П`ятниця, 31.03.2023, 00:15 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2019-2020 » 204 група

Електротехніка з основами промислової електроніки
[ Викачати з сервера (61.0 Kb) ] 23.03.2020, 11:11
Електронна пошта викладача:


Тема 1. Основні поняття про електричне коло (2 години)

Урок 1. Основний закон електричного кола. Правила Кіргофа
Опрацюйте:
01. helpnik.college.ks.ua
02. divovo.in.ua

Дайте відповіді на питання:
1.Визначення та формула закону Ома;
2. Визначення та формули 1-го та 2-го законів Кіргофа

Розв'яжіть задачу:
В електричне коло ввімкнено споживач з R25 Ом напруга в мережі U220B. Визначити загальний струм, потужність в електричному колі.

Урок 2. Визначення і означення елементів електричних схем; види їх з’єднань
Опрацюйте:
01. helpnik.college.ks.ua
02. divovo.in.ua

Дайте відповіді на питання:
Накресліть позначення елементів на електричних схемах та бук винне їх позначення:
- резистор, конденсатор, катушка, контакт замкнений, контакт розімкнений, вольметр, амперметр, омметр, ватметр, трансформатор однофазний, автоматичний вимикач триполюсний, запобіжник, акумулятор.

Тема 2. Електричні кола постійного струму (3 години)

Урок 3. Типи резисторів і способи їх з’єднань. Закон Ома для дільниці кола
Опрацюйте: divovo.in.ua

Дайте відповіді на питання:
Накресліть послідовне, паралельне та мішане з'єднання резисторів , формули для всіх видів з'єднань.

Урок 4. Перетворення кіл з різними видами з’єднань елементів. Міст постійного струму.
Опрацюйте: divovo.in.ua

Дайте відповіді на питання:
1. Накреслити послідовне, паралельне та мішане з'єднання конденсаторів, формули для всіх видів з'єднань

Урок 5. Дослідження кіл з послідовним, паралельним і змішаним з’єднанням резисторів
Опрацюйте: divovo.in.ua

Розвяжіть задачу:
01. Визначити загальний опір електричного кола, напругу і потужність кожного провідника, послідовно зєднаних при R1 = 10Ом, R2 = 25Ом, R3 = 15ом і R4 = 14ом. Напруга джерела напруги U = 16В. Внутрішнім опором джерела знехтувати.
02. Визначити загальний опір електричного кола, напругу і потужність кожного провідника паралельно з’єднаних при R1 = 10Ом, R2 = 25Ом, R3 = 15ом і R4 = 14ом. Напруга джерела напруги U = 16В. Внутрішнім опором джерела знехтувати.
03. Визначити загальний опір електричного кола, напругу і потужність кожного провідника мішано з’єднаних при R1 = 10Ом, R2 = 25Ом, R3 = 15ом і R4 = 14ом. Напруга джерела напруги U = 16В. Внутрішнім опором джерела знехтувати.


Тема 3. Магнітне коло (2 години)

Урок 6. Класифікація магнітних кіл. Елементи магнітного кола (джерела магнітного кола, магнітопровід).
Опрацюйте: physic.inf.ua
studfile.net

Дайте відповіді на питання:
01. Що називають магнітним колом
02. Основні закони магнітних кіл
03. Назвати величини- аналоги в електричних та магнітних колах

Урок 7. Характеристики елементів магнітного кола.
Опрацюйте: physic.inf.ua, studfile.net

Дайте відповіді на питання:
01. Описати всі величини що характеризують магнітне коло

Тема 4. Електричні кола змінного струму (3 години)

Урок 8. Кола змінного струму. Активний і реактивний опір; тимчасові і векторні діаграми струмів і напруг. Активна, реактивна і повна потужність у колі змінного струму. Коефіцієнт потужності і способи його підвищення.
Опрацюйте: helpnik.college.ks.ua

Дайте відповіді на питання:
01. Що таке змінний струм
02. Що таке частота
03. Види опорів в колах змінного струму, як визначаються, одиниці вимірювання
04. Види потужностей в колах змінного струму, як визначаються, одиниці вимірювання

Урок 9. Резонанс напруг і струмів в колі змінного струму. Векторні діаграми, частотні і енергетичні характеристики.
Опрацюйте: helpnik.college.ks.ua

Дайте відповіді на питання:
01. Що називають резонансом напруг у колі змінного струму?
02. За яких умов спостерігається резонанс напруг?

На закріплення вивченого матеріалу розв’яжіть задачу:
У коло змінного струму ввімкнено три послідовно з'єднаних опори: активний R=10 Ом, індуктивний у вигляді соленоїда індуктивністю L=0.7 мГн, та ємнісний у вигляді конденсатора ємністю С = 0,8 мкФ. Знайти частоту, при якій в колі настане резонанс напруг, а також струм при цій частоті, якщо напруга U = 220 B.

Урок 10. Трифазні електричні кола. Загальні поняття і визначення. Одержання струмів і напруг у трифазній системі; їх векторні діаграми. З’єднання обмоток зіркою і трикутником.
Опрацюйте: helpnik.college.ks.ua

Дайте відповіді на питання:
01. Як виконується з’єднання за схемою «зірка». Чотирипровідна система.
02. Яке включення опорів в трифазну мережу має назву включення трикутником.
03.Які співвідношення мають фазні струми та напруги, лінійні струми та напруги при ввімкнені зіркою чи трикутником.

На закріплення вивченого матеріалу розв’яжіть задачу:
У трифазну мережу з діючим значенням лінійної напруги 220 В і частотою 50 Гц увімкнено симетричний споживач, з'єднаний за схемою "трикутник", навантаження якого складається з котушки індуктивністю 0,3 Гн і послідовно ввімкненого з нею резистора активним опором 20 Ом у кожній фазі. Знайти діючі значення лінійних і фазних струмів, фазну напругу, споживану повну; активну і реактивну потужності.

Основні поняття про електротехнічні перетворювачі (2 год.)
Урок 9. Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в теплову хімічну, світлову
Опрацювати:
https://timoshchuk-roman-mikolajovich.webnode.com.ua/_files....ову.pdf
https://subject.com.ua/safety/bezpeka/42.html 2.1.5.2
https://uk.wikipedia.org/wiki/Електроліз
Дати відповіді на питання:
1. Як перетворюється електрична енергія в теплову
2. Як перетворюється електрична енергія в світлову
3. Що таке електроліз

Урок 10. Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в механічну. Узагальнення та контроль знань за базовий блок
Опрацювати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Електромагнітна_індукція
Дати відповіді на питання:
1. Що таке явище магнітної індукції, її використання
Опрацюйте тестові завдання: https://drive.google.com/open?id=1n6psnJmZLpZ6UAmhAlzYi1dDDxbcLdA1

Модуль ЕГЗ 2.1 (10 годин)
Електричні вимірювання (5 год.)

Урок 11. Види і методи електричних вимірювань.
Опрацювати:
http://dvpub.dp.ua/content/load_files/112.pdf
https://www.studmed.ru/view....?page=5 (§ 44)
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити умовні позначення на вимірювальних приладах

Урок 12. Класифікація електровимірювальних приладів.
Опрацювати:
http://dvpub.dp.ua/content/load_files/112.pdf
https://www.studmed.ru/view....?page=6
Дати відповіді на питання:
1. Описати класифікацію вимірювальних приладів:
За родом вимірювання, призначенням, за принципм дії, за родом струму

Урок 13. Вимірювання струмів та напруг
Опрацювати:
http://dvpub.dp.ua/content/load_files/112.pdf
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§50)
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схему ввімкнення в коло приладу для виміру струму та напруги (ампермера та вольтметра)

Урок 14. Вимірювання потужностей
Опрацювати:
http://dvpub.dp.ua/content/load_files/112.pdf
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§53)
Дати відповіді на питання:
1. Яким приладом вимірюють потужність
2. Накреслити схему ввімкнення ватметра в електричне коло

Урок 15. Схеми ввімкнення лічильників електричнї енергії
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§53)
Дати відповіді на питання:
1. Накреслити схему підключення однофазного лічильника в коло
2. Описати принцип роботи лічильника

Трансформатори (5 год.)
Урок 16. Призначення, будова і принцип дії трансформаторів.
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§56-57)
Опрацюйте завдання.

Урок 17. Основні параметри (коефіцієнт трансформації, коефіцієнт потужності, коефіцієнт корисної дії).
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§60-61)
Дати відповіді на питання:
1. Як визначається коефіцієнт трансформації
2. Як визначається коефіцієнт потужності
3. Як визначається коефіцієнт корисної дії

Урок 18. Поняття про трифазні трансформатори
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§59)
Дати відповіді на питання:
1. Які види магнітопроводу в трифазних трансформаторах
2. Які зєднання обмоток в трифазних трансформаторах

Урок 19. Трансформатори спеціального призначення
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6 (§62-63)
Дати відповіді на питання:
1. Що автотрансформатор?
2. Що вимірювальні трансформатори струму та напруги, призначення?

Урок 20. Узагальнення та контроль за модуль
Опрацювати:
https://www.studmed.ru/view....?page=6
Опрацюйте тестові завдання.

Урок 23. Призначення і класифікація електронних приладів і пристроїв.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....6§90-93.
Виконати: 1. Яка будова електронно променевої трубки?

Урок 24. Основні способи керування електричними явищами у вакуумі, газах і твердих тілах.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....6§91-92.
Виконати: 1. Накреслити графічні позначення електровакуумних ламп: -діод, тріод, тетрод,пентод позначивши анод катод та керуючі сітки.

Урок 25. Принцип дії і галузі застосування електровакуумних приладів.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....6§88-93
Виконати: 1. Де застосовуються електронно променева трубка та електровакуумні лампи?

Урок 26. Принцип дії і галузі застосування іонних (газорозрядних) приладів.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....§99-104
Виконати: 1. Де застосовують газотрон, тиратрон, ртутний вентель?

Урок 27. Перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах, принцип оборотності.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....e=6.§64
Виконати:
1. Яке явище електромагнетизму використовується в роботі електричного двигуна?
2. Яке явище електромагнетизму використовується в роботі генератора?

Урок 28. Будова і принцип дії синхронних машин змінного струму.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....6§74-76
Виконати: 1. З яких основних частини складається синхронна машина

Урок 29. Схеми ввімкнення трифазних асинхронних машин змінного струму.
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....?page=6;
https://biathlonmordovia.ru/uk....network
Виконати: накреслити схеми

Урок 30. Схеми ввімкнення однофазних асинхронних машин змінного струму Узагальнення та контроль знань за модуль
Опрацювати: https://www.studmed.ru/view....?page=6;
https://carscomfort.ru/asinhro....yj.html
Виконати: накреслити схеми


Підсумковий контроль знань
Тест: https://docs.google.com/forms....dit

Опрацьовані завдання надішліть на електронну пошту викладача.
Категорія: 204 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 639 | Завантажень: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]