Вівторок, 07.02.2023, 03:47 | Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Каталог файлів

Головна » Файли » Дистанційне навчання 2019-2020 » 104 група

Українська мова [Факультатив]
14.04.2020, 10:42
Електронна пошта викладача:


Урок 24. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.
Перегляньте відео: Фразеологізми. Секрети визначення.

Урок 25. Будова слова. Основа слова і закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Перегляньте відео: Строение слова: ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС, ОКОНЧАНИЕ

Урок 26. Словотвір. Основа похідна і непохідна. Основні способи словотворення в українській мові.

Урок 27. Чергування приголосних звуків при словотворенні.

Урок 28. Узагальнення й систематизація вивченого.Тренувальні вправи„ Лексика. Будова слова.”
Виконати тестові завдання.

Заходьте на сайт iznotest.info, шукайте назву предмета (українська мова) і тему "4. Лексика.Фразеологія. Будова слова".

Урок 29. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників.
Перегляньте відео: Іменник як частина мови

Урок 30. Число іменників. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Невідмінювані іменники.

Урок 31. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.
Заходьте на сайт iznotest.info, шукайте назву предмета (українська мова) і тему "5. Морфологія. Іменник. Прикметник".


Для допомоги використовуйте підручник — О.В.Заболотний, В.В.Заболотний , «Українська мова.11клас» К., 2019 ( 28стор.).
https://pidruchnyk.com.ua/466-ukrayinska-mova-zabolotniy-11-klas.html

Урок 32-33. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення.Тверда і м’ яка група.
Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Вправи.
- Опрацюйте матеріал підручника на стор.28,31.
- Виконайте вправи 39,45,47,56.
Виконайте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.

Урок 34. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені.
- Опрацюйте матеріал підручника на стор.36,40.
- Виконайте вправи 67,81,95.
Виконайте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.

Урок 35. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників.
- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас - YouTube.
- Пройдіть тестування, результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 36-37. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. Особливості відмінювання займенників.
Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками.

- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас - YouTube
- Пройдіть тестування, результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 38. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній . Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Дієвідміни.
- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас – YouTube.
- Виконайте вправу №100 (І,ІІ)-стор.47.

Урок 39. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на –но, -то). Творення видових форм. Безособові дієслова.
- Перегляньте відео.
- Пройдіть тестування, результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 40. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники.
- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас – YouTube.
- Виконайте вправу №131( стор.57).

Урок 41. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот.
- Перегляньте відео лайфхаки з укр.мови 11клас – YouTube.
- Перегляньте відео Дієприслівниковий зворот.
- Пройдіть тестування «На урок», результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 42. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників:вищий і найвищий.
- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас – YouTube.
- Виконайте вправу № 57( стор.33).

Урок 43. Правопис прислівників на -о, -е, утворення від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо і через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.
- Перегляньте відео: лайфхаки з укр.мови 11клас – YouTube.
- Опрацюйте матеріал на стор. 33. Виконайте вправу 65 (стор.35), результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 44. Тренувальні вправи „Самостійні частини мови.”
Пройти тест ukrerudyt.com

Урок 45. Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні й похідні. Групи прийменників за будовою: прості, складні та складені. Правопис прийменників.
Перегляньте відео: Службові частини мови. Прийменник та сполучник. Українська мова 11 клас

Урок 46. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням та за будовою. Правопис сполучників.
Заходьте на сайт iznotest.info, шукайте назву предмета(українська мова) і тему 8.Прислівник.Службові частини мови. Виконуйте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.

Урок 47-48. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Правопис вигуків.
- Перегляньте відео: Частка. Вигук. Українська мова 11 клас

Урок 49-50. Тренувальні вправи „Службові частини мови. ” Узагальнення й систематизація вивченого з теми: «Частини мови»
Пройдіть тест „Службові частини мови”.
Пройдіть тест.
Виконайте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.

Урок 51. Синтаксис. Словосполучення . Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення поширені й непоширені.
- Перегляньте відео.
- Пройдіть тест, результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 52. Речення як основна синтаксична одиниця. Види речень у сучасній українській мові.
- Перегляньте відео.
- Опрацюйте таблицю в підручнику на передній сторінці титулки.
- Виконайте вправу № 200( стор.88).

Урок 53-54. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Типи присудків. Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення. Означення узгоджене і неузгоджене. Додаток.
- Перегляньте відео
- Опрацюйте матеріал на стор. 119. Виконайте вправу 265, 268.

Урок 55. Другорядні члени речення. Типи обставин за значенням. Порівняльний зворот.
- Перегляньте відео-презентацію. Запишіть головне.
- Пройдіть naurok.com.ua, результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 56. Відокремлені додатки, обставини, означення.
- Перегляньте відео.
- Опрацюйте матеріал на стор. 103. Виконайте вправу 238, 239 , результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 57. Односкладні речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Розділові знаки в односкладному реченні.
- Перегляньте відео.
- Опрацюйте матеріал на стор. 91. Виконайте вправи: 209, 215.

Урок 58. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Розділові знаки.
- Перегляньте відео.
- Опрацюйте матеріал на стор. 100. Виконайте вправу 234 , результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 59. Речення зі звертанням,із вставними словами, словосполученнями, реченнями.
- Опрацюйте матеріал на стор. 97, 98. Виконайте вправу 225 , результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача.

Урок 60. Тренувальні вправи . Узагальнення й систематизація вивченого з теми: «Просте речення»
- Заходьте на сайт www.iznotest.info, шукайте назву предмета (українська мова) і тему 10. Просте ускладнене речення. Виконуйте завдання, а результат фотографуйте і надсилайте на електронну пошту викладача, позначаючи номер теми.
Категорія: 104 група | Додав: proflicey020
Переглядів: 941 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]