньо 2-3 мем-картинки.

Урок №37. Узагальнення знань із теми на основі загальних закономірностей природи.
Виконати підсумкові завдання

28.10.20
Тема: Молекулярна фізика
Урок №38-39. Молекулярно-кінетична теорія. Тепловий рух у природі. Його відмінність від механічного руху. Основні положення МКТ, їх дослідне обгрунтування.
Опрацювати :
1. у підручнику §26, 27 – законспектувати основні визначення
2. Основні положення МКТ
Опрацювати відеоматеріал:
1. Основні положення МКТ
2. Броунівський рухy
3. Дифузія та осмосy
4. Просто про осмос
5. Дифузія в побуті
Виконати тест он-лайн
Підготувати повідомлення (презентацію, буклет, інтелект-карту) на тему: «Дифузія навколо мене» - відправити на електронну пошту викладача

30.10.20
Урок №40-41. Кількість речовини. Розв’язування задач
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §26 – ст.162-163
2. Кількість речовини Законспектувати та пройти тест для самоперевірки
Опрацювати відеоматеріал:
1. Кількість речовини
2. Задача 1
3. Задача 2
4. Задачі
Виконати у робочому зошиті вправу 26 (№2, №3 та №5) на ст.164. Фото виконаних завдань відправити на електронну пошту викладача

02.11.20
Урок №42. Обгрунтування основних понять молекулярно-кінетичної теорії на основі закономірності збереження та направленості процесів
Виконати підсумкові завдання

Урок №43. Властивості газів. Кінетична теорія ідеального газу.
Опрацювати теоретичний матеріал та законспектувати:
1. У підручнику §28, 29 - законспектувати
2. Презентація «Властивості газу. Ідеальний газ. Тиск газу. Абсолютна температура»
Опрацювати відеоматеріал:
1. Властивості газів
2. Основне рівняння МКТ газів
3. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа
Розв’язати у робочому зошиті:
1. Вправа 28 (№2, 3)
2. Вправа 29 (№1, 2, 4)
3. ДОДАТКОВО – вправа 29 (№5)

03.11.20
Урок № 44-45. Газові закони для ізопроцесів. Рівняння стану ідеального газу. Розв’язування задач.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Опрацювати §30 – законспектувати
2. Газові закони для ізопроцесів
3. Ізопроцеси в газах
Опрацювати відеоматеріал:
1. Ізопроцеси в газах
2. Газові закони (мультфільм)
3. Властивості газів
Виконати он-лайн вправи:
1. Вправа 1
2. Вправа 2
3. Вправа 3
4. Вправа 4
Виконати он-лайн тест

04.11.20
Урок №46. Прояв газових законів в живій природі, географічній оболонці.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. Газові закони в живій природі і медицині
Виконати завдання

Урок № 47. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.
Опрацювати відеоурок
Виконати завдання, вказані в відеоуроці

06.11.20
Урок №48. Вологість повітря. Прояв цих явищ у живій природі. Лабораторна робота «Методи вимірювання вологості повітря»
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §32 – законспектувати визначення та формули
2. Норми вологості в квартирі
Опрацювати відеоматеріал:
1. Вологість повітря
Опрацювати відеоінструкцію експериментальної роботи "Вивчення будови та принципу дії гігрометра психрометричного". Заповнити таблицю в зошиті(зразок у відео) та дати відповіді на запитання (в кінці відео) - фото виконаної роботи відправити на електронну пошту викладача

Урок №49. Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §33 – законспектувати визначення та формули
Опрацювати відеоматеріал:
1. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища
2. Задачі
3. Поверхневий натяг (мультфільм)
4. Капілярні явища (дослід)
5. Капілярний ефект
Виконати тест он-лайн

10.11.20
Урок №50. Кристалічні та аморфні тіла, їх властивості. Рідкі кристали
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §34, 35 - законспектувати
Опрацювати відеоматеріал:
1. Кристалічні та аморфні тіла
2. Фізичні властивості твердих тіл
3. Рідкі кристали
4. Рідкі кристали
Виконати завдання: підготувати повідомлення «Застосування рідких кристалів» у вигляді буклету, презентації або інтелект-карти
Урок №51. Підготовка та виконання проекту: «Можливості використання агрегатних перетворень речовини у побуті»
Подивитись відео:
1. кристал з солі
2. кристал з солі
3. кристал з мідного купоросу
«Виростити» власний кристал з солі або мідного купоросу
Виконати відео або фото звіт.

11.11.20
Урок №52. Семінар: «Використання знань з молекулярної фізики для пояснення фізичних, хімічних, біологічних явищ в географічній оболонці»
Оберіть тему та підготуйте повідомлення:
1. Стан довкілля в Україні та її регіонах
2. Природні та штучні екосистеми
3. Еволюція організмів на планеті Земля
4. Взаємний вплив природних умов і діяльності людей
5. Географічні аспекти населення і господарства на материках та в Україні

Відправити виконане повідомлення на електронну пошту викладача

Урок №53. Узагальнення знань з теми на основі ЗЗП.
Виконати підсумкові завдання

18.11.20
Тема: Термодинаміка. Статистичні закономірності в науці
Урок №54. Статистичні закономірності, їх відміна від законів механіки. Зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §36, 38 – виписати основні визначення та формули
Опрацювати відеоматеріал:
1. Зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти
2. Перший закон термодинаміки
Виконати вправу 38 (№6) та виконати вправу в зошиті
Виконати вправу он-лайн
Урок №55. Робота термодинамічного процесу. Необоротність процесів у неживій і живій природі. Уявлення про другий закон термодинаміки як закон спрямованості процесів природи.
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. У підручнику §37, 39 – виписати основні визначення та формули
Опрацювати відеоматеріал:
1. Робота термодинамічного процесу
2. Циклічні процеси
3. Що таке другий закон термодинаміки
4. Розв’язування задач
Виконати тест он-лайн

08.12.20
Урок №56-57. Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Холодильна машина. Термодинаміка живих систем. Лабораторна робота №3: «Вивчення принципу дії холодильної машини»
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. у підручнику §39 – законспектувати
Опрацювати відеоматеріал:
1. Теплові машини
2. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина
3. Принцип роботи холодильника
Виконати:
1. Вправа39 (№1, №3)
2. Завдання лабораторної роботи

10.12.20
Урок №58. Урок у довкіллі №3: «Перетворення речовин та енергії у природі, використання цих процесів людиною»
Опрацювати відеоматеріали:
1. Перетворення речовин і енергії
2. Обмін речовин в організмі людини
3. Колообіг речовин в екосистемах
4. Кругообіг речовин
Підготувати повідомлення на тему: «Як людина використовує перетворення речовин та енергії для власних потреб»

Урок №59. Проект на тему: «Визначення необхідного добового харчового раціону для людей різних професій»
Опрацювати теоретичний матеріал:
1. меню
2. складання меню
3. як скласти меню
4. раціон
Скласти одноденне меню для учня-підлітка та робітника вашої професії, враховуючи енергетичні потреби.

15.12.20
Урок №60. Семінар №4. Напрямок самочинних теплових процесів у макросвіті.
Опрацювати:
1. Ентропія
2. Необоротність процесів у природі
Підготувати повідомлення «Самочинні теплові процеси ц природі»
Урок №61. Узагальнення знань з теми. Моделювання цілісності знань з теми з врахуванням зв’язків з хімічними, біологічними явищами.
Виконати он-лайн тест

17.12.20
Фізичний практикум
Урок №62. Практична робота № 1.Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.
Скачайте інструкцію лаборатоної роботи та виконайте її.

22.12.20
Урок №63. Практична робота № 2.Вивчення ізобарного процесу.
Опраювати:
1. Вивчення ізобарного процесу
2. Вивчення ізобарного процесу
Виконати та описати лабораторну роботу
Урок №64. Практична робота № 3. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
Опрацювати:
1. відеофрагмент
2. відеофрагмент
Виконати лабораторну роботу

28.12.20
Урок №65. Підсумковий урок з фізичного практикуму
Оформити звіти лабораторних робіт. Дати відповіді на теоретичні питання в інструкції.

30.12.20
Урок №66. Узагальнення знань з фізико-астрономічного модуля.
Виконати тестування:
1. тест 1
2. тест 2
3. тест 3
4. тест 4
Категорія: 103 група | Додав: oli4ka06
Переглядів: 772 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]